Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)

Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti

Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti

Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti


Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti   Krátka reportáž doplnená fotografiami z úspešného FEPA seminára porotcov v Budapešti, ktorého sa aktívne zúčastnili aj štyria filatelisti zo Slovenska.
 


Cez víkend 9. - 11. novembra 2012 sa štyria porotcovia a vystavovatelia zo Slovenska zúčastnili medzinárodného FEPA(*) seminára porotcov v Budapešti. Seminár organizoval Zväz maďarských filatelistov MABEÓSZ (konkrétne neúnavný Denis Czirók) vo svojich priestoroch - v zväzovej knižnici a priľahlých miestnostiach. Seminár bol primárne určený pre porotcov zo strednej a východnej Európy, zúčastnilo sa ho však aj niekoľko filatelistov zo západných a severných teritórií (Rakúsko, Nemecko, Švédsko). Za slovenskú stranu sa seminára zúčastnili: Miro Bachratý, Peter Csicsay, Martin JurkovičVojtech Jankovič (posledný menovaný na pozvanie organizátorov ako prednášajúci).


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Celý seminár bol rozdelený na dve časti podľa filatelistického zamerania. Prvá časť bola venovaná poštovej histórii a druhá tematickej filatelii. Obe sekcie, ktoré sa skladali z teoretických prednášok a praktického hodnotenia spojeného s porovnávaním dosiahnutých výsledkov, riadili FIP(*) certifikovaní medzinárodní porotcovia: Švajčiar Kurt Kimmel (poštová história), Španiel José Ramón Moreno (tematická filatelia) a Slovák Vojtech Jankovič (tematická filatelia).


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Teoretické prednášky sa venovali zásadám hodnotenia exponátov so zameraním na zjednotenie hodnotiacich kritérií v rôznych krajinách. V praktickej časti menšie skupiny hodnotili v prvej časti 4 vystavené poštovo-historické a v druhej časti 5 vystavených tematických exponátov. Svoje hodnotenia následne porovnávali s ostatnými skupinami a v prípade výrazných rozdielov sa hľadali dôvody a vysvetlenia, ktoré hodnotenie je bližšie k optimálnemu výsledku.


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012

Organizátori sa vytiahli aj pri spoločenskom programe, keď každý deň zabezpečili veľmi chutnú spoločnú večeru v priestoroch hotela Radisson Blu. Nešlo ani tak o dobré jedlo a víno, ako o výbornú príležitosť zoznámiť sa a nadviazať kontakty. A netreba zabudnúť ani na prvý večer, kedy sponzor seminára aukčná spoločnosť Darabanth zorganizovala krátku prezentáciu (na druhý deň sa priamo v hoteli konala sálová aukcia). Seminár sa skončil v nedeľu doobeda, keď Denis Czirók vybavil otvorenie inak v nedeľu beznádejne zatvoreného Múzea známok v Budapešti. A to bola skutočná čerešnička na torte! Po krátkom úvode sme sa mohli pokochať krásnymi a unikátnymi poštovo-historickými dokladmi z územia celého Uhorska, teda aj Slovenska a poštovými známkami skutočne z celého sveta! Prvé pečiatky, prvé známky, prvé... Ale nebudem prezrádzať viac, lebo po tom, čo som videl, tak každému, ktorý sa čo len trochu zaujíma o (nielen našu) poštovú históriu vrelo odporúčam do múzea zájsť. Viete, z ktorého mesta a roku je najstaršia poštová pečiatka z územia Uhorska? Ja už áno, a dosť ma to (príjemne) prekvapilo. Nechajte sa prekvapiť aj vy...


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Praktická časť: Individuálne a skupinové hodnotenie vystavených exponátov.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Záverčné bodové hodnotenie vystavených exponátov a porovnávanie výsledkov.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Prezentácia aukcie Darabanth a večera pre účastníkov na ich pozvanie.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


Prezeranie "zázrakov" v Múzeu poštových známok v Budapešti.

.
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


A celkom inkognito sa na seminári objavil aj úspešný slovenský vystavovateľ Juraj Pálka, ktorý zapožičal svoj exponát pre potreby praktického hodnotenia. Snáď netreba pripomínať, že jeho exponát bolo to najlepšie, čo sa na seminári dalo vidieť.


FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012
FEPA seminár porotcov Budapešť 2012 FEPA seminár porotcov Budapešť 2012


(*) Vysvetlenie skratiek:
FEPA - Európska filatelistická federácia - najvyšší európsky orgán pre organizovaných filatelistov a vystavovateľov
FIP - Svetová filatelistická federácia - najvyšší celosvetový orgán pre organizovaných filatelistov a vystavovateľov
Autori fotografií: J. R. Moreno, Rigóczki, M. Jurkovič

Ďalšie fotografie zo seminára nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov - MABÉOSZ.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 14. 11. 2012 00:01
 
Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti

Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti
Úspešný FEPA seminár porotcov v Budapešti
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Globalizácia dokáže veľmi rýchlo nájsť a využiť zdroje pre ľudské potreby, ale len veľmi pomaly napráva škody, ktoré pritom napácha.

(Yvon Chouinard)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.