Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (88031): BRATISLAVA 18

DEKVS (88031): BRATISLAVA 18
Deň vydania: 15. 10. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 18
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (88031): BRATISLAVA 18.


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Nie je.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Poštový diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Poštový diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 18
  • PSČ: 810 08
  • Licenčné číslo: 88031
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000044438
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 15. 10. 2015
  • Kód produktu: O1 (ostatné služby bez DPH (ktoré nie je možné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify))

Identifikovaná doba používania: ... - 15. 10. 2015 - ...


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov