Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Organizovaná filatelia:
AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021

AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 08. 2022 16:11

Prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy.


AICO - Annual Report 2021


Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO za rok 2021


Výročná správa Medzinárodnej asociácie olymijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021


Prinášame prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy. Ukazuje aké rôznorodé činnosti AICO organizuje a spoluorganizuje po celom svete a na akých aktivitách sa spolupodieľa. Ak ste členom SSOŠZ a máte záujem participovať, dajte nám vedieť.


AICO IN THE WORLD WITH ITS MEMBERS


» AICO MEMBERS AROUND THE WORLD / ČLENOVIA AICO PO CELOM SVETE

» ACTIVITIES OF AICO WEB PORTAL / AKTIVITY WEBOVÉHO PORTÁLU AICO

» AICOLYMPIC LIBRARY / AIKOLYMPIJSKÁ KNIŽNICA

» AICO LABEL PROJECT / PROJEKT AICO LABELAICO AND EVENTS IN THE WORLD 2021 / 2023


» World Olympic Collectors Fair / Svetový olympijský zberateľský veľtrh

» Interactive Olympic Pin’s Mobile Catalog / Mobilný interaktívny katalóg olympijských odznakov

» AIWOS 2021 Olympic Web Show Exhibition / Virtuálna výstava olympijských exponátov AIWOS 2021Výročná správa AICO za rok 2021 (anglicky): AICO - Annual Report 2021Ďalšie informácie o aktivitách Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO nájdete na oficiálnej webovej stránke (anglicky/francúzsky): AICO - International Association of Olympic Collectors a oficiálnej facebookovej stránke AICO - International Association of Olympic Collectors.

Ďalšie informácie o aktivitách Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov SSOŠZ na oficiálnej webovej stránke (slovensky/anglicky): SSOŠZ - Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov