Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Organizovaná filatelia:
Taký bol Medzinárodný FEPA seminár porotcov 2014 v Berlíne

Taký bol Medzinárodný FEPA seminár porotcov 2014 v Berlíne
Autor: Vojtech Jankovic
Publikované: 26. 10. 2014 14:44

Popis obsahu a zamerania, základné informácie, krátka fotoreportáž a záverečný report pre časopis FEPA News z Medzinárodného FEPA seminára porotcov 2014 v Berlíne s aktívnou účasťou slovenského zástupcu.

V dňoch 10. - 12. októbra 2014 sa v nemeckom hlavnom meste Berlíne uskutočnil Medzinárodný FEPA seminár porotcov 2014 so zameraním na tematickú filateliu a poštovú históriu. Dôvodov prečo sa nie prvý raz tieto dve triedy spájajú do spoločných odborných podujatí je viacero. Medzi najdôležitejšie patrí vzájomné ovplyvňovanie napríklad v použití filatelistického materiálu, v podobnom spracovaní poštovo-historických exponátov vo forme "príbehu" a tiež v tom, že vzájomná príbuznosť týchto tried privádza čím ďalej tým viac špičkových zberateľov a vystavovateľov v triede poštovej histórie do triedy tematickej filatelie a naopak (žiaľ u nás tento celosvetový trend poštoví-historici ešte nezachytili). Tým obe triedy získali na kvalite a na prestíži na medzinárodných výstavách, čo pomohlo najmä tematickej filatelii, ktorá v posledných rokoch prináša mnoho špičkových exponátov, ktoré získavajú na medzinárodných výstavách tie najvyššie ocenenia.

Nápad usporiadať spojený poštovo-historický a tematický seminár vznikol ešte počas obdobného FEPA seminára porotcov v roku 2012 v Budapešti. Pri jednom z mojich rozhovorov so sekretárom Nemeckej filatelistickej federácie (Bund Deutscher Philatelisten e.V.) Thomasom Hoepfnerom, sme dospeli k nápadu zorganizovať odborný seminár aj v geograficky výhodne situovanom Nemecku. Vďaka T. Hoepfnerovi nezostalo len pri nápade, ktorý sa postupne začal premieňať na skutočnosť a po oslovení Wolfa Hessa ako ďalšieho prednášajúceho (poštová história), príprave konceptu a okruhu pozvaných účastníkov - národní a medzinárodní porotcovia, sa stanovil aj presný termín a miesto konania.

Ďalším krokom bolo oslovenie potenciálnych účastníkov, čo sa ukázalo ako najnáročnejšia časť projektu. Na naše prekvapenie o seminár neprejavili záujem niektoré susedné krajiny ako napríklad Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česko, Maďarsko a kvôli kolízii s termínom národnej výstavy ani Poľsko. Jedným z dôvodov bolo asi príliš úzke zameranie len na porotcov, preto v budúcnosti organizátori plánujú osloviť nielen akreditovaných porotcov ale aj skúsených a pokročilých vystavovateľov.

Odborný program seminára pripravili dvaja pozvaní vedúci sekcii.

  • Wolf Hess sa v sekcii poštovej histórie nazvanej Treatment and Importance – Are there correlating factors with other judging criteria? venoval vzťahu spracovania a významu exponátu s ostatnými hodnotiacimi kritériami.
  • Vojtech Jankovič sa v sekcii tematickej filatelie nazvanej How to judge innovation – “Why is this item in this exhibit?” venoval pojmu inovácie v tematickom exponáte, jeho vnímaniu a hodnoteniu, opäť aj v súvislosti s ostatnými hodnotiacimi kritériami.

Obe sekcie sa skladali z dvoch častí: teoretickej prednášky s uvedením základných princípov a odporúčaní a z praktickej časti, v ktorej účastníci seminára hodnotili prinesené a vystavené exponáty.

Vďaka tomu, že som sa zúčastnil seminára, mal som možnosť priniesť niektoré exponáty slovenských vystavovateľov, ktoré takto získali odborné hodnotenie a v neposlednom rade sa dostali do širšieho povedomia - zúčastnení porotcovia môžu byť práve tí, ktorí ich budú na niektorej z budúcich výstav hodnotiť. Okrem môjho exponátu My Life as a Bicycle", pozvanie využil Igor Banás, ktorý vystavil svoj neustále zlepšovaný exponát "Horse Racing and Horse Riding Sports". Žiaľ, moju ponuku a výbornú príležitosť dostať sa do povedomia európskych porotcov nevyužil Ivan Trančík so svojim exponátom "Women in Sports" (použil som jeho kópiu, ktorá nebola vystavená a teda ani hodnotená; niektoré listy som využil ako ukážku zaujímavej inovácie v tematickom exponáte).

A nakoniec doplním potešiteľnú informáciu, že seminára sa predsa len zúčastnil aj zástupca SČF, konkrétne Petr Fencl so svojim zaujímavým exponátom "First Woman in Space". Okrem účasti na seminári a získania znalostí aj kontaktov bolo, podľa jeho slov, najväčším prínosom práve hodnotenie jeho exponátu a názory ďalších skúsených porotcov naň. Musím priznať, že ho poriadne vyzvŕtali, ale súčasne mu aj pribalili množstvo zaujímavých názorov a nápadov, ako s exponátom ďalej pracovať a akým smerom ho ďalej rozvíjať.

Seminár sa skončil veľmi dobrým hodnotením zo strany zúčastnených aj organizátorov, s návrhom, aby sa nabudúce usporiadala aj sekcia teritoriálnej filatelie, ktorá takéto semináre a školenia v poslednej dobe postráda.


Základné informácie o seminári:

Organizátor: Nemecká filatelistická federácia (Bund Deutscher Philatelisten e.V.), zodpovedná osoba: Thomas Hoepfner

Dátum konania: 10. - 12. októbra 2014 (piatok - sobota - nedeľa)

Miesto: Estrel Hotel, Berlín, Nemecko

Zameranie: Poštová história a tematická filatelia

Odborný program: Dve paralelné sekcie: Poštová história (vedúci Wolf Hess - Nemecko) a Tematická filatelia (vedúci Vojtech Jankovič - Slovensko)

Pozvaní účastníci: Porotcovia všetkých členských krajín FEPA úrovne národnej alebo medzinárodnej FEPA/FIP.

Rokovací jazyk: anglický

Program seminára a záverečné hodnotenie: PDF dokument Seminar Program and Results

Záverečný report pre FEPA News: PDF dokument Successful FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin


Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014

Medzinárodný FEPA seminár porotcov v Berlíne 2014


Autor: Vojtech Jankovic

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov