Author: Ing. Peter Malík

List of articles:


What is the correct position of a postage stamp (01.03.2011)

Zamyslenie sa nad správnou polohou poštovej známky a prvkami, ktoré ju určujú.

Attention, fakes! (18.04.2011)

Upozornenie na falzifikáty na škodu zberateľov poštovej známky kat. č. 487 Boj proti HIV vydanej 1. 12. 2010.

What do we collect? ... Pictorial postal cards (12.03.2012)

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu celinových pohľadníc, nazývaných tiež pohľadnice s natlačenou známkou.

Albin Brunovský: Painting work (the review) (12.01.2012)

Krátka recenzia knihy venovanej maliarskemu dielu Albína Brunovského, ktorý sa významnou mierou podieľal aj na československej a slovenskej známkovej tvorbe.

What do we collect? ... international reply coupons (Coupon-Réponse International) (28.02.2012)

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný zbieraniu menej známeho typu filatelistických materiálov - medzinárodným odpoveďkám (Coupon-réponse International).

Cyril and Methodius motifs on postage stamps (the review) (29.07.2013)

Recenzia knižnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.All authors

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists