Sad news from Trnava - Janko Mička is no longer with us

Very sad news about the passing away of one of the most important Slovak and Czechoslovak philatelists - collector, publicist and the nestor of Slovak youth philately mgr. Ján Mička

18. 11. 2020

Collectors' Bourses:
Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)
Location: Budova INGEO, Bytčická 16, Žilina
Entry: After paying the admission
Date: 13. 12. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)


Čas konania: 7:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2020: 13. 12.

Zberateľské oblasti: starožitnosti, mince, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, odznaky, medaile, vyznamenania, knihy, obrazy, porcelán, hodiny, historické zbrane a iné zberateľské zaujímavosti.

Organizátor:
      SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ZACHOVANIA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Jaroslav Gogolák
» Adresa: Zvolenská 10, 010 08 Žilina
» Tel.: 041/4212 977
» Mobil: 0911/902 482, 0904/526 563
» Email: antikkam@antikkam.sk
» Web: www.antikkam.sk

Vstupné 1€, prenájom stola 4€/5€ podľa veľkosti

Parkovanie zdarma, zabezpečený bufetMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ZACHOVANIA KULTÚRNYCH PAMIATOK


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists