Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Organizovaná filatelia:
FEPA Newsletter - Najnovšie informácie z Európskej filatelistickej federácie FEPA (25. júl 2022)

FEPA Newsletter - Najnovšie informácie z Európskej filatelistickej federácie FEPA (25. júl 2022)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 08. 2022 12:24

Prehľad najnovších aktualít a informácií z kuchyne Európskej filatelistickej federácie FEPA vo forme informačného emailového letáku (newslettra).


FEPA Newsletter - 25 July 2022


Informačný newsletter Európskej filatelistickej federácie FEPA


FEPA Newsletter - Informačný newsletter Európskej filatelistickej federácie FEPA


Prinášame prehľad najnovších aktualít a informácií z kuchyne Európskej filatelistickej federácie FEPA (členom je aj Zväz slovenských filatelistov) vo forme nepravidelne zasielaného informačného emailového letáku (newslettra).


FEPA Newsletter - 25 July 2022


» FIP releases Flash magazine No. 133 / FIP vydáva časopis Flash č. 133

» European Academy of Philately Awards for 2022 / Ceny Európskej filatelistickej akadémie za rok 2022

» The Royal Philatelic Society London Medals / Medaily Kráľovskej filatelistickej spoločnosti v Londýne

» CG International Philatelic Promotion Award for 2022 / Medzinárodná cena CG za propagáciu filatelie za rok 2022

» The new Junge Sammler focuses on Nature / Nový Junge Sammler sa zameriava na prírodu

» STAMPEX 2022 back at the Business Design Centre / STAMPEX 2022 späť v Business Design Centre

» Centenary of the French Philatelic Federation (FFAP) / Storočnica Francúzskej filatelistickej federácie (FFAP)

» Three National Exhibitions are coming up in Finland (2022-24) / Vo Fínsku sa uskutočnia tri národné výstavy (2022-24)

» The Liechtenstein Postal Museum in Vaduz / Lichtenštajnské poštové múzeum vo Vaduze

» SAVPEX 2022 one frame virtual exhibition results / Výsledky virtuálnej výstavy jednorámových exponátov SAVPEX 2022Ďalšie informácie o aktivitách Európskej filatelistickej federácie FEPA nájdete na oficiálnej webovej stránke FEPA - Federation of European Philatelic Associations.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov