Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Klubové stretnutia (pravidelné):
Nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Ústí nad Orlicí (Česká republika)

Nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Ústí nad Orlicí (Česká republika)
Miesto: Hotel Uno, T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 26. 05. 2024

Pozvanie na pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Ústí nad Orlicí (Česká republika).


Čas konania: 10:00 - 11:30
(stretnutie sa koná každú nedeľu)

Organizátor: KF 05-75 Ústí nad OrlicíMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov