Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ernest Zmeták (1919 – 2004)

Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice

Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice

Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice   Reportage from extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice.
 
XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Mohli by sme zostať pri strohej správe, že Klub filatelistov 52-22 pri MsKS LEVICE v spolupráci so Slovenskou poštou a Zväzom slovenských filatelistov pripravil pri príležitosti osláv 860. výročia mesta Levice XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016. Mohli, ale to by sme veľmi ukrivdili organizátorom, ktorí sa výzvy zorganizovať tradičné Dni filatelie Slovenska zhostili netradične aktívne a podarilo sa im dať dohromady bohatý program. Na prospech všetkých si uvedomili, že DFS sú nielen miestom na prezentáciu suchopárnych prednášok, ale poskytujú priestor hlavne na stretnutia a diskusie a v neposlednom rade aj na zaujímavo orientované príspevky odborných prednášateľov, ktoré po ich skončení nevyšumia do stratena ale podnietia ďalšiu plamennú diskusiu a možno aj niečo viac. Keďže program bol rozvrhnutý rozumne v rámci celej soboty a organizátori zabezpečili dostatočné priestory (a chutné občerstvenie vo forme znamenitých pagáčov a inšpiratívneho domáceho vína) v priestoroch CK Junior, celé podujatie sa nieslo v pohodovom duchu s množstvom času na diskusie. A čuduj sa svete, odrazu sa nikto nikam nemusel ponáhľať, lebo väčšina na vlastnej koži pocítila, že všade dobre, medzi filatelistami najlepšie!

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Konkrétne DFS v Leviciach pozostávali hlavne z týchto podujatí: propagačná výstava exponátov levických zberateľov viacerých zberatelských oblastí, blok odborných prednášok vrátane vyhlásenia najkrajšej známky za rok 2015 za účasti jej autora Františka Horniaka (predseda ZSF opäť zaperlil), stretnutie porotcov s vystavovateľmi a konzultácie nad prinesenými exponátmi a celoslovenská filatelistická burza. Okrem toho sa počas soboty uskutočnilo pracovné zasadnutie Komisie porotcov ZSF a zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov) ZSF. Kedže sa používali celkovo až 3 príležitostné poštové pečiatky a pre záujemcov bol pripravený práve vydaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej poštovej známky za rok 2015 a obálky a korešpondenčné lístky upravené klubom k tejto príležitosti, prišli si na svoje všetci, čo si neváhali doma vymyslieť vhodnú zámienku a prišli stráviť zopár zmysluplných hodín (poniektorí aj vynikajúci Kosztolányiovský guláš!) do Levic.

Bolo toho skutočne dosť, bez čerešničky na torte by to však nebolo ono! Tou bola graficky a hlavne obsahovo veľmi dobre spracovaná publikácia Poštová história okresu Levice, ktorá v spojení s prednáškou jej autora (takto by malo vyzerať uvedenie odbornej publikácie!) priniesla množstvo nových informácií - na naše slovenské pomery - spracovaných precízne a podaných prehľadne a jednoducho. Klobúk dolu pred autorom P. Laukom a spoluautormi G. a A. Kosztolányiovcami (po treťom poháriku sa aj ich meno ľahšie vyslovuje).

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Veru, ako som už niekde konštatoval: Kto neprišiel, môže ľutovať!Ale dosť bolo oslavných slov! Prinášame zopár fotografií a pre tých, ktorých zaujíma aj odborný obsah, prezentácie jednotlivých odborných prednášok vo forme PDF súborov na stiahnutie.Pracovníčky pošty nestíhali stíhať, no nakoniec boli všetci spokojní....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Program odborných prednášok XXXIII. Dni filatelie Slovenska a prezentácie na stiahnutie:

 • 8:00 - 8:45 - Prezentácia účastníkov podujatia (poskytnutie informácií o občerstvení, prestávkach, ubytovaní, výstave, burze, príležitostných pečiatkach, novej publikácii)
 • 9:00 - 9:30 - Otvorenie a predstavenie klubu KF 52-22 Levice
 • 9:30 - 10:00 - Vyhodnotenie najkrajšej známky Slovenska za rok 2015 - Miroslav Bachratý
 • 10:00 - 10:30 - Esperanto a filatelia - Peter Holba
  PDF logo P. Holba - Esperanto a filatelia
 • 10:30 - 11:00 - Základy zbierania známkových krajín - Alexander Britka, Jozef Šebo
  PDF logo A. Britka - Základy zbierania známkových krajín
 • 11:00 - 11:30 - Prestávka/Diskusia spojená s autogramiádou autora najkrajšej známky za rok 2015 Františka Horniaka
 • 11:30 - 12:00 - Poštová história okresu Levice - Pavel Lauko
  PDF logo P. Lauko - Poštová história okresu Levice
 • 12:00 - 12:30 - Prestávka/Diskusia spojená s chutným obedom
 • 12:30 - 13:30 - Tvorba a hodnotenie tematického exponátu - Vojtech Jankovič
  PDF logo V. Jankovič - Tvorba a hodnotenie tematického exponatu
 • 13:30 - Ukončenie prednášok XXXIII. Dní filatelie Slovenska 2016
 • -----------------------------------------------------------------
 • 14:00 - 15:00 Zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov)
 • 14:30 - 15:00 Pracovné stretnutie Komisie porotcov ZSF
 • 15:00 - 17:30 Odborné konzultácie nad prinesenými exponátmi spojené s diskusiou pri vystavených exponátoch levických zberateľov
XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v LeviciachPropagačná výstavka levických zberateľov, ktorá okrem vskutku zaujimavých expozícií ponúkla aj miesto na mnoho diskusií a rozhovorov....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Naša vďaka patrí všetkým levickým organizátorom. Dovidenia najneskôr o rok, priatelia!Ďalšie informácie o podujatí:Post a comment

Author: Vojtech Jankovič (fotografie: levickí filatelisti)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 16. 10. 2016 19:28
Updated: 20. 10. 2016 09:28
 
Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice

Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice
Extremely successful Slovak Philately Days 2016 in Levice
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Je neuveriteľné, čo môžete dokázať, keď nehľadíte na to, kto za to dostane uznanie.

(H. S. Truman)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.