Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Organized philately:
AICO Annual Report 2021 - Annual report of the International Association of Olympic Collectors for 2021

AICO Annual Report 2021 - Annual report of the International Association of Olympic Collectors for 2021
Author: Vojtech Jankovič
Published: 07. 08. 2022 16:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of the activities of the International Association of Olympic Collectors AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) for 2021 in the form of an official annual report.


AICO - Annual Report 2021


Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO za rok 2021


Výročná správa Medzinárodnej asociácie olymijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021


Prinášame prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy. Ukazuje aké rôznorodé činnosti AICO organizuje a spoluorganizuje po celom svete a na akých aktivitách sa spolupodieľa. Ak ste členom SSOŠZ a máte záujem participovať, dajte nám vedieť.


AICO IN THE WORLD WITH ITS MEMBERS


» AICO MEMBERS AROUND THE WORLD / ČLENOVIA AICO PO CELOM SVETE

» ACTIVITIES OF AICO WEB PORTAL / AKTIVITY WEBOVÉHO PORTÁLU AICO

» AICOLYMPIC LIBRARY / AIKOLYMPIJSKÁ KNIŽNICA

» AICO LABEL PROJECT / PROJEKT AICO LABELAICO AND EVENTS IN THE WORLD 2021 / 2023


» World Olympic Collectors Fair / Svetový olympijský zberateľský veľtrh

» Interactive Olympic Pin’s Mobile Catalog / Mobilný interaktívny katalóg olympijských odznakov

» AIWOS 2021 Olympic Web Show Exhibition / Virtuálna výstava olympijských exponátov AIWOS 2021Výročná správa AICO za rok 2021 (anglicky): AICO - Annual Report 2021Ďalšie informácie o aktivitách Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO nájdete na oficiálnej webovej stránke (anglicky/francúzsky): AICO - International Association of Olympic Collectors a oficiálnej facebookovej stránke AICO - International Association of Olympic Collectors.

Ďalšie informácie o aktivitách Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov SSOŠZ na oficiálnej webovej stránke (slovensky/anglicky): SSOŠZ - Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists