Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Zberateľské burzy:
Nedeľná zberateľská burza v Opave (Česko)

Nedeľná zberateľská burza v Opave (Česko)
Miesto: Horní náměstí 49 (4. p.), Opava (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 28. 04. 2024

Pozvanie na pravidelnú nedeľnú zberateľskú burza v Opave (Česká republika).


Čas konania: 9:00 - 11:00
(burza sa koná každú nedeľu)

Organizátor: KF 07-16 OpavaMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov