Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

24. 03. 2024

Organizovaná filatelia:
Mimoriadne vydarené Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Mimoriadne vydarené Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach
Autor: Vojtech Jankovič (fotografie: levickí filatelisti)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 16. 10. 2016 19:28
Aktualizované: 20. 10. 2016 09:28

Reportáž z vydarených Dní filatelie Slovenska 2016 v Leviciach.XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Mohli by sme zostať pri strohej správe, že Klub filatelistov 52-22 pri MsKS LEVICE v spolupráci so Slovenskou poštou a Zväzom slovenských filatelistov pripravil pri príležitosti osláv 860. výročia mesta Levice XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016. Mohli, ale to by sme veľmi ukrivdili organizátorom, ktorí sa výzvy zorganizovať tradičné Dni filatelie Slovenska zhostili netradične aktívne a podarilo sa im dať dohromady bohatý program. Na prospech všetkých si uvedomili, že DFS sú nielen miestom na prezentáciu suchopárnych prednášok, ale poskytujú priestor hlavne na stretnutia a diskusie a v neposlednom rade aj na zaujímavo orientované príspevky odborných prednášateľov, ktoré po ich skončení nevyšumia do stratena ale podnietia ďalšiu plamennú diskusiu a možno aj niečo viac. Keďže program bol rozvrhnutý rozumne v rámci celej soboty a organizátori zabezpečili dostatočné priestory (a chutné občerstvenie vo forme znamenitých pagáčov a inšpiratívneho domáceho vína) v priestoroch CK Junior, celé podujatie sa nieslo v pohodovom duchu s množstvom času na diskusie. A čuduj sa svete, odrazu sa nikto nikam nemusel ponáhľať, lebo väčšina na vlastnej koži pocítila, že všade dobre, medzi filatelistami najlepšie!

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Konkrétne DFS v Leviciach pozostávali hlavne z týchto podujatí: propagačná výstava exponátov levických zberateľov viacerých zberatelských oblastí, blok odborných prednášok vrátane vyhlásenia najkrajšej známky za rok 2015 za účasti jej autora Františka Horniaka (predseda ZSF opäť zaperlil), stretnutie porotcov s vystavovateľmi a konzultácie nad prinesenými exponátmi a celoslovenská filatelistická burza. Okrem toho sa počas soboty uskutočnilo pracovné zasadnutie Komisie porotcov ZSF a zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov) ZSF. Kedže sa používali celkovo až 3 príležitostné poštové pečiatky a pre záujemcov bol pripravený práve vydaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej poštovej známky za rok 2015 a obálky a korešpondenčné lístky upravené klubom k tejto príležitosti, prišli si na svoje všetci, čo si neváhali doma vymyslieť vhodnú zámienku a prišli stráviť zopár zmysluplných hodín (poniektorí aj vynikajúci Kosztolányiovský guláš!) do Levic.

Bolo toho skutočne dosť, bez čerešničky na torte by to však nebolo ono! Tou bola graficky a hlavne obsahovo veľmi dobre spracovaná publikácia Poštová história okresu Levice, ktorá v spojení s prednáškou jej autora (takto by malo vyzerať uvedenie odbornej publikácie!) priniesla množstvo nových informácií - na naše slovenské pomery - spracovaných precízne a podaných prehľadne a jednoducho. Klobúk dolu pred autorom P. Laukom a spoluautormi G. a A. Kosztolányiovcami (po treťom poháriku sa aj ich meno ľahšie vyslovuje).

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach


Veru, ako som už niekde konštatoval: Kto neprišiel, môže ľutovať!Ale dosť bolo oslavných slov! Prinášame zopár fotografií a pre tých, ktorých zaujíma aj odborný obsah, prezentácie jednotlivých odborných prednášok vo forme PDF súborov na stiahnutie.Pracovníčky pošty nestíhali stíhať, no nakoniec boli všetci spokojní....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Program odborných prednášok XXXIII. Dni filatelie Slovenska a prezentácie na stiahnutie:

 • 8:00 - 8:45 - Prezentácia účastníkov podujatia (poskytnutie informácií o občerstvení, prestávkach, ubytovaní, výstave, burze, príležitostných pečiatkach, novej publikácii)
 • 9:00 - 9:30 - Otvorenie a predstavenie klubu KF 52-22 Levice
 • 9:30 - 10:00 - Vyhodnotenie najkrajšej známky Slovenska za rok 2015 - Miroslav Bachratý
 • 10:00 - 10:30 - Esperanto a filatelia - Peter Holba
  PDF logo P. Holba - Esperanto a filatelia
 • 10:30 - 11:00 - Základy zbierania známkových krajín - Alexander Britka, Jozef Šebo
  PDF logo A. Britka - Základy zbierania známkových krajín
 • 11:00 - 11:30 - Prestávka/Diskusia spojená s autogramiádou autora najkrajšej známky za rok 2015 Františka Horniaka
 • 11:30 - 12:00 - Poštová história okresu Levice - Pavel Lauko
  PDF logo P. Lauko - Poštová história okresu Levice
 • 12:00 - 12:30 - Prestávka/Diskusia spojená s chutným obedom
 • 12:30 - 13:30 - Tvorba a hodnotenie tematického exponátu - Vojtech Jankovič
  PDF logo V. Jankovič - Tvorba a hodnotenie tematického exponatu
 • 13:30 - Ukončenie prednášok XXXIII. Dní filatelie Slovenska 2016
 • -----------------------------------------------------------------
 • 14:00 - 15:00 Zasadnutie Západoslovenského ZKF (Združenia klubov filatelistov)
 • 14:30 - 15:00 Pracovné stretnutie Komisie porotcov ZSF
 • 15:00 - 17:30 Odborné konzultácie nad prinesenými exponátmi spojené s diskusiou pri vystavených exponátoch levických zberateľov
XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach   XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v LeviciachPropagačná výstavka levických zberateľov, ktorá okrem vskutku zaujimavých expozícií ponúkla aj miesto na mnoho diskusií a rozhovorov....

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

XXXIII. Dni filatelie Slovenska 2016 v Leviciach

Naša vďaka patrí všetkým levickým organizátorom. Dovidenia najneskôr o rok, priatelia!Ďalšie informácie o podujatí:


Autor: Vojtech Jankovič (fotografie: levickí filatelisti)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov