Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Let the stamps and entires speak

Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra

Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra

Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra   Photoreport from the annual member meeting of KF 52-51 at the Matice Slovenska House in Nitra
 


Členovia a sympatizanti KF 52-51 pri DMS v Nitre sa zišli 28. februára v Dome Matice slovenskej v Nitre na výročnú schôdzu, aby bilancovali výsledky práce za uplynulý roka pripomenuli si 35 rokov existencie klubu, ktorú možno hodnotiť ako úspešnú. Klub patrí medzi tie najaktívnejšie na Slovensku, keď organizuje rôzne filatelistické podujatia v meste a na širšom okolí, ale aktívni sú aj jeho členovia účasťou svojimi exponátmi na súťažných i propagačných výstavách doma i v zahraničí. Zvyčajný program schôdze bol doplnený o prednášku, pripomenutie si podujatí zaznamenaných v kronike za 35 rokov, ako aj udelením ďakovných listov aktívnym členom i priaznivcom klubu.


Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

_________________________________ . ___________________________

Komentár (Ján Mička):
Aj keď som príspevok a fotoreportáž VČS KF Nitra objavil až o pár mesiacov po konaní, som rád, že portál www.postoveznamky.sk zverejňuje tieto materiály, a odporúčal by som aj ostatným KF využívať jeho stránky na informáciu o svojej činnosti a o svojich plánoch.Post a comment

Author: Milan Šajgalík
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 04. 2017 23:57
 
Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra

Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra
Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Richard Branson)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.