Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Organizovaná filatelia:
Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre
Autor: Milan Šajgalík
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 04. 2017 23:57

Fotoreportáž z výročnej členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre.

Členovia a sympatizanti KF 52-51 pri DMS v Nitre sa zišli 28. februára v Dome Matice slovenskej v Nitre na výročnú schôdzu, aby bilancovali výsledky práce za uplynulý roka pripomenuli si 35 rokov existencie klubu, ktorú možno hodnotiť ako úspešnú. Klub patrí medzi tie najaktívnejšie na Slovensku, keď organizuje rôzne filatelistické podujatia v meste a na širšom okolí, ale aktívni sú aj jeho členovia účasťou svojimi exponátmi na súťažných i propagačných výstavách doma i v zahraničí. Zvyčajný program schôdze bol doplnený o prednášku, pripomenutie si podujatí zaznamenaných v kronike za 35 rokov, ako aj udelením ďakovných listov aktívnym členom i priaznivcom klubu.


Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

Výročná členská schôdza KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre

_________________________________ . ___________________________

Komentár (Ján Mička):
Aj keď som príspevok a fotoreportáž VČS KF Nitra objavil až o pár mesiacov po konaní, som rád, že portál www.postoveznamky.sk zverejňuje tieto materiály, a odporúčal by som aj ostatným KF využívať jeho stránky na informáciu o svojej činnosti a o svojich plánoch.


Autor: Milan Šajgalík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov