Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Field Post of Russian expeditionary troops in France during World War I.

Field Post of Russian expeditionary troops in France during World War I.
Author: Simon Horecký
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 18. 11. 2012 22:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia (a zopár otvorených otázok) o poštovom lístku poľnej pošty Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny.


Pri mojej nedávnej návšteve Paríža som si ako správny filatelista neodpustil návštevu niekoľkých filatelii, ale bol som pomerne sklamaný, pretože materiálu z Ruska tam bolo skutočne pramálo, ale aj tak som kúpil zaujímavý poštový lístok. Bol písaná dvojjazyčne po francúzsky a po rusky. Z ruského textu som pochopil, že sa jedná o poštový lístok určený poľnej pošte. Najprv som si myslel, že sa jedná o poštový lístok, ktorý používali francúzske intervenčné vojska počas ruskej občianskej vojny. Medzičasom sa mi podarilo na jednej aukcii kúpiť aj exemplár prepravený poštou a zistil som, že príbeh týchto poštových lístkov je úplné iný ako som sa domnieval.


História


V decembri 1915, počas návštevy Ruska požiadal francúzsky politik a neskorší prezident Paul Dourmer o poslaní 300 000 mužov na západný front výmenou za muníciu. Ruskí velitelia z tejto požiadavky nadšení neboli, ale cár Mikuláš II súhlasil. Náčelník generálneho štábu ruskej armády generál Alexej súhlasil s podmienkami, že ruským jednotkám budú veliť ruskí dôstojníci, ktorí budú podliehať iba francúzskemu vysokému veleniu, a francúzska strana musí vojakov vyzbrojiť a prepraviť do Francúzska. Prvá Ruská špeciálna brigáda bola sformovaná v januári 1916 pod vedením generála Lokhvitskeho o celkovej sile 8 942 mužov, sformovaná zo záložných jednotiek z Moskvy a Samary. Brigáda opustila Moskvu 3.februára 1916 a do Marseille dorazila 16. apríla 1916. V Rusku sa zatiaľ sformovali ďalšie expedičné brigády a to druhá, tretia a štvrtá. Druhá a štvrtá brigáda bola nasadená na Solúnsky front do severného Grécka, zatiaľ čo tretia brigáda nasledovala prvú a bola nasadená na západný front do Francúzska. Ruské velenie teda disponovalo celkovo štyrmi expedičnými brigádami o celkovej sile 44 319 mužov, čo bola ani nie šestina pôvodnej požiadavky francúzskej strany. Ďalšie tri brigády expedičných oddielov boli naplánované, ale pre vnútropolitickú situáciu na východnom fronte už sformované neboli. 23. apríla 1916 bola prvá špeciálna brigáda prevelená na front pri Marne. Francúzsky prezident bol z tábora ruských jednotiek, ktoré navštívil, nadšený a okamžite udelil generálovi Lokhvitskému rad čestnej légie. Ruskí vojaci bojovali statočne a dosiahli viacero vojenských úspechov. Stratili pri tom viac ako 4 500 mužov. Po Októbrovej revolúcii boli ruskí vojaci internovaní do niekoľkých zajateckých táborov. Vojaci boli v táboroch demoralizovaní a nechápali prečo boli francúzskou stranou internovaní do táborov. V táboroch preto vznikali nepokoje. Ruským vojakom bol neskôr umožnený návrat do občianskou vojnou zmietaného Ruska. Veľa vojakov však zostalo vo Francúzsku a niekoľko stoviek vojakov pokračovalo v bojoch proti Nemecku až do konca vojny. Medzi vojakmi expedičných jednotiek bol aj neskorší poľný maršal ZSSR a minister obrany Radion Malinovskij.

Poľná pošta Ruských Expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny

O poštových lístkoch alebo poštovej histórii expedičných jednotiek som nenašiel skoro žiadne informácie. Domnievam sa, že lístky boli vytlačené francúzskymi úradmi pre ruskú stranu, usudzujem to jednak z dvojjazyčného textu: "VOENNOE PISMO FRANCIJA- ROSSIJA / CORRESPONDANCE MILITAIRE FRANCE-RUSSIE". Ďalším vodítkom je poznámka "Franchise postale.", čo v preklade z francúzštiny znamená "bez poštovného". Na lístku sú vyobrazené aj štylizované vlajky Francúzska a cárskeho Ruska. Na zadnej strane sa nachádza poučenie o použití "kartočky" iba v ruskom jazyku.

Poľná pošta Ruských Expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny

Poľná pošta Ruských Expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny

Dokladom, že lístky boli skutočne používané je nasledujúca "kartočka". Je opečiatkovaná francúzskym pečiatkou poľnej pošty TRESOR ET POSTES 189 s dátumom 7. 6. 1917. Ruský štátny znak, ktorý bol umiestnený v rámčeku vpravo hore, bol začiernený, prečo to neviem. Bol začiernený francúzskou alebo ruskou stranou? Lístok bol adresovaný do ukrajinskej Odessy a dorazil tam 25. 7. 1917, o čom svedčia dve príchodzie pečiatky na prednej strane. Lístok teda putoval z francúzskeho frontu pri Marne do Odessy vyše mesiaca a pol. Musel teda skutočne prekonať strastiplnú cestu. Je veľká škoda, že odosielateľ tohto zaujímavého dokumentu tak nečitateľne písal, pretože z textu by sme sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie, napríklad o živote na fronte, ale bohužiaľ text sa lúšti skutočne len veľmi ťažko.

Poľná pošta Ruských Expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists