Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Organizovaná filatelia:
Aktuálne informácie zo Zväzu slovenských filatelistov

Aktuálne informácie zo Zväzu slovenských filatelistov
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 23. 12. 2015 21:57
Aktualizované: 23. 04. 2020 13:05

Aktualizovaný prehľad informácií o dianí v organizovanej filatelii na Slovensku z internetovej stránky Zväzu slovenských filatelistov.

Prinášame aktualizovaný prehľad informácií o dianí v organizovanej filatelii na Slovensku, ktoré sú publikované na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF): www.slovenskafilatelia.sk.

Informačný oznam (4. 3. 2020 / Ľuboš Gallo):
Fotospomienka na otvorenie výstavy 135. výročie otvorenia pošty v Šimonovanoch – Partizánske 3

Informačný oznam (26. 2. 2020 / Ján Mička):
Filatelisti, filokartisti a maximafilisti

Informačný oznam (11. 2. 2020 / Jaroslav Tomandl):
101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu

Informačný oznam (11. 1. 2020 / Ján Mička):
Zaujímavá tematická súvislosť – železničná


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov