Author: Simon Horecký

List of articles:


From Vladivostok to New York (30.09.2011)

Príspevok o známkach a zaujímavej celistvosti z tzv. Ďalekovýchodnej alebo tiež Čitskej republiky na území dnešného Ruska.

The postal service of the general Judenic army (13.02.2012)

Príspevok o známkach a zaujímavých celistvostiach pošty "bielogvardejskej" armády generála Judeniča.

The entire from Kazakhstan (18.05.2012)

Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.

Diplomatic mail - Interesting entire with question marks (12.01.2014)

Zaujímavá celistvosť prepravená zo Sovietskeho zväzu pravdepodobne diplomatickou poštou v období II. svetovej vojny.

The story of one POW (prisoner of war) card (29.09.2012)

Zajatecký poštový lístok z roku 1916 od zaujímavého odosielateľa.

Field Post of Russian expeditionary troops in France during World War I. (18.11.2012)

Informácia (a zopár otvorených otázok) o poštovom lístku poľnej pošty Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny.

A dream come true - Kaliningrad area (30.03.2015)

History of the Kaliningrad region in the former Soviet Union and Russia today, postal-history perspective with some interesting entires.

2nd World War and the Soviet Union in the mirror of postal history (30.04.2016)

The first part of a series of articles devoted to the postal history of the Soviet Union during World War 2, with a focus on postal materials from the period 1939 - 1941

Mystery stationery with a number of question marks (06.07.2017)

An article from the stamp territories area about the existence of an unknown stationery which gives rise to many questions.

Diplomatic post of American embassy in Moscow (13.05.2018)

An article from the Russian stamp territories area about the diplomatic post of American embassy in Moscow.

Field Post of the Czechoslovak Legions in Russia (22.05.2019)

An article from the Russian stamp territories area dedicated to the activities of the Field Post of Czechoslovak Legions in Russia.

Postal history of the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic (01.05.2020)

An article from the Russian stamp territories area dedicated to the postal history of the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic.

Stamp territories of Russia - Monetary reform 1961 (08.02.2021)

Article from the Russian stamp territories area dedicated to the monetary reform in Soviet Union (USSR) in 1961.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists