Celistvosť z Kazachstanu - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)
Celistvosť z Kazachstanu

Celistvosť z Kazachstanu

Celistvosť z Kazachstanu

Celistvosť z Kazachstanu


Celistvosť z Kazachstanu
  Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.
   
  Autor: Simon Horecký
Publikované: 18. 05. 2012 21:09
 


Kazachstan ako nezávislá krajina začal písať svoju históriu od 25. decembra 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Kazachstan je v poradí 9. najväčšia krajina na sveta a druha najväčšia krajina bývalého Sovietskeho zväzu. Rozkladá sa medzi Altajom a Volgou a medzi Západosibírskou nížinou a Ťan-šanom. Kazachstan susedí s Ruskom, Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkmenistanom a Čínou. Hlavným mestom je od roku 1997 Astana, čo v preklade z kazaštiny znamená hlavne mesto (do roku 1997 bolo hlavne mesto Alma-Ata, čo je stále najväčšie mesto v Kazachstane). Kazachstan je veľmi bohatý na nerastné suroviny. Najväčší výskyt majú medené rudy, polymetalické rudy, Kazachstan má tiež ložiská chromitu, niklových a kobaltových rúd, bauxitu, zlata, železa a mangánu. Prezident krajiny je od roku 1991 Nursultan Nazarbayev. Až do revolúcie v roku 1917 bol Kazachstan slabo zaľudneným územím, na ktorom sa prevažná časť obyvateľstva živila pastierstvom, alebo poľnohospodárstvom. 5. decembra 1936 sa stal Kazachstan zväzovou republikou. Po revolúcii sa začal výraznejší rozvoj priemyslu a ťažby surovín. V Kazachstane žije okolo 16 402 861 obyvateľov z toho je 63% obyvateľov Kazachov, 24% Rusov, 3% Uzbekov, 2,1% Ukrajincov a 7,9 % iných národnosti. Úradnými jazykmi sú kazaština a ruština.


Celistvosť z Kazachstanu
 
Celistvosť z Kazachstanu   Celistvosť z Kazachstanu

Svoje prvé poštové známky vydal Kazachstan 17. marca 1992 a jednalo sa o pretlač na pôvodnej známke ZSSR (Michel Special 2005/06: 4500). Pretlače boli prevedené v latinke aj v azbuke, vo vodorovnej dvojici. Na archu teda bola polovica známok s pretlačou v azbuke a polovice v latinke. Tieto prvé známky Kazachstanu sú aj pomerne vysoko ocenené v katalógu Michel. V Katalógu Michel Mittel und Ostasien 2006 ma jedna známka záznam 200 Euro. Ide zrejme o najdrahšie známky nástupnických krajín Sovietskeho zväzu.


Celistvosť z Kazachstanu

Teraz je na čase, aby som povedal niečo o predmetnej celistvosti. Je to R-dofrankovaná celinová obálka ZSSR z roku 1991, ktorá bola dofrankovaná troma známkami: vodorovnou dvojpáskou prvých kazašských známok (pretlače sú teda v latinke aj azbuke) a jednou známkou ZSSR (Michel č. 4505). V Kazachstane ako aj v ďalších nástupnických krajinách bývalého Sovietskeho zväzu sa mohli ešte určitý čas používať známky ZSSR. Celistvosť bola posielaná z mesta Žezkasgan nachádzajúceho sa v Karagandskej oblasti v strednom Kazachstane a opečiatkovaná bola dvoma dennými pečiatkami Žezkasgan 25. 3. 1992 a jednou rámčekovou R-pečiatkou Žezkasgan, do ktorej bolo dopísané číslo R-zásielky: 604. Adresovaná je do ruského mesta Barnaul, ležiaceho neďaleko hraníc s Kazachstanom. Do Barnaul dorazil list 5. 4. 1992 a bol opečiatkovaný jednou príchodzou pečiatkou Barnaul 5.4.1992.


Celistvosť z KazachstanuViac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon HoreckyPoslať komentár
Súvisiace odborné sekcie (1):

Sekcia známkových zemí Ruska pri SČFSekcia známkových zemí Ruska pri SČF


Autor: Simon Horecký

Publikované: 18. 05. 2012 21:09
 
Celistvosť z Kazachstanu
Celistvosť z Kazachstanu
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Niekedy sa vďaka vedeckému pokroku dostaneme do stavu ešte väčšej zmätenosti, než sme boli predtým.

(Daniel Kahneman)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk