That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ladislav Hudec (1893 – 1958)

That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin

That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin

That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin   Popis obsahu a zamerania, základné informácie, krátka fotoreportáž a záverečný report pre časopis FEPA News z Medzinárodného FEPA seminára porotcov 2014 v Berlíne s aktívnou účasťou slovenského zástupcu.
 


V dňoch 10. - 12. októbra 2014 sa v nemeckom hlavnom meste Berlíne uskutočnil Medzinárodný FEPA seminár porotcov 2014 so zameraním na tematickú filateliu a poštovú históriu. Dôvodov prečo sa nie prvý raz tieto dve triedy spájajú do spoločných odborných podujatí je viacero. Medzi najdôležitejšie patrí vzájomné ovplyvňovanie napríklad v použití filatelistického materiálu, v podobnom spracovaní poštovo-historických exponátov vo forme "príbehu" a tiež v tom, že vzájomná príbuznosť týchto tried privádza čím ďalej tým viac špičkových zberateľov a vystavovateľov v triede poštovej histórie do triedy tematickej filatelie a naopak (žiaľ u nás tento celosvetový trend poštoví-historici ešte nezachytili). Tým obe triedy získali na kvalite a na prestíži na medzinárodných výstavách, čo pomohlo najmä tematickej filatelii, ktorá v posledných rokoch prináša mnoho špičkových exponátov, ktoré získavajú na medzinárodných výstavách tie najvyššie ocenenia.

Nápad usporiadať spojený poštovo-historický a tematický seminár vznikol ešte počas obdobného FEPA seminára porotcov v roku 2012 v Budapešti. Pri jednom z mojich rozhovorov so sekretárom Nemeckej filatelistickej federácie (Bund Deutscher Philatelisten e.V.) Thomasom Hoepfnerom, sme dospeli k nápadu zorganizovať odborný seminár aj v geograficky výhodne situovanom Nemecku. Vďaka T. Hoepfnerovi nezostalo len pri nápade, ktorý sa postupne začal premieňať na skutočnosť a po oslovení Wolfa Hessa ako ďalšieho prednášajúceho (poštová história), príprave konceptu a okruhu pozvaných účastníkov - národní a medzinárodní porotcovia, sa stanovil aj presný termín a miesto konania.

Ďalším krokom bolo oslovenie potenciálnych účastníkov, čo sa ukázalo ako najnáročnejšia časť projektu. Na naše prekvapenie o seminár neprejavili záujem niektoré susedné krajiny ako napríklad Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česko, Maďarsko a kvôli kolízii s termínom národnej výstavy ani Poľsko. Jedným z dôvodov bolo asi príliš úzke zameranie len na porotcov, preto v budúcnosti organizátori plánujú osloviť nielen akreditovaných porotcov ale aj skúsených a pokročilých vystavovateľov.

Odborný program seminára pripravili dvaja pozvaní vedúci sekcii.

  • Wolf Hess sa v sekcii poštovej histórie nazvanej Treatment and Importance – Are there correlating factors with other judging criteria? venoval vzťahu spracovania a významu exponátu s ostatnými hodnotiacimi kritériami.
  • Vojtech Jankovič sa v sekcii tematickej filatelie nazvanej How to judge innovation – “Why is this item in this exhibit?” venoval pojmu inovácie v tematickom exponáte, jeho vnímaniu a hodnoteniu, opäť aj v súvislosti s ostatnými hodnotiacimi kritériami.

Obe sekcie sa skladali z dvoch častí: teoretickej prednášky s uvedením základných princípov a odporúčaní a z praktickej časti, v ktorej účastníci seminára hodnotili prinesené a vystavené exponáty.

Vďaka tomu, že som sa zúčastnil seminára, mal som možnosť priniesť niektoré exponáty slovenských vystavovateľov, ktoré takto získali odborné hodnotenie a v neposlednom rade sa dostali do širšieho povedomia - zúčastnení porotcovia môžu byť práve tí, ktorí ich budú na niektorej z budúcich výstav hodnotiť. Okrem môjho exponátu My Life as a Bicycle", pozvanie využil Igor Banás, ktorý vystavil svoj neustále zlepšovaný exponát "Horse Racing and Horse Riding Sports". Žiaľ, moju ponuku a výbornú príležitosť dostať sa do povedomia európskych porotcov nevyužil Ivan Trančík so svojim exponátom "Women in Sports" (použil som jeho kópiu, ktorá nebola vystavená a teda ani hodnotená; niektoré listy som využil ako ukážku zaujímavej inovácie v tematickom exponáte).

A nakoniec doplním potešiteľnú informáciu, že seminára sa predsa len zúčastnil aj zástupca SČF, konkrétne Petr Fencl so svojim zaujímavým exponátom "First Woman in Space". Okrem účasti na seminári a získania znalostí aj kontaktov bolo, podľa jeho slov, najväčším prínosom práve hodnotenie jeho exponátu a názory ďalších skúsených porotcov naň. Musím priznať, že ho poriadne vyzvŕtali, ale súčasne mu aj pribalili množstvo zaujímavých názorov a nápadov, ako s exponátom ďalej pracovať a akým smerom ho ďalej rozvíjať.

Seminár sa skončil veľmi dobrým hodnotením zo strany zúčastnených aj organizátorov, s návrhom, aby sa nabudúce usporiadala aj sekcia teritoriálnej filatelie, ktorá takéto semináre a školenia v poslednej dobe postráda.


Základné informácie o seminári:

Organizátor: Nemecká filatelistická federácia (Bund Deutscher Philatelisten e.V.), zodpovedná osoba: Thomas Hoepfner

Dátum konania: 10. - 12. októbra 2014 (piatok - sobota - nedeľa)

Miesto: Estrel Hotel, Berlín, Nemecko

Zameranie: Poštová história a tematická filatelia

Odborný program: Dve paralelné sekcie: Poštová história (vedúci Wolf Hess - Nemecko) a Tematická filatelia (vedúci Vojtech Jankovič - Slovensko)

Pozvaní účastníci: Porotcovia všetkých členských krajín FEPA úrovne národnej alebo medzinárodnej FEPA/FIP.

Rokovací jazyk: anglický

Program seminára a záverečné hodnotenie: PDF dokument Seminar Program and Results

Záverečný report pre FEPA News: PDF dokument Successful FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin


Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014


Post a comment
Related announcements (1):

Successful FEPA jury seminar in Budapest


Author: Vojtech Jankovic

Published: 26. 10. 2014 14:44
 
That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin

That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin
That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Konaj, ako najlepšie vieš. Ale ak chceš byť šťastný, neočakávaj výsledky svojich činov.

(Indické príslovie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.