Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať
Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)
  Výťah z pravidiel súťažnej triedy pohľadníc na výstavách FEPA (preklad článku v časopise Filatelie 8/2018, str. 16)
   
  Autor: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Publikované: 15. 10. 2018 05:32
 


Zbieranie pohľadníc je pomerne rozšírenou a obľúbenou disciplínou. Ich vystavovanie sa opatrne začalo presadzovať aj na rôznych filatelistických výstavách ako ich atraktívna súčasť. Teraz sa táto oblasť stáva regulárnou výstavnou triedou, pre ktorú sú ustanovené aj súťažné kritéria. Informácie o tom uverejnil prezident FEPA José Ramón Moreno v Bulletine č. 2, vydanom k výstave PRAGA 2018. Pretože sa domnievame, že by táto informácia mohla zaujímať širší okruh zberateľov a našich čitateľov, uverejňujeme ju. (úvodná poznámka redakcie Filatelie)

Na zasadnutí Federácie európskych filatelistických zväzov FEPA konanom v roku 2015 v Aténách schválili súťažné vystavovanie pohľadníc. Od toho času sa táto výstavná trieda šíri po celom svete a stala sa veľmi častou výstavnou triedou na akciách podporovaných FEPA, ktorá najviac priťahuje stále viac pozornosti. Na valnom zhromaždení FEPA v roku 2018 bolo odsúhlasené vytvorenie skupiny vedenej pani Birthe King, ktorej členmi sú ďalej Alfréd Kunz, Bojan Bračič a já (José Maron Moreno), ktorá má propagovať a vysvetľovať hodnotenie exponátov obrazových pohľadníc medzi porotcami a vystavovateľmi.

V rámci oficiálneho programu výstavy PRAGA 2018 sa bude konať odborný seminár pre vystavovateľov a porotcov. V tomto krátkom texte by som rád vysvetlil výťah pravidiel tejto výstavnej triedy a základy jej hodnotenia.

 • Je potrebné, aby pre exponát existovala idea (myšlienka), včlenená do plánu a spracovania zbierky.
 • Vystavovateľ musí na úvodnom liste vysvetliť, ako sa rozhodol danú tému spracovať.
 • Je treba, aby vystavované pohľadnice boli originály a nie len obrázky, či reprinty (novotlače).
 • Dôležitý je obraz pohľadnice a nie jej filatelistické parametre.
 • Vedomosti vystavovateľa sú posudzované z výberu materiálu a jeho rôznorodosti rovnako ako z popisu jednotlivých pohľadníc. Relevantné môžu byť aj technické aspekty (pohľadnice).

Stav: je treba, aby vystavený materiál bol najlepšej kvality. Tolerancia platí len pre najstaršie pohľadnice.

Vzácnosť: Pod vzácnosťou sa rozumie obtiažnosť získania pohľadnice. Koľko treba vynaložiť úsilia na duplikovanie vystavenej zbierky.

Prezentácia: Prezentácia musí atraktívne predstaviť vystavené pohľadnice, ich rôznorodosť. Listy môžu obsahovať kresby, plánky a ďalšie objekty, je ale treba sa vyhnúť prehnanému zvýrazneniu (kresieb) a farbám.

Rozdelenie hodnotiacich bodov:

 • Idea, plán (10) a spracovanie (20).................30
 • Vedomosti, štúdium, výskum.........................35
 • Stav (10) a vzácnosť (20)..............................30
 • Prezentácia.....................................................5
 • Celkom:......................................................100


Zopár ukážok pohľadníc v širšom výbere udalosti a námetov + pohľadnice ostrovov (zo zbierky A. Urminského):

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Oslavy 1. mája v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

2. Československá spartakiáda 1960


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Koncentračný tábor Matthausen


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Maľovaná pohľadnica Štefana Leonarda Kostelníčka


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Plumlovská priehrada - kombinácia pohľadnice s diapozitívmi


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Súsošie Sándora Petöfiho v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Emil Belluš - Fakulta architektúry v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Mariehamn, Alandy


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Rhodos, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Santorini, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Seychelles, Karibik


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Tenerife, Španielsko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Trinidad a Tobago, Karibik
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander UrminskýPoslať komentár

Autor: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Zdroj: Filatelie 8/2018
Publikované: 15. 10. 2018 05:32
 
Vystavovanie pohľadníc (FEPA)
Vystavovanie pohľadníc (FEPA)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čo sa týka peňazí, veľa ľudí je lenivých. To neznamená, že by nepracovali tvrdo. Ich lenivosť spočíva v tom, že sa nechcú naučiť niečo nové.

(Kim Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.