Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Slovaciká

Slovaciká
Autor: Vojtech Jankovič, Ivan Križka
Publikované: 16. 11. 2014 23:02

Slovaciká - zahraničné známky a ďalšie poštové materiály iných krajín celého sveta, ktoré majú súvis so Slovenskom a Slovákmi


Slovaciká - Významné osobnosti - Miloslav Mečíř
Slovaciká - Spišský hrad
Slovaciká - Vysoké Tatry
Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Slovenský štátny znak
Slovaciká - Slovenskí autori - Peter Biľak
Slovaciká - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar


Vašu zbierku Slovenska môžu obohatiť a spestriť známky, hárčeky, UTL, PL i FDC, ktoré súvisia s našou krajinou, vydané v štátoch celého sveta. Nájdete na nich názov, štátny znak či vlajku Slovenska. Alebo portrét a meno našej významnej politickej, kultúrnej, vedeckej a športovej osobnosti. Taktiež vyobrazenie slovenskej prírody, kultúrnych, technických a historických pamiatok.

Pre lepšiu orientáciu zoskupujeme slovaciká podla rôznych kritérií do viacerých kategórií. Je len a len na každom zberateľovi, ku ktorej sa prikloní a podľa ktorej si bude slovaciká do svojej zbierky zaradovať. V súčasnosti ponúkame nasledovných päť kategórií slovacík (je prirodzené, že niektoré známky sú zaradené súčasne vo viacerých kategóriách):

1. Slovaciká zoskupené podľa obrazových znakov a textov

2. Slovaciká zoskupené podľa udalostí

3. Slovaciká zoskupené podla spoločných vydaní

4. Slovaciká zoskupené podla slovenských autorov

5. Slovaciká zoskupené podľa krajín vydania1. Slovaciká zoskupené podľa obrazových znakov a textov


Zoskupenie Slovacík podľa obrazových znakov a textov ako je sprievodný text a nápisy, štátna vlajka, štátny znak a iné šátne symboly, významná osobnosť, prírodný výtvor, pamätihodnosť alebo iný textový a obrazový artefakt.

» Významné osobnosti

» Pamiatky a pamätihodnosti

» Prírodné krásy a zaujímavosti

» Nápisy, znaky a symboly

» Výrobky (produkty) a iné predmety2. Slovaciká zoskupené podľa udalostí


Zoskupenie Slovacík podľa udalostí alebo podujatí, ku ktorým sa viaže ich vydanie ako sú športové a kultúrne podujatia na Slovensku, športové a kultúrne podujatia so slovenskou účasťou, vstup Slovenska do medzinárodných organizácií a inštitúcií, historické udalosti na slovenskom území a pod.

» Významné akcie a podujatia

» Významné akcie a podujatia - Vstup Slovenska do Európskej únie

» Významné akcie a podujatia - Majstrovstvá sveta a Európy vo futbale

» Významné akcie a podujatia - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji

» Významné akcie a podujatia - Letné a zimné olympijské a paralympisjké hry

» Významné akcie a podujatia - Filatelistické výstavy a iné filatelistické podujatia3. Slovaciká zoskupené podľa spoločných vydaní a spoločných obrazových motívov


Špeciálnym typom poštových známok, ktoré majú automaticky vzťah k Slovensku sú Spoločné vydania Slovenska s inými krajinami a Spoločné vydania Slovenska v rámci medzinárodných aktivít.

» Spoločné vydania Slovenska s inými krajinami

» Spoločný obrazový motív - Liečba rakoviny prsníka

» Spoločný obrazový motív - EUROPA 2000

» Spoločný obrazový motív - EUROPA 2016 (Ekológia v Európe - mysli zeleno!)4. Slovaciká zoskupené podľa slovenských autorov


Zaujímavým a na prvý pohľad často nepozorovateľným typom poštových známok a iných materiálov, ktoré majú vzťah k Slovensku sú tie, na príprave ktorých sa podieľali slovenskí autori (napr. autori výtvarných návrhov, rozkresieb, rytín, prítlačí, pečiatok alebo grafickej úpravy).

» Slovenskí autori5. Slovaciká zoskupené podľa krajín vydania


Asi najprehľadnejším, no tematicky málo vypovedajúcim, je zoskupenie slovacík podľa krajín vydania.

» Slovaciká podľa krajín vydania - Európa

» Slovaciká podľa krajín vydania - Amerika

» Slovaciká podľa krajín vydania - Afrika

» Slovaciká podľa krajín vydania - Ázia

» Slovaciká podľa krajín vydania - Austrália a Oceánia

» Slovaciká podľa krajín vydania - Antarktída


» Slovaciká podľa krajín vydania - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov
Aktualizácia odbornej sekcie Slovaciká


Nové prírastky doplňujeme priebežne. Informácie o aktualizácii tejto sekcie nájdete v informačných oznamoch v časti: Novinky na portáli:

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2023

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2022

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2022

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 7/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 6/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 5/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 4/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2020


Ak máte informácie o ďalších známkach a iných materiáloch, dajte nám, prosím, vedieť.


Použité zdroje


© Wikipédia, slobodná encyklopédia

© Osobnosti.sk


Poďakovanie


Za poskytnuté informácie a objavenie nových SLOVACÍK ďakujeme najmä nasledovným zberateľom:
I. Križka (Bratislava), R. Šulej (Bratislava), P. Ondráška (Bratislava), R. Meheš (Bratislava), V. Jankovič (Bratislava), † M. Petrovič (Piešťany), R. Prange (Poľsko).
Autor: Vojtech Jankovič, Ivan Križka

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov