Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?
Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)


Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)
  Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný zbieraniu menej známeho typu filatelistických materiálov - medzinárodným odpoveďkám (Coupon-réponse International).
   
  Autor: ing. Peter Malík
Publikované: 28. 02. 2012 19:31
 


Čo je to medzinárodná odpoveďka?


POFIS zaradil nedávno do svojej zvláštnej ponuky prvýkrát aj medzinárodnú odpoveďku. Ide o poštovú ceninu, vydávanú Svetovou poštovou úniou už vyše sto rokov, ktorej zberateľský záujem je u nás z dôvodu nedostatku bližších informácií málo rozšírený, avšak v zahraničí sa teší obľube mnohých zberateľov.

Medzinárodné odpoveďky sa zaviedli v roku 1907 z dôvodu zjednodušenia prístupu odoslania listovej zásielky adresátovi do cudziny. Po predložení odpoveďky pošta vydá odosielateľovi poštovú známku (poštové známky) vo výške poštovného za list základného hmotnostného stupňa 2. triedy do krajiny adresáta. Môže sa využiť aj v prípade, ak odosielateľ vopred zaplatí odpoveď z cudziny vložením odpoveďky do listu, alebo pri ceste do zahraničia následne odpoveďkou uhrádza poštovné za list napr. do vlastnej krajiny.

V rámci používania medzinárodných odpovediek platia základné pravidlá schválené členskými štátmi Svetovej poštovej únie v tom zmysle, že členský štát nie je povinný požiadať o ich vydanie, ale nesmie odmietnuť ich prijímanie poštovými úradmi. Teda členská krajina Svetovej poštovej únie v prípade záujmu požiada o vydanie medzinárodnej odpoveďky, tá vydá jej požadované množstvo s označením názvu tejto krajiny.


Vzory medzinárodných odpovediek


Pôvodne vydávané medzinárodné odpoveďky nemali obmedzenú platnosť, tá sa skončila až vydaním ďalšieho vzoru. Názvy vzorov sú odvodené od mesta, v ktorom sa uskutočnil kongres Svetovej poštovej únie, ktorý vzor schválil.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 1: Vzor Rím.
 

Na zadnej strane všetkých vzorov sú vysvetľujúce texty v ďalších jazykoch.

Vydanie prvej medzinárodnej odpoveďky schválil 8. kongres Svetovej poštovej únie v Ríme v roku 1906 s dátumom vydania 1. októbra 1907 (Obr. 1).

Na kongrese Svetovej poštovej únie v Londýne v roku 1930 sa schválil druhý vzor medzinárodnej odpoveďky s dátumom vydania 1. júla 1930 (Obr. 2). Tento vzor mal najdlhšiu platnosť, až 35 rokov.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 2: vzor Londýn.
 

V bývalom Československu sa predaj a používanie medzinárodných odpovediek skončil v roku 1949, presnejšie 1. júla, ich prijímanie však v súlade s členstvom v Svetovej poštovej únii aj ďalej pokračovalo.

Používanie odpovediek v ČSR po oslobodení v roku 1945 možno dokladovať ich vydaním začiatkom roka 1946 v českej aj slovenskej verzii (Obr. 2a).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 2a: Slovenská verzia.
 

Kongres Svetovej poštovej únie v roku 1965 vo Viedni schválil tretí vzor medzinárodnej odpoveďky, vydaný v decembri 1965 (Obr. 3).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 3: Vzor Viedeň.
 

Štvrtý vzor medzinárodnej odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Lausanne v roku 1974, s dátumom vydania 1. január 1975 (Obr. 4). Ide zároveň o posledný vzor bez vyznačenej doby platnosti, ktorá bola až do konca roka 2001. Vzory 1 až 4 mali rovnaké rozmery 105 x 74 mm.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 4: Vzor Lausanne.
 

Kongres Svetovej poštovej únie v Pekingu schválil ďalší vzor medzinárodnej odpoveďky s platnosťou od 1. januára 2002 zároveň s dvoma zmenami oproti predchádzajúcim vydaniam. Zväčšili sa rozmery na 149 x 102 mm a vyznačila sa doba platnosti. Rozlišujú sa dva typy tohto vzoru (Obr. 5 a 6).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 5: Vzor Peking, typ 1, doba platnosti do 31. 12. 2006.
 

Typ 2 bol vydaný 1. februára 2006 s dobou platnosti do 31. 12. 2009 a opatrený je ochranným prvkom - hologramom.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 6: Vzor Peking, typ 2.
 

Sté výročie používania medzinárodných odpovediek pripomenula Svetová poštová únia 1. februára 2007 vydaním typu 2 s prítlačou: 100 ans / 1907 – 2007 (Obr. 7). Platnosť do 31. decembra 2009.

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 7: Vzor Peking, typ 2 s prítlačou.
 

V súčasnosti platné medzinárodné odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie v Nairobi v roku 2009. Ich vyznačená platnosť je do 31. 12. 2013. Vzor Nairobi je práve v zvláštnej ponuke POFIS (Obr. 8).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 8: Vzor Nairobi.
 


Zbieranie medzinárodných odpovediek


Predmetom zberateľského záujmu sú jednotlivé vzory odpovediek vydané v jednotlivých krajinách Svetovej poštovej únie v období ich platnosti, dokumentované odtlačkom pečiatky vydávajúcej pošty v ľavej časti. (Pravú časť opečiatkuje prijímacia pošta pri vydaní známok zodpovedajúcej výške poštovného do krajiny adresovanej zásielky a odpoveďka potom slúži ako zúčtovací doklad pošte.)

Oblasť zbierania možno obmedziť napr. len na jeden vzor alebo na jednu krajinu. Širokú oblasť zbierania poskytuje odpoveďka vzoru Londýn, platná na našich územiach od roku 1930, teda v období prvej Československej republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, a aj po oslobodení v roku 1945.


Naša najvzácnejšia odpoveďka


Tlač odpoveďky vzoru Londýn sa uskutočnila vo Švajčiarsku, vyskytujú sa rôzne varianty usporiadania nápisov, vyznačenia výmennej hodnoty a ďalšie zaujímavosti. Napr. odpoveďka so slovenským textom vydaná v roku 1949 (teda tesne pred zrušením ich predaja), s vyznačenou predajnou cenou 6 Kčs je jednou z najvzácnejších československých celín povojnového obdobia (Obr. 9).

Článok Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International
 
Obr. 9
 

Na doplnenie uvádzam, že predaj medzinárodných odpovediek sa v bývalom Československu obnovil až po 43 rokoch 1. mája 1992.

V súčasnosti sú odpoveďky zaraďované do katalógov celín, napr. Československé celiny 1918 – 1992, II. diel (vydanie Pofis Praha).


Pramene


www.couponreponse.fr

Merkur revue č. 2/2007, str. 22 až 27

Veľa informácií možno získať aj na rôznych www stránkach, napr. aj na www.japhila.cz.
Úvodný článok Čo zbierame? ... úvod.

Poslať komentár

Autor: ing. Peter Malík

Publikované: 28. 02. 2012 19:31
 
Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)
Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Prečo usilovne pracovať? Pretože práca je najlepší, ba možno jediný prostriedok, ako získať úctu k sebe samému.

(Peter Buffett)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.