Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO

Looking for Slovak international reply coupons (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Collectors' Bourses:
Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)
Location: Budova INGEO, Bytčická 16, Žilina
Entry: After paying the admission
Date: 18. 07. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).


Čas konania: 7:00 - 12:00

Upozornenie: Potrebné je rúško, max. kapacita v interiéri 500 ľudí.

Zberateľské oblasti: starožitnosti, mince, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, odznaky, medaile, vyznamenania, knihy, obrazy, porcelán, hodiny, historické zbrane a iné zberateľské zaujímavosti.

Organizátor:
      SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ZACHOVANIA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Jaroslav Gogolák
» Adresa: Zvolenská 10, 010 08 Žilina
» Tel.: 041/4212 977
» Mobil: 0911/902 482, 0904/526 563
» Email: antikkam@antikkam.sk
» Web: www.antikkam.sk

Vstupné 1€, prenájom stola 4€/5€ podľa veľkosti

Parkovanie zdarma, zabezpečený bufetMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ZACHOVANIA KULTÚRNYCH PAMIATOK


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists