Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Exhibitions and exhibits:
National Postage Stamp Exhibition Bratislava 1937 - Exhibition souvenir sheet

National Postage Stamp Exhibition Bratislava 1937 - Exhibition souvenir sheet
Author: Rudolf Šulej
Published: 13. 05. 2018 17:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

2nd part of the series of articles devoted to the 80th anniversary of the National Postage Stamp Exhibition Bratislava 1937 and the issue of the exhibition souvenir sheet


V roku 2017 uplynulo 80 rokov od konania Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937 (ďalej len „výstava známok“). V rámci nej boli vydané dva hárčeky: Prvý s príležitostnými poštovými známkami označený v katalógu č. A 329-330 a druhý s novinovými známkami označený v katalógu č. A N18. Vo svojom príspevku sa zameriavm promírne na výstavný hárček „Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937“ s príležitostnými známkami (ďalej len „výstavný hárček“).

Jednotlivé časti príspevku (článku) k výstave známok a výstavnému hárčeku sú kvôli prehľadnosti rozdelené do viacerých častí:

 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - všeobecné informácie
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - všeobecné informácie
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - perforácia
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - tlač výstavných známok
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - lep
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - farby výstavných známok
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - typy červenej farby a nové poznatky
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - poznatky k rozlíšeniu TD pre modrú farbu (typy modrej farby)
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - výrobné chyby
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - rarity
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - zahraničné hárčeky (exilové vydania)
 • Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - príležitostné poštové pečiatky, príležitostné strojové pečiatky, pečiatky AUTOPOŠTA

Výstavný hárček - všeobecné informácie


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Katalógové číslo: H 329/330
(Michel:) Block 1
Popis: známky č. 329 a č. 330 v hárčekovej úprave
Návrh: Karel Vik
Rytec: Karel Seizinger
Technika tlače: Oceľotlač z plochy (OTp)
Tlačová forma: 1 HP - 150 x 111 mm
Tlačové dosky: 3 TD - pre červenú farbu
7 - 10 TD - pre modrú farbu
Dátum vydania: 24. 10. 1937
Perforácia: RZ 12 ½
Lep: nažltlý
Papier: žilkovaný
Náklad: 847 213 ks
Tlačiareň: Česká grafická UNIA Praha
Platnosť: do 31. 12. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Katalógové číslo: 329 330
(Michel:) 384 385
Popis: Popradské pleso (V Tatrách) Mohyla M. R. Štefánika, Bradlo
Návrh: Karel Vik Karel Vik
Rytec: Karel Seizinger Karel Seizinger
Technika tlače: Oceľotlač z plochy (OTp) Oceľotlač z plochy (OTp)
Tlačová forma: známka z hárčeka známka z hárčeka
Tlačové dosky: 7 - 10 TD 3 TD
Dátum vydania: 24. 10. 1937 24. 10. 1937
Perforácia: RZ 12 ½ RZ 12 ½
Rozmer obrazu známky: 29, 6 x 24, 0 mm 29, 6 x 24, 0 mm
Lep: nažltlý nažltlý
Papier: žilkovaný žilkovaný
Náklad: 847 213 ks 847 213 ks
Platnosť: do 31. 12. 1937 do 31. 12. 1937


Známky s dvomi hodnotami 50 h a 1 Kč v hárčekovej úprave boli vydané pri príležitosti konania Celoštátnej výstavy poštových známok v Bratislave. Na 50 h známke je zobrazené Popradské pleso vo Vysokých Tatrách a na 1 Kč známke je zobrazená Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Autorom výtvarných návrhov bol akademický maliar Karel Vik a autorom rytín bol Karel Seizinger.

Známky boli vydané ustanovením č. 65/1937 Vestníka Ministerstva pošt a telegramů zo dňa 22. októbra 1937.

V prílohe Vestníku Ministerstva pošt a telegrafů sa v emisnom pláne poštových známok na rok 1937, v časti II. bod 4 uvádza: „(4) známky k celostátní výstavě poštových cenín v Bratislavě hodnot 50 h a 1 Kč.“.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 23/1936 str. 377 vydané 6. 12. 1936


Tribúna filatelistů pravidelne informovala svojich čitateľov o stave príprav a zverejnila prvý návrh podoby výstavného hárčeka, spôsobu objednávania výstavných hárčekov, vykonala veľký kus propagácie výstavného hárčeka.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 23/1936 str. 386 vydané 6. 12. 1936


Patronát nad výstavou známok prevzal minister Pošt a telegrafů p. Alois Tučný. Výstavnému hárčeku bola od počiatku venovaná veľká pozornosť.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Výstavný výbor zabezpečil u ČSD 33,3 % zľavu Tribuna filatelistů č. 24/1936 str. 401 vydané 19. 12. 1936


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 1/1937 str. 12 - 13 vydané 9. 1. 1937


O „zákulisnom boji“ pred vydaním výstavného hárčeka informovala svojich čitateľov Tribuna filatelistů

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 3/1937 str. 41 - 42 vydané 6. 2. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 4/1937 str. 69 vydané 20. 2. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 5/1937 str. 85 vydané 6. 3. 1937


Výtvarný návrh známok výstavného hárčeka a jeho autor


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Autorom výtvarného návrhu známok výstavného hárčeka bol akademický maliar a grafik Karel Vik


* narodený 4. novembra 1883 v Hořiciach

† zomrel 8. októbra 1964 v Turnove

Ako rodák z Podkrkonošia absolvoval najskôr tkáčsku školu v Lomnici nad Popelkou, neskôr študoval na Akadémii výtvarných umění v Prahe pod vedením Rudolfa von Ottenfelda. Bol zakladajúcim členom SČUG Hollar.

Venoval sa takmer výhradne drevorytu a na akadémii vzbudili záujem o krajinu. Starostlivou technikou zobrazoval najmä kraj okolo Turnova, Malé Skály, Prahy i Slovenska. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach NG v Prahe a v Galérii plastik v Hořiciach.

Pre obraz 50 h známky bol vybraný pohľad na Popradské pleso vo Vysokých Tatrách a pre 1 Kč známku Mohyla M. R. Štefánika na Bradle.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Farebný drevoryt K. Vika „Popradské pleso" Perokresbový náčrt obrazu známky 50h Akvarelový náčrt obrazu známky 50h


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Autorom výtvarného návrhu známok výstavného hárčeka bol akademický maliar a grafik Karel Vik


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Farebný drevoryt Mohyla M. R. Štefánika Bradlo


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 5/1937 str. 86 vydané 6. 3. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 6/1937 str. 104 vydané 20. 3. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 8/1937 str. 129 - 130 vydané 17. 4. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 8/1937 str. 137 vydané 17. 4. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 9/1937 str. 145 vydané 30. 4. 1937


Prvý vytlačený návrh výstavného hárčeka s nápismi a hodnotovými číslicami so šikmým typom písma. Na štátnom znaku ČSR chýba rámček a chýba tiež názov tlačiarne UNIE PRAHA.



Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Pôvodný návrh výstavných známok K. Vika vyhotovený čiernym tušom s nápismi a hodnotovými číslicami so šikmým typom písma.


Rytina známok výstavného hárčeka a jej autor


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Autorom rytiny známok výstavného hárčeka bol Karel Seizinger.


* narodený 23. marca 1889 v Hildburghausene (Durynsko), Nemecko

† zomrel 4. mája 1978 v Haarleme, Holansko

Je jeden z najznámejších rytcov československých poštových známok. Českí a slovenskí filatelisti ho poznajú pod menom Karel Seizinger, ale jeho pravé a celé meno je Karl Friedrich Wilhelm Seizinger.

V roku 1924 prijal ponuku Československé národní banky a presťahoval sa do Prahy. Začal pracovať ako rytec bankoviek. Popri zamestnaní študoval 3 roky v Prahe na Akadémii u Maxa Švabinského.

Prvé známky vyryl v roku 1926 v sérii "Hrady, krajiny, města". Tato séria sa ihneď stala "klasikou" medzi známkami Československa a zakladala slávu československej známkovej tvorby. Do roku 1934 ryl všetky vydania známok Československa. Po tomto roku boli československé známky ryté striedavo s rytcom Bohumilom Heinzom a Karlom Seizingerom.

Poslednou rytinou Karla Seizingera bol v roku 1938 vydaný hárček k 1. medzinárodnej výstave známok PRAGA 1938. Potom odišiel do zahraničia (Juhoslávia, Chorvátsko, Holansko). Československo navštívil už len jedenkrát, a to keď bol hosťom na „Celoštátnej výstave známok BRNO 1974“.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Pri príležitosti 5. výročia jeho smrti bola v roku 1983 k jeho pamiatke vydaná známka ku „Dňu československej poštovej známky“. Jeho podobizeň na známke ho zachycuje vo veku 85 rokov pri návšteve Celoštátnej výstavy známok BRNO 1974.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Rozkresba známky „Bradlo“ ceruzkou s podpisom K. Seizingera.


Tajné rytecké značky K. Seizingera na známkach výstavného hárček


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Na známkach prvej Československej republiky, tlačených z rytín, sa tajné rytecké značky prvýkrát vyskytli v roku 1928. Bola to doba výhradného pôsobenia jedného z klasikov nášho rytectva poštovných známok Karla Seizingera.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Podpis autora rytín známok výstavného hárčeka K. Seizingera na výstavnom hárčeku.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Neperforovaný výstavný hárček s podpismi ministra Pošt a telegrafů ČSR Aloisa Tučného a rytca Karla Seizingera.


Subskribcia (objednávanie) výstavného hárčeka


V propagačnom spise, ktorý vydal organizačný výbor boli uverejnené podrobné podmienky objednávania (predplatného) výstavného hárčeka.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 9/1937 str. 146 vydané 30. 4. 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Tribuna filatelistů č. 16/1937 str. 283 - 284 vydané 28. 8. 1937


Vydanie a distribúcia výstavného hárčeka


Distribúcia výstavných hárčekov bola v obálke, v ktorej bolo medzi kartónovými doskami zabalených 20 ks výstavných hárčekov. Medzi jednotlivými hárčekmi boli vložené tenké „hodvábne“ papiere. Hodvábne papiere boli rozmerovo menšie ako výstavný hárček (146 x 107 mm).

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Kartónové „doštičky“, ktoré vydal Klub československých filatelistov v Bratislave.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Vo vnútri „doštičiek“ je umiestnený výstavný hárček opečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou s dátumom zahájenia výstavy známok.


Poštové použitie výstavného hárčeka


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937

Príležitostná obálka s nalepeným výstavným hárčekom, príležitostná „R“ nálepka a príležitostná poštová pečiatka výstavy známok


Súkromný propagačný výstavný hárček k výstave známok


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937


Poďakovanie a výzva na doplnenie informácií


Autor príspevku (článku) privíta doplnenie údajov k výstave známok a doplnenie materiálov (obrázkov) od ďalších filatelistov a nebráni sa ani kritickým vyjadreniam a poznámkam k príspevku.

Ďakujem pánovi Michalovi Zikovi z Bratislavy a pánovi Dušanovi Pavúkovi z Bratislavy za zapožičanie väčšieho množstva výstavných hárčekov.

pokračovanie





Author: Rudolf Šulej

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists