Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

06. 09. 2020

Collectors' Bourses:
Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)

Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)
Location: Budova INGEO, Bytčická 16, Žilina
Entry: After paying the admission
Date: 13. 09. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).


Ďalšie termíny v roku 2020: 17. 5., 13. 9., 8. 11.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: starožitnosti, mince, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, odznaky, medaile, vyznamenania, knihy, obrazy, porcelán, hodiny, historické zbrane a iné zberateľské zaujímavosti.

Organizátor: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ZACHOVANIA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Jaroslav Gogolák
      Adresa: Zvolenská 10, 010 08 Žilina
      Tel.: 041/4212 977
      Mobil: 0911/902 482, 0904/526 563
      Email: antikkam@antikkam.sk
      Web: www.antikkam.sk

Vstupné 1€, prenájom stola 4€/5€ podľa veľkosti

Parkovanie zdarma, zabezpečený bufet


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdoj:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists