Introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775

Occasional postmark used in Cerveny Klastor on the occasion of the ceremonial introduction of postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
A dream come true - Kaliningrad area

A dream come true - Kaliningrad area
Author: Simon Horecký
Published: 30. 03. 2015 23:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

History of the Kaliningrad region in the former Soviet Union and Russia today, postal-history perspective with some interesting entires.


Každý zberateľ má svoje chybenky a ďalšie rôzne zoznamy toho, čo hľadá. Čím viac sa zberateľ dostáva z oblasti klasickej filatelie k poštovnej histórii, tým viac sa od zoznamov konkrétnych položiek z katalógu dostáva do oblasti zbožných prianí a snov. Jeden z takýchto snov sa mi podarilo minulý rok splniť. Roky som túžil získať nejaké poštové doklady dokumentujúce historické udalosti a poštovú prevádzku v meste Kaliningrad a to sa mi minulý rok podarilo.


Historický úvod


Kaliningrad je hlavné mesto Kaliningradskej oblasti, najzápadnejšie položeného územia Ruskej Federácie. Možno ste si sami všimli v atlase malý kus zeme medzi Poľskom a Litvou ktorý je oddelený od zvyšku Ruska. To je Kaliningradská oblasť. Do roku 1946 sa Kaliningrad volal Königsberg, po česky Královec. Mesto bolo založené nemeckými rytiermi v roku 1255. Na začiatku 18. storočia pripadlo Prusku a stalo sa centrom provincie Východné Prusko. V roku 1871 sa Prusko stalo súčasťou zjednoteného Nemeckého cisárstva. Počas prvej svetovej vojny bolo Východné Prusko ako najvýchodnejšie územie nemeckého cisárstva svedkom krvavých bojov medzi nemeckou a ruskou armádou. Po skončení 1. sv. vojny sa Východné Prusko stalo súčasťou Nemeckej republiky a súčasťou Nemecka bolo až do dobytia Červenou armádou.

Počas 2. sv. vojny bol Königsberg ako dôležitý námorný pristav ťažko bombardovaný spojencami a mesto bolo skoro úplne zničené. Prvým historicky nemeckým územím, ktoré stálo v ceste postupujúcej červenej armáde bolo práve Východné Prusko. Rýchlo postupujúca Červená armáda sa do Východného Pruska dostala už na jeseň v roku 1944. Medzi obyvateľstvom sa hneď na to začali šíriť správy o brutalite sovietskych vojakov, ktorí drancovali a vraždili, ako odplatu za zločiny nemeckých vojakov v Rusku. Nemecké úrady začali vytvárať plány na evakuáciu obyvateľstva do severného Nemecka. Z 2,2 milióna obyvateľov v roku 1940 zostalo vo Východnom Prusku na konci mája 1945 len 193 000, bol to najväčší exodus obyvateľstva v dejinách ľudstva. Mnoho utečencov prišlo na úteku o svoj život, za zmienku stojí katastrofa lodi Wilhelm Gustloff, ktorá prevážala utečencov z Východného Pruska do Kielu. Loď bola torpédovaná v Baltskom mori sovietskou ponorkou, len pár hodín po tom čo vyplávala. Pri tejto námornej katastrofe zomrelo vyše 9 300 ľudí čo ju robí najväčšou námornou katastrofou všetkých čias. Samotný Könisberg bol po krvavých bojoch dobitý Červenou armádou až 9. apríla 1945. Ale to čo z neho zostalo sa nedá popísať inak ako hŕba sutín. Na základe Postupimskej konferencie bolo Východné Prusko rozdelené medzi obnovené Poľsko (juh) a Sovietsky zväz (sever).

V apríli 1946 sa Východné Prusko stalo oficiálne súčasťou Sovietskeho zväzu (ZSSR) pod názvom Kyonigsbergskaya Oblast. V lete toho istého roku bolo v oblasti evidovaných 114 tisíc obyvateľov nemeckej národnosti a 42 034 obyvateľov sovietskej národnosti. V júli 1946 sa názov oblasti ako aj samotného mesta zmenil na Kaliningrad na počesť zosnulého sovietskeho politika Michaela Kalinina. V priebehu ďalších rokov boli zostatky nemeckého obyvateľstva deportované do Sovietskej okupačnej zóny v Nemecku (NDR), prípadne veľká časť obyvateľov bola poslaná do táborov nútených prác (GULAGOV). V roku 1949 úrady evidovali 1401 obyvateľov nemeckej národnosti a o rok neskôr už len oficiálne 7. Sovietske úrady neskôr oblasť osídlili obyvateľstvom ruskej, bieloruskej a ukrajinskej národnosti. V súčastnosti žije v Kaliningradskej oblasti 941 000 obyvateľov, z toho k nemeckej národnosti sa hlási približne 7 300 obyvateľov. Dnes v Kaliningrade nájdete už len málo stôp po pôvodnom starobylom nemeckom meste.


Známkové územia - Kaliningradská oblasť


Známkové územia - Kaliningradská oblasť
 
Delenie Východného Pruska medzi: ZSSR a Poľsko.


Po pomerne zdĺhavej historickej časti, je na čase prejsť k filatelii. Akýkoľvek materiál týkajúci sa poštovej histórie tohto regiónu sa skutočne hľadá len veľmi, veľmi ťažko a treba mať veľkú dávku trpezlivosti a šťastia aby sa vám podarilo získať nejaké exempláre do zbierky. Nemecké celistvosti posielané z Königsbergu alebo z iného mesta Východného Pruska je zložité nájsť, ale čas od času sa nejaká objaví. Omnoho ťažšie skoro až nemožné, je naraziť na celistvosť posielanú z Kaliningradu alebo z Kaliningradskej oblasti. Doteraz som videl iba jednu jedinú celistvosť a som veľmi rád že sa mi ju podarilo získať.

Ako prvé by som chcel niečo povedať o dvoch celistvostiach posielaných z nemeckého Königsbergu počas 2. sv. vojny.

Č. 1 : Medzinárodný obyčajný list posielaný z Königsbergu (16. 11. 1942) do Sofie (prichodzia pečiatka nečitateľná) vyfrankovaný jednou známkou s portrétom Adolfa Hitlera s nominálom 25 pfennigov. List prešiel nemeckou vojenskou cenzúrou, svedči o tom cenzúrna páska na ľavom okraji a červené razitko Geprüft.


Známkové územia - Kaliningradská oblasť


Č.2: Vnútroštátny doporučený list posielaný z Königsbergu (4. 10. 1944) do Völkermarktu. List je posielaný približne tri týždne predtým než vstúpila Červená armáda do Východného Pruska. Vyfrankovaný je 5 známkami s celkovou hodnotou 1,30 ríšskej marky. List bol aj cenzurovaný, svedčí o tom označenie 12.b v červenom kruhu.


Známkové územia - Kaliningradská oblasť


Ale skutočne zaujímavým poštovým dokladom pre zberateľov Ruska je nasledujúca celistvosť:

Č.3: Dofrankovaná celina (Michel Ganzachen Katalog P.161) posielaná z Kaliningradu (18. 10. 1946) cez Moskvu (6. 11. 1946) do Prahy. A chcel by som touto cestou požiadať o pomoc kolegov. Otázka je, či existovalo aj sovietske razítko zo starým názvom Kyonigsbergskaya Oblast? Dokázať to, alebo vyvrátiť by umožnilo iba nájdenie ďalších celistvostí. Celina bola posielaná nemeckou rodinou, ktorá zostala vo Východnom Prusku. Nemci ešte v roku 1946 tvorili väčšinu obyvateľstva Kaliningradskej oblasti. Adresát ako aj odosielateľ sú písané dvojjazyčne po nemecky a po rusky. Zaujímavá je aj adresa napísaná odosielateľom Kaliningrad (Königsberg Pr.) USSR. Pravdepodobne sa jednalo už o staršieho pána, usudzujem to z písma, ako aj zo štýlu písania. Správa, ktorú sa mi podarilo čiastočne rozlúštiť je skutočne smutná, odosielateľ píše priateľom do Prahy, že ich syn Olaff 3. októbra tragicky zahynul a takisto píše o neľahkom živote po vojne. Dnes sa už asi nedozvieme, kto bol odosielateľ Hans Boenheim a čo sa sním stalo v priebehu ďalších rokov, či odišiel transportom do Nemecka, alebo zostal v Kaliningrade.


Známkové územia - Kaliningradská oblasť


Známkové územia - Kaliningradská oblasť
 
Denná pečiatka: KALININGRAD OBLASTNOJ


Známkové územia - Kaliningradská oblasť
 
Adresa odosielateľa Hansa Boenheima


O poštovej histórii Kaliningradu som v literatúre, alebo na internete nenašiel skoro nič. Z politických dôvodov bola táto téma až do roku 1989 tabu, a samotný Kaliningrad bol v sovietskej ére zakázaným mestom pre cudzincov. Až do dnešnej doby je táto téma opomínaná. Ako som už písal nepodarilo sa mi nájsť žiadnu prácu, z ktorej by som mohol vychádzať. Ale aj tak si myslím, že každá nájdená celistvosť z tejto oblasti je veľmi vzácnym historickým a poštovým dokladom, ktorý dokumentuje zložitú históriu Európy po 2. sv. vojne.
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists