Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
The entire from Kazakhstan

The entire from Kazakhstan
Author: Simon Horecký
Published: 18. 05. 2012 21:09

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.


Kazachstan ako nezávislá krajina začal písať svoju históriu od 25. decembra 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Kazachstan je v poradí 9. najväčšia krajina na sveta a druha najväčšia krajina bývalého Sovietskeho zväzu. Rozkladá sa medzi Altajom a Volgou a medzi Západosibírskou nížinou a Ťan-šanom. Kazachstan susedí s Ruskom, Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkmenistanom a Čínou. Hlavným mestom je od roku 1997 Astana, čo v preklade z kazaštiny znamená hlavne mesto (do roku 1997 bolo hlavne mesto Alma-Ata, čo je stále najväčšie mesto v Kazachstane). Kazachstan je veľmi bohatý na nerastné suroviny. Najväčší výskyt majú medené rudy, polymetalické rudy, Kazachstan má tiež ložiská chromitu, niklových a kobaltových rúd, bauxitu, zlata, železa a mangánu. Prezident krajiny je od roku 1991 Nursultan Nazarbayev. Až do revolúcie v roku 1917 bol Kazachstan slabo zaľudneným územím, na ktorom sa prevažná časť obyvateľstva živila pastierstvom, alebo poľnohospodárstvom. 5. decembra 1936 sa stal Kazachstan zväzovou republikou. Po revolúcii sa začal výraznejší rozvoj priemyslu a ťažby surovín. V Kazachstane žije okolo 16 402 861 obyvateľov z toho je 63% obyvateľov Kazachov, 24% Rusov, 3% Uzbekov, 2,1% Ukrajincov a 7,9 % iných národnosti. Úradnými jazykmi sú kazaština a ruština.


Celistvosť z Kazachstanu
 
Celistvosť z Kazachstanu   Celistvosť z Kazachstanu

Svoje prvé poštové známky vydal Kazachstan 17. marca 1992 a jednalo sa o pretlač na pôvodnej známke ZSSR (Michel Special 2005/06: 4500). Pretlače boli prevedené v latinke aj v azbuke, vo vodorovnej dvojici. Na archu teda bola polovica známok s pretlačou v azbuke a polovice v latinke. Tieto prvé známky Kazachstanu sú aj pomerne vysoko ocenené v katalógu Michel. V Katalógu Michel Mittel und Ostasien 2006 ma jedna známka záznam 200 Euro. Ide zrejme o najdrahšie známky nástupnických krajín Sovietskeho zväzu.


Celistvosť z Kazachstanu

Teraz je na čase, aby som povedal niečo o predmetnej celistvosti. Je to R-dofrankovaná celinová obálka ZSSR z roku 1991, ktorá bola dofrankovaná troma známkami: vodorovnou dvojpáskou prvých kazašských známok (pretlače sú teda v latinke aj azbuke) a jednou známkou ZSSR (Michel č. 4505). V Kazachstane ako aj v ďalších nástupnických krajinách bývalého Sovietskeho zväzu sa mohli ešte určitý čas používať známky ZSSR. Celistvosť bola posielaná z mesta Žezkasgan nachádzajúceho sa v Karagandskej oblasti v strednom Kazachstane a opečiatkovaná bola dvoma dennými pečiatkami Žezkasgan 25. 3. 1992 a jednou rámčekovou R-pečiatkou Žezkasgan, do ktorej bolo dopísané číslo R-zásielky: 604. Adresovaná je do ruského mesta Barnaul, ležiaceho neďaleko hraníc s Kazachstanom. Do Barnaul dorazil list 5. 4. 1992 a bol opečiatkovaný jednou príchodzou pečiatkou Barnaul 5.4.1992.


Celistvosť z KazachstanuViac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists