Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Collectors' Bourses:
Collectors exchange meeting in Most (Cech Republic)

Collectors exchange meeting in Most (Cech Republic)
Location: Podkrušnohorské gymnázium, Čsl. armády 1530/29, Most (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 21. 05. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the collectors exchange meeting in Most (Czech Republic).


Čas konania: 8:30 - 9:30
(burza sa koná každú nepárnu nedeľu)

Organizátor: KF 04 - 12 MostMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists