Issue plan of Slovak postage stamps for 2021

The issue plan of Slovak postage stamps for 2021. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

24. 11. 2021

Collectors' Bourses:
Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)
Location: Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava
Entry: After paying the admission
Date: 11. 12. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).
CAUTION! Change of venue.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2021: 13. 11., 11. 12.

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 € (aj vystavovatelia), deti do 15 rokov a ZŤP zdarma

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 5,00 €; celoročná permanentka 50 €, rezervácia stola do 8:00 v deň konania):
» Kontaktná osoba: Jozef Morávek
» Mobil: 0903 / 474 897
» Email: jozef.moravek@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:
» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.
» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.
» MHD: električky č. 2 a 4.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Morávek


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists