Autor: Simon Horecký

Zoznam článkov:


Z Vladivostoku do New Yorku

Príspevok o známkach a zaujímavej celistvosti z tzv. Ďalekovýchodnej alebo tiež Čitskej republiky na území dnešného Ruska.

Pošta armády generála Judeniča

Príspevok o známkach a zaujímavých celistvostiach pošty "bielogvardejskej" armády generála Judeniča.

Celistvosť z Kazachstanu

Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.

Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi

Zaujímavá celistvosť prepravená zo Sovietskeho zväzu pravdepodobne diplomatickou poštou v období II. svetovej vojny.

Príbeh zajateckej kartočky

Zajatecký poštový lístok z roku 1916 od zaujímavého odosielateľa.

Poľná pošta Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny

Informácia (a zopár otvorených otázok) o poštovom lístku poľnej pošty Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny.

Splnený sen - Kaliningradská oblasť

História Kaliningradskej oblasti na území bývalého Sovietskeho zväzu a dnešného Ruska z poštovo-historického pohľadu a niekoľko zaujímavé celistvosti.

2. svetová vojna a Sovietsky zväz v zrkadle poštovej histórie

Prvá časť série článkov venovaná poštovej histórii ZSSR v období 2. svetovej vojny so zameraním na poštové materiály z obdobia rokov 1939 - 1941

Záhadná celina s množstvom otáznikov

Článok z oblasti známkových území Ruska o náleze neznámej celiny s pretlačou, ktorý vyvoláva mnoho otáznikov

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve

Článok z oblasti známkových území Ruska s ukážkami diplomatickej pošty americkej ambasády v Moskve

Poľná pošta Československých légií v Rusku

Článok z oblasti známkových území Ruska venovaný poľnej pošte Československých légií v Rusku

Poštová história Nemeckej Povolžskej autonómnej SSR

Článok z oblasti známkových území Ruska venovaný poštovej histórii Autonómnej sovietskej socialistickej republiky Povolžských Nemcov.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov