100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná nedeľná zberateľská burza v Novej Pake (ČR)

Pravidelná nedeľná zberateľská burza v Novej Pake (ČR)
Miesto: P - centrum Militký (Velveta), Legií 764, Nová Paka (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 02. 02. 2020

Pozvanie na pravidelnú nedeľnú zberateľskú burza v Novej Pake (Česká republika).


Čas konania: 7:30 - 10:30
(burza sa koná každú prvú nedeľu v mesiaci)


Mapa s vyznačením miesta konania:
Zdroj:

  • Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov