New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Organized philately:
Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice

Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice
Author: Vojtech Jankovič (fotografie: levickí filatelisti)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 16. 10. 2016 19:28
Updated: 20. 10. 2016 09:28

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Reportage from extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice.XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Mohli by sme zostať pri strohej správe, že Klub filatelistov 52-22 pri MsKS LEVICE v spolupráci so Slovenskou poštou a Zväzom slovenských filatelistov pripravil pri príležitosti osláv 860. výročia mesta Levice XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016. Mohli, ale to by sme veľmi ukrivdili organizátorom, ktorí sa výzvy zorganizovať tradičné Dni filatelie Slovenska zhostili netradične aktívne a podarilo sa im dať dohromady bohatý program. Na prospech všetkých si uvedomili, že DFS sú nielen miestom na prezentáciu suchopárnych prednášok, ale poskytujú priestor hlavne na stretnutia a diskusie a v neposlednom rade aj na zaujímavo orientované príspevky odborných prednášateľov, ktoré po ich skončení nevyšumia do stratena ale podnietia ďalšiu plamennú diskusiu a možno aj niečo viac. Keďže program bol rozvrhnutý rozumne v rámci celej soboty a organizátori zabezpečili dostatočné priestory (a chutné občerstvenie vo forme znamenitých pagáčov a inšpiratívneho domáceho vína) v priestoroch CK Junior, celé podujatie sa nieslo v pohodovom duchu s množstvom času na diskusie. A čuduj sa svete, odrazu sa nikto nikam nemusel ponáhľať, lebo väčšina na vlastnej koži pocítila, že všade dobre, medzi filatelistami najlepšie!

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Konkrétne DFS v Leviciach pozostávali hlavne z týchto podujatí: propagačná výstava exponátov levických zberateľov viacerých zberatelských oblastí, blok odborných prednášok vrátane vyhlásenia najkrajšej známky za rok 2015 za účasti jej autora Františka Horniaka (predseda ZSF opäť zaperlil), stretnutie porotcov s vystavovateľmi a konzultácie nad prinesenými exponátmi a celoslovenská filatelistická burza. Okrem toho sa počas soboty uskutočnilo pracovné zasadnutie Komisie porotcov ZSF a zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov) ZSF. Kedže sa používali celkovo až 3 príležitostné poštové pečiatky a pre záujemcov bol pripravený práve vydaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej poštovej známky za rok 2015 a obálky a korešpondenčné lístky upravené klubom k tejto príležitosti, prišli si na svoje všetci, čo si neváhali doma vymyslieť vhodnú zámienku a prišli stráviť zopár zmysluplných hodín (poniektorí aj vynikajúci Kosztolányiovský guláš!) do Levic.

Bolo toho skutočne dosť, bez čerešničky na torte by to však nebolo ono! Tou bola graficky a hlavne obsahovo veľmi dobre spracovaná publikácia Poštová história okresu Levice, ktorá v spojení s prednáškou jej autora (takto by malo vyzerať uvedenie odbornej publikácie!) priniesla množstvo nových informácií - na naše slovenské pomery - spracovaných precízne a podaných prehľadne a jednoducho. Klobúk dolu pred autorom P. Laukom a spoluautormi G. a A. Kosztolányiovcami (po treťom poháriku sa aj ich meno ľahšie vyslovuje).

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Veru, ako som už niekde konštatoval: Kto neprišiel, môže ľutovať!Ale dosť bolo oslavných slov! Prinášame zopár fotografií a pre tých, ktorých zaujíma aj odborný obsah, prezentácie jednotlivých odborných prednášok vo forme PDF súborov na stiahnutie.Pracovníčky pošty nestíhali stíhať, no nakoniec boli všetci spokojní....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Program odborných prednášok XXXIII. Dni filatelie Slovenska a prezentácie na stiahnutie:

 • 8:00 - 8:45 - Prezentácia účastníkov podujatia (poskytnutie informácií o občerstvení, prestávkach, ubytovaní, výstave, burze, príležitostných pečiatkach, novej publikácii)
 • 9:00 - 9:30 - Otvorenie a predstavenie klubu KF 52-22 Levice
 • 9:30 - 10:00 - Vyhodnotenie najkrajšej známky Slovenska za rok 2015 - Miroslav Bachratý
 • 10:00 - 10:30 - Esperanto a filatelia - Peter Holba
  PDF logo P. Holba - Esperanto a filatelia
 • 10:30 - 11:00 - Základy zbierania známkových krajín - Alexander Britka, Jozef Šebo
  PDF logo A. Britka - Základy zbierania známkových krajín
 • 11:00 - 11:30 - Prestávka/Diskusia spojená s autogramiádou autora najkrajšej známky za rok 2015 Františka Horniaka
 • 11:30 - 12:00 - Poštová história okresu Levice - Pavel Lauko
  PDF logo P. Lauko - Poštová história okresu Levice
 • 12:00 - 12:30 - Prestávka/Diskusia spojená s chutným obedom
 • 12:30 - 13:30 - Tvorba a hodnotenie tematického exponátu - Vojtech Jankovič
  PDF logo V. Jankovič - Tvorba a hodnotenie tematického exponatu
 • 13:30 - Ukončenie prednášok XXXIII. Dní filatelie Slovenska 2016
 • -----------------------------------------------------------------
 • 14:00 - 15:00 Zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov)
 • 14:30 - 15:00 Pracovné stretnutie Komisie porotcov ZSF
 • 15:00 - 17:30 Odborné konzultácie nad prinesenými exponátmi spojené s diskusiou pri vystavených exponátoch levických zberateľov
XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v LeviciachPropagačná výstavka levických zberateľov, ktorá okrem vskutku zaujimavých expozícií ponúkla aj miesto na mnoho diskusií a rozhovorov....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Naša vďaka patrí všetkým levickým organizátorom. Dovidenia najneskôr o rok, priatelia!Ďalšie informácie o podujatí:


Author: Vojtech Jankovič (fotografie: levickí filatelisti)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists