All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

12. 05. 2024

Organized philately:
Actual information from the Union of Slovak Philatelists

Actual information from the Union of Slovak Philatelists
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 23. 12. 2015 21:57
Updated: 23. 04. 2020 13:05

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An updated overview of information on events in organized philately in Slovakia from the website of the Union of Slovak Philatelists.

Prinášame aktualizovaný prehľad informácií o dianí v organizovanej filatelii na Slovensku, ktoré sú publikované na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF): www.slovenskafilatelia.sk.

Informačný oznam (4. 3. 2020 / Ľuboš Gallo):
Fotospomienka na otvorenie výstavy 135. výročie otvorenia pošty v Šimonovanoch – Partizánske 3

Informačný oznam (26. 2. 2020 / Ján Mička):
Filatelisti, filokartisti a maximafilisti

Informačný oznam (11. 2. 2020 / Jaroslav Tomandl):
101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu

Informačný oznam (11. 1. 2020 / Ján Mička):
Zaujímavá tematická súvislosť – železničná


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists