Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Cerveny Klastor (Slovakia)

26. 07. 2024

Organized philately:
FEPA Newsletter - The latest information from the Federation of European Philatelic Associations FEPA (25th July 2022)

FEPA Newsletter - The latest information from the Federation of European Philatelic Associations FEPA (25th July 2022)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 07. 08. 2022 12:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of the latest news and information from the kitchen of the Federation of European Philatelic Associations FEPA in the form of informative e-mail leaflet (newsletter).


FEPA Newsletter - 25 July 2022


Informačný newsletter Európskej filatelistickej federácie FEPA


FEPA Newsletter - Informačný newsletter Európskej filatelistickej federácie FEPA


Prinášame prehľad najnovších aktualít a informácií z kuchyne Európskej filatelistickej federácie FEPA (členom je aj Zväz slovenských filatelistov) vo forme nepravidelne zasielaného informačného emailového letáku (newslettra).


FEPA Newsletter - 25 July 2022


» FIP releases Flash magazine No. 133 / FIP vydáva časopis Flash č. 133

» European Academy of Philately Awards for 2022 / Ceny Európskej filatelistickej akadémie za rok 2022

» The Royal Philatelic Society London Medals / Medaily Kráľovskej filatelistickej spoločnosti v Londýne

» CG International Philatelic Promotion Award for 2022 / Medzinárodná cena CG za propagáciu filatelie za rok 2022

» The new Junge Sammler focuses on Nature / Nový Junge Sammler sa zameriava na prírodu

» STAMPEX 2022 back at the Business Design Centre / STAMPEX 2022 späť v Business Design Centre

» Centenary of the French Philatelic Federation (FFAP) / Storočnica Francúzskej filatelistickej federácie (FFAP)

» Three National Exhibitions are coming up in Finland (2022-24) / Vo Fínsku sa uskutočnia tri národné výstavy (2022-24)

» The Liechtenstein Postal Museum in Vaduz / Lichtenštajnské poštové múzeum vo Vaduze

» SAVPEX 2022 one frame virtual exhibition results / Výsledky virtuálnej výstavy jednorámových exponátov SAVPEX 2022Ďalšie informácie o aktivitách Európskej filatelistickej federácie FEPA nájdete na oficiálnej webovej stránke FEPA - Federation of European Philatelic Associations.


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists