Zimná zberateľská burza v Malackách

UPOZORNENIE: Zimná zberateľská burza 11.12.2021 v Malackách sa vzhľadom na pandemickú situáciu nekoná.

11. 12. 2021

Všeobecné burzy starožitností a zberateľstva

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov