Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti

Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 14. 11. 2012 00:01

Krátka reportáž doplnená fotografiami z úspešného FEPA seminára porotcov v Budapešti, ktorého sa aktívne zúčastnili aj štyria filatelisti zo Slovenska.

Cez víkend 9. - 11. novembra 2012 sa štyria porotcovia a vystavovatelia zo Slovenska zúčastnili medzinárodného FEPA(*) seminára porotcov v Budapešti. Seminár organizoval Zväz maďarských filatelistov MABEÓSZ (konkrétne neúnavný Denis Czirók) vo svojich priestoroch - v zväzovej knižnici a priľahlých miestnostiach. Seminár bol primárne určený pre porotcov zo strednej a východnej Európy, zúčastnilo sa ho však aj niekoľko filatelistov zo západných a severných teritórií (Rakúsko, Nemecko, Švédsko). Za slovenskú stranu sa seminára zúčastnili: Miro Bachratý, Peter Csicsay, Martin JurkovičVojtech Jankovič (posledný menovaný na pozvanie organizátorov ako prednášajúci).


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Celý seminár bol rozdelený na dve časti podľa filatelistického zamerania. Prvá časť bola venovaná poštovej histórii a druhá tematickej filatelii. Obe sekcie, ktoré sa skladali z teoretických prednášok a praktického hodnotenia spojeného s porovnávaním dosiahnutých výsledkov, riadili FIP(*) certifikovaní medzinárodní porotcovia: Švajčiar Kurt Kimmel (poštová história), Španiel José Ramón Moreno (tematická filatelia) a Slovák Vojtech Jankovič (tematická filatelia).


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Teoretické prednášky sa venovali zásadám hodnotenia exponátov so zameraním na zjednotenie hodnotiacich kritérií v rôznych krajinách. V praktickej časti menšie skupiny hodnotili v prvej časti 4 vystavené poštovo-historické a v druhej časti 5 vystavených tematických exponátov. Svoje hodnotenia následne porovnávali s ostatnými skupinami a v prípade výrazných rozdielov sa hľadali dôvody a vysvetlenia, ktoré hodnotenie je bližšie k optimálnemu výsledku.


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Organizátori sa vytiahli aj pri spoločenskom programe, keď každý deň zabezpečili veľmi chutnú spoločnú večeru v priestoroch hotela Radisson Blu. Nešlo ani tak o dobré jedlo a víno, ako o výbornú príležitosť zoznámiť sa a nadviazať kontakty. A netreba zabudnúť ani na prvý večer, kedy sponzor seminára aukčná spoločnosť Darabanth zorganizovala krátku prezentáciu (na druhý deň sa priamo v hoteli konala sálová aukcia). Seminár sa skončil v nedeľu doobeda, keď Denis Czirók vybavil otvorenie inak v nedeľu beznádejne zatvoreného Múzea známok v Budapešti. A to bola skutočná čerešnička na torte! Po krátkom úvode sme sa mohli pokochať krásnymi a unikátnymi poštovo-historickými dokladmi z územia celého Uhorska, teda aj Slovenska a poštovými známkami skutočne z celého sveta! Prvé pečiatky, prvé známky, prvé... Ale nebudem prezrádzať viac, lebo po tom, čo som videl, tak každému, ktorý sa čo len trochu zaujíma o (nielen našu) poštovú históriu vrelo odporúčam do múzea zájsť. Viete, z ktorého mesta a roku je najstaršia poštová pečiatka z územia Uhorska? Ja už áno, a dosť ma to (príjemne) prekvapilo. Nechajte sa prekvapiť aj vy...


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Praktická časť: Individuálne a skupinové hodnotenie vystavených exponátov.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Záverčné bodové hodnotenie vystavených exponátov a porovnávanie výsledkov.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Prezentácia aukcie Darabanth a večera pre účastníkov na ich pozvanie.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Prezeranie "zázrakov" v Múzeu poštových známok v Budapešti.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


A celkom inkognito sa na seminári objavil aj úspešný slovenský vystavovateľ Juraj Pálka, ktorý zapožičal svoj exponát pre potreby praktického hodnotenia. Snáď netreba pripomínať, že jeho exponát bolo to najlepšie, čo sa na seminári dalo vidieť.


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


(*) Vysvetlenie skratiek:
FEPA - Európska filatelistická federácia - najvyšší európsky orgán pre organizovaných filatelistov a vystavovateľov
FIP - Svetová filatelistická federácia - najvyšší celosvetový orgán pre organizovaných filatelistov a vystavovateľov
Autori fotografií: J. R. Moreno, Rigóczki, M. Jurkovič

Ďalšie fotografie zo seminára nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov - MABÉOSZ.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov