175. výročie železníc na Slovensku

18. 08. 2023

Zberateľské burzy:
Stretnutie filatelistov v Moste (Česko)

Stretnutie filatelistov v Moste (Česko)
Miesto: Podkrušnohorské gymnázium, Čsl. armády 1530/29, Most (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 26. 03. 2023

Pozvanie na stretnutie filatelistov v Moste (Česká republika).


Čas konania: 8:30 - 9:30
(burza sa koná každú nepárnu nedeľu)

Organizátor: KF 04 - 12 MostMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov