Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Exhibitions and exhibits:
Exhibiting of postcards (FEPA)

Exhibiting of postcards (FEPA)
Author: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Source: Filatelie 8/2018
Published: 15. 10. 2018 05:32

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Excerpt from the rules of the competitive class of postacard on FEPA exhibition.


Zbieranie pohľadníc je pomerne rozšírenou a obľúbenou disciplínou. Ich vystavovanie sa opatrne začalo presadzovať aj na rôznych filatelistických výstavách ako ich atraktívna súčasť. Teraz sa táto oblasť stáva regulárnou výstavnou triedou, pre ktorú sú ustanovené aj súťažné kritéria. Informácie o tom uverejnil prezident FEPA José Ramón Moreno v Bulletine č. 2, vydanom k výstave PRAGA 2018. Pretože sa domnievame, že by táto informácia mohla zaujímať širší okruh zberateľov a našich čitateľov, uverejňujeme ju. (úvodná poznámka redakcie Filatelie)

Na zasadnutí Federácie európskych filatelistických zväzov FEPA konanom v roku 2015 v Aténách schválili súťažné vystavovanie pohľadníc. Od toho času sa táto výstavná trieda šíri po celom svete a stala sa veľmi častou výstavnou triedou na akciách podporovaných FEPA, ktorá najviac priťahuje stále viac pozornosti. Na valnom zhromaždení FEPA v roku 2018 bolo odsúhlasené vytvorenie skupiny vedenej pani Birthe King, ktorej členmi sú ďalej Alfréd Kunz, Bojan Bračič a já (José Maron Moreno), ktorá má propagovať a vysvetľovať hodnotenie exponátov obrazových pohľadníc medzi porotcami a vystavovateľmi.

V rámci oficiálneho programu výstavy PRAGA 2018 sa bude konať odborný seminár pre vystavovateľov a porotcov. V tomto krátkom texte by som rád vysvetlil výťah pravidiel tejto výstavnej triedy a základy jej hodnotenia.

  • Je potrebné, aby pre exponát existovala idea (myšlienka), včlenená do plánu a spracovania zbierky.
  • Vystavovateľ musí na úvodnom liste vysvetliť, ako sa rozhodol danú tému spracovať.
  • Je treba, aby vystavované pohľadnice boli originály a nie len obrázky, či reprinty (novotlače).
  • Dôležitý je obraz pohľadnice a nie jej filatelistické parametre.
  • Vedomosti vystavovateľa sú posudzované z výberu materiálu a jeho rôznorodosti rovnako ako z popisu jednotlivých pohľadníc. Relevantné môžu byť aj technické aspekty (pohľadnice).

Stav: je treba, aby vystavený materiál bol najlepšej kvality. Tolerancia platí len pre najstaršie pohľadnice.

Vzácnosť: Pod vzácnosťou sa rozumie obtiažnosť získania pohľadnice. Koľko treba vynaložiť úsilia na duplikovanie vystavenej zbierky.

Prezentácia: Prezentácia musí atraktívne predstaviť vystavené pohľadnice, ich rôznorodosť. Listy môžu obsahovať kresby, plánky a ďalšie objekty, je ale treba sa vyhnúť prehnanému zvýrazneniu (kresieb) a farbám.

Rozdelenie hodnotiacich bodov:

  • Idea, plán (10) a spracovanie (20).................30
  • Vedomosti, štúdium, výskum.........................35
  • Stav (10) a vzácnosť (20)..............................30
  • Prezentácia.....................................................5
  • Celkom:......................................................100


Zopár ukážok pohľadníc v širšom výbere udalosti a námetov + pohľadnice ostrovov (zo zbierky A. Urminského):

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Oslavy 1. mája v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

2. Československá spartakiáda 1960


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Koncentračný tábor Matthausen


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Maľovaná pohľadnica Štefana Leonarda Kostelníčka


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Plumlovská priehrada - kombinácia pohľadnice s diapozitívmi


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Súsošie Sándora Petöfiho v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Emil Belluš - Fakulta architektúry v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Mariehamn, Alandy


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Rhodos, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Santorini, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Seychelles, Karibik


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Tenerife, Španielsko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Trinidad a Tobago, Karibik
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists