Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)

What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)

What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)

What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)
  Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný zbieraniu menej známeho typu filatelistických materiálov - medzinárodným odpoveďkám (Coupon-réponse International).
   
  Author: ing. Peter Malík
Published: 28. 02. 2012 19:31
 


Čo je to medzinárodná odpoveďka?


POFIS zaradil nedávno do svojej zvláštnej ponuky prvýkrát aj medzinárodnú odpoveďku. Ide o poštovú ceninu, vydávanú Svetovou poštovou úniou už vyše sto rokov, ktorej zberateľský záujem je u nás z dôvodu nedostatku bližších informácií málo rozšírený, avšak v zahraničí sa teší obľube mnohých zberateľov.

Medzinárodné odpoveďky sa zaviedli v roku 1907 z dôvodu zjednodušenia prístupu odoslania listovej zásielky adresátovi do cudziny. Po predložení odpoveďky pošta vydá odosielateľovi poštovú známku (poštové známky) vo výške poštovného za list základného hmotnostného stupňa 2. triedy do krajiny adresáta. Môže sa využiť aj v prípade, ak odosielateľ vopred zaplatí odpoveď z cudziny vložením odpoveďky do listu, alebo pri ceste do zahraničia následne odpoveďkou uhrádza poštovné za list napr. do vlastnej krajiny.

V rámci používania medzinárodných odpovediek platia základné pravidlá schválené členskými štátmi Svetovej poštovej únie v tom zmysle, že členský štát nie je povinný požiadať o ich vydanie, ale nesmie odmietnuť ich prijímanie poštovými úradmi. Teda členská krajina Svetovej poštovej únie v prípade záujmu požiada o vydanie medzinárodnej odpoveďky, tá vydá jej požadované množstvo s označením názvu tejto krajiny.


Vzory medzinárodných odpovediek


Pôvodne vydávané medzinárodné odpoveďky nemali obmedzenú platnosť, tá sa skončila až vydaním ďalšieho vzoru. Názvy vzorov sú odvodené od mesta, v ktorom sa uskutočnil kongres Svetovej poštovej únie, ktorý vzor schválil.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 1: Vzor Rím.
 

Na zadnej strane všetkých vzorov sú vysvetľujúce texty v ďalších jazykoch.

Vydanie prvej medzinárodnej odpoveďky schválil 8. kongres Svetovej poštovej únie v Ríme v roku 1906 s dátumom vydania 1. októbra 1907 (Obr. 1).

Na kongrese Svetovej poštovej únie v Londýne v roku 1930 sa schválil druhý vzor medzinárodnej odpoveďky s dátumom vydania 1. júla 1930 (Obr. 2). Tento vzor mal najdlhšiu platnosť, až 35 rokov.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 2: vzor Londýn.
 

V bývalom Československu sa predaj a používanie medzinárodných odpovediek skončil v roku 1949, presnejšie 1. júla, ich prijímanie však v súlade s členstvom v Svetovej poštovej únii aj ďalej pokračovalo.

Používanie odpovediek v ČSR po oslobodení v roku 1945 možno dokladovať ich vydaním začiatkom roka 1946 v českej aj slovenskej verzii (Obr. 2a).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 2a: Slovenská verzia.
 

Kongres Svetovej poštovej únie v roku 1965 vo Viedni schválil tretí vzor medzinárodnej odpoveďky, vydaný v decembri 1965 (Obr. 3).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 3: Vzor Viedeň.
 

Štvrtý vzor medzinárodnej odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Lausanne v roku 1974, s dátumom vydania 1. január 1975 (Obr. 4). Ide zároveň o posledný vzor bez vyznačenej doby platnosti, ktorá bola až do konca roka 2001. Vzory 1 až 4 mali rovnaké rozmery 105 x 74 mm.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 4: Vzor Lausanne.
 

Kongres Svetovej poštovej únie v Pekingu schválil ďalší vzor medzinárodnej odpoveďky s platnosťou od 1. januára 2002 zároveň s dvoma zmenami oproti predchádzajúcim vydaniam. Zväčšili sa rozmery na 149 x 102 mm a vyznačila sa doba platnosti. Rozlišujú sa dva typy tohto vzoru (Obr. 5 a 6).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 5: Vzor Peking, typ 1, doba platnosti do 31. 12. 2006.
 

Typ 2 bol vydaný 1. februára 2006 s dobou platnosti do 31. 12. 2009 a opatrený je ochranným prvkom - hologramom.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 6: Vzor Peking, typ 2.
 

Sté výročie používania medzinárodných odpovediek pripomenula Svetová poštová únia 1. februára 2007 vydaním typu 2 s prítlačou: 100 ans / 1907 – 2007 (Obr. 7). Platnosť do 31. decembra 2009.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 7: Vzor Peking, typ 2 s prítlačou.
 

V súčasnosti platné medzinárodné odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie v Nairobi v roku 2009. Ich vyznačená platnosť je do 31. 12. 2013. Vzor Nairobi je práve v zvláštnej ponuke POFIS (Obr. 8).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 8: Vzor Nairobi.
 


Zbieranie medzinárodných odpovediek


Predmetom zberateľského záujmu sú jednotlivé vzory odpovediek vydané v jednotlivých krajinách Svetovej poštovej únie v období ich platnosti, dokumentované odtlačkom pečiatky vydávajúcej pošty v ľavej časti. (Pravú časť opečiatkuje prijímacia pošta pri vydaní známok zodpovedajúcej výške poštovného do krajiny adresovanej zásielky a odpoveďka potom slúži ako zúčtovací doklad pošte.)

Oblasť zbierania možno obmedziť napr. len na jeden vzor alebo na jednu krajinu. Širokú oblasť zbierania poskytuje odpoveďka vzoru Londýn, platná na našich územiach od roku 1930, teda v období prvej Československej republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, a aj po oslobodení v roku 1945.


Naša najvzácnejšia odpoveďka


Tlač odpoveďky vzoru Londýn sa uskutočnila vo Švajčiarsku, vyskytujú sa rôzne varianty usporiadania nápisov, vyznačenia výmennej hodnoty a ďalšie zaujímavosti. Napr. odpoveďka so slovenským textom vydaná v roku 1949 (teda tesne pred zrušením ich predaja), s vyznačenou predajnou cenou 6 Kčs je jednou z najvzácnejších československých celín povojnového obdobia (Obr. 9).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 9
 

Na doplnenie uvádzam, že predaj medzinárodných odpovediek sa v bývalom Československu obnovil až po 43 rokoch 1. mája 1992.

V súčasnosti sú odpoveďky zaraďované do katalógov celín, napr. Československé celiny 1918 – 1992, II. diel (vydanie Pofis Praha).


Pramene


www.couponreponse.fr

Merkur revue č. 2/2007, str. 22 až 27

Veľa informácií možno získať aj na rôznych www stránkach, napr. aj na www.japhila.cz.
Úvodný článok Čo zbierame? ... úvod.

Post a comment

Author: ing. Peter Malík

Published: 28. 02. 2012 19:31
 
What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)
What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Brian Tracy)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.