New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Collectors' Bourses:
Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)
Location: Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava
Entry: After paying the admission
Date: 05. 11. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 € (aj vystavovatelia), deti do 15 rokov a ZŤP zdarma

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 5,00 €; celoročná permanentka 50,00 €, rezervácia stola do 8:00 v deň konania):

» Kontaktná osoba: Jozef Morávek

» Mobil: 0903 / 474 897

» Email: jozef.moravek@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:

» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.

» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.

» MHD: električky č. 2 a 4.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Morávek


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists