Exchange collectors meeting in Pezinok (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Pezinok (Slovakia).

26. 02. 2023

Organized philately:
Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra

Annual member meeting of KF 52-51 at the Matica Slovenska House in Nitra
Author: Milan Šajgalík
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 04. 2017 23:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from the annual member meeting of KF 52-51 at the Matice Slovenska House in Nitra

Členovia a sympatizanti KF 52-51 pri DMS v Nitre sa zišli 28. februára v Dome Matice slovenskej v Nitre na výročnú schôdzu, aby bilancovali výsledky práce za uplynulý roka pripomenuli si 35 rokov existencie klubu, ktorú možno hodnotiť ako úspešnú. Klub patrí medzi tie najaktívnejšie na Slovensku, keď organizuje rôzne filatelistické podujatia v meste a na širšom okolí, ale aktívni sú aj jeho členovia účasťou svojimi exponátmi na súťažných i propagačných výstavách doma i v zahraničí. Zvyčajný program schôdze bol doplnený o prednášku, pripomenutie si podujatí zaznamenaných v kronike za 35 rokov, ako aj udelením ďakovných listov aktívnym členom i priaznivcom klubu.


Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

_________________________________ . ___________________________

Komentár (Ján Mička):
Aj keď som príspevok a fotoreportáž VČS KF Nitra objavil až o pár mesiacov po konaní, som rád, že portál www.postoveznamky.sk zverejňuje tieto materiály, a odporúčal by som aj ostatným KF využívať jeho stránky na informáciu o svojej činnosti a o svojich plánoch.


Author: Milan Šajgalík

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists