Exhibiting of postcards (FEPA) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets
Exhibiting of postcards (FEPA)

Exhibiting of postcards (FEPA)

Exhibiting of postcards (FEPA)

Exhibiting of postcards (FEPA)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Exhibiting of postcards (FEPA)
  Excerpt from the rules of the competitive class of postacard on FEPA exhibition.
   
  Author: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Published: 15. 10. 2018 05:32
 


Zbieranie pohľadníc je pomerne rozšírenou a obľúbenou disciplínou. Ich vystavovanie sa opatrne začalo presadzovať aj na rôznych filatelistických výstavách ako ich atraktívna súčasť. Teraz sa táto oblasť stáva regulárnou výstavnou triedou, pre ktorú sú ustanovené aj súťažné kritéria. Informácie o tom uverejnil prezident FEPA José Ramón Moreno v Bulletine č. 2, vydanom k výstave PRAGA 2018. Pretože sa domnievame, že by táto informácia mohla zaujímať širší okruh zberateľov a našich čitateľov, uverejňujeme ju. (úvodná poznámka redakcie Filatelie)

Na zasadnutí Federácie európskych filatelistických zväzov FEPA konanom v roku 2015 v Aténách schválili súťažné vystavovanie pohľadníc. Od toho času sa táto výstavná trieda šíri po celom svete a stala sa veľmi častou výstavnou triedou na akciách podporovaných FEPA, ktorá najviac priťahuje stále viac pozornosti. Na valnom zhromaždení FEPA v roku 2018 bolo odsúhlasené vytvorenie skupiny vedenej pani Birthe King, ktorej členmi sú ďalej Alfréd Kunz, Bojan Bračič a já (José Maron Moreno), ktorá má propagovať a vysvetľovať hodnotenie exponátov obrazových pohľadníc medzi porotcami a vystavovateľmi.

V rámci oficiálneho programu výstavy PRAGA 2018 sa bude konať odborný seminár pre vystavovateľov a porotcov. V tomto krátkom texte by som rád vysvetlil výťah pravidiel tejto výstavnej triedy a základy jej hodnotenia.

 • Je potrebné, aby pre exponát existovala idea (myšlienka), včlenená do plánu a spracovania zbierky.
 • Vystavovateľ musí na úvodnom liste vysvetliť, ako sa rozhodol danú tému spracovať.
 • Je treba, aby vystavované pohľadnice boli originály a nie len obrázky, či reprinty (novotlače).
 • Dôležitý je obraz pohľadnice a nie jej filatelistické parametre.
 • Vedomosti vystavovateľa sú posudzované z výberu materiálu a jeho rôznorodosti rovnako ako z popisu jednotlivých pohľadníc. Relevantné môžu byť aj technické aspekty (pohľadnice).

Stav: je treba, aby vystavený materiál bol najlepšej kvality. Tolerancia platí len pre najstaršie pohľadnice.

Vzácnosť: Pod vzácnosťou sa rozumie obtiažnosť získania pohľadnice. Koľko treba vynaložiť úsilia na duplikovanie vystavenej zbierky.

Prezentácia: Prezentácia musí atraktívne predstaviť vystavené pohľadnice, ich rôznorodosť. Listy môžu obsahovať kresby, plánky a ďalšie objekty, je ale treba sa vyhnúť prehnanému zvýrazneniu (kresieb) a farbám.

Rozdelenie hodnotiacich bodov:

 • Idea, plán (10) a spracovanie (20).................30
 • Vedomosti, štúdium, výskum.........................35
 • Stav (10) a vzácnosť (20)..............................30
 • Prezentácia.....................................................5
 • Celkom:......................................................100


Zopár ukážok pohľadníc v širšom výbere udalosti a námetov + pohľadnice ostrovov (zo zbierky A. Urminského):

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Oslavy 1. mája v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

2. Československá spartakiáda 1960


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Koncentračný tábor Matthausen


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Maľovaná pohľadnica Štefana Leonarda Kostelníčka


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Plumlovská priehrada - kombinácia pohľadnice s diapozitívmi


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Súsošie Sándora Petöfiho v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Emil Belluš - Fakulta architektúry v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Mariehamn, Alandy


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Rhodos, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Santorini, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Seychelles, Karibik


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Tenerife, Španielsko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Trinidad a Tobago, Karibik
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander UrminskýPost a comment

Author: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Source: Filatelie 8/2018
Published: 15. 10. 2018 05:32
 
Exhibiting of postcards (FEPA)
Exhibiting of postcards (FEPA)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Niekedy dosahujeme ciele na úkor iných, dôležitejších vecí vo svojom živote. Stúpame po pomyselnom rebríku úspechu, no na vrchole zisťujeme, že sme ho opreli o nesprávnu stenu.

(Stephen R. Covey)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk