100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Stretnutie filatelistov v Moste (Česká republika)

Stretnutie filatelistov v Moste (Česká republika)
Miesto: Podkrušnohorské gymnázium, Čsl. armády 1530/29, Most (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 16. 02. 2020

Pozvanie na stretnutie filatelistov v Moste (Česká republika)


Čas konania: 8:30 - 9:30

Organizátor: KF 04 - 12 MostMapa s uvedeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE / Informace SČF


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov