Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Záhadná celina s množstvom otáznikov

Záhadná celina s množstvom otáznikov
Autor: Simon Horecký
Publikované: 06. 07. 2017 22:10

Článok z oblasti známkových území Ruska o náleze neznámej celiny s pretlačou, ktorý vyvoláva mnoho otáznikov


Nedávno sa mi do podarilo získať jednu veľmi zaujímavú, ale tiež záhadnú celinu. Jedná sa pôvodne o bežnú a ľahko dostupnú celinu nacistického Nemecka s natlačenou 5Pf známkou s podobizňou Führera Adolfa Hitlera. Ale čo ju robí zaujímavou sú dve pretlače ПOЧTA v pravom hornom rohu prekrývajúcu natlačenú známku a na ľavom dolnom rohu prekrývajúcu propagandistické heslo.

Pôvodnú celinu 5pf (P 313) tlačenú v auguste až novembri 1944, som veľmi rýchlo a jednoducho našiel v katalógu Michel Ganzachen-Katalog Deutchland 2009. Ale v rovnakom katalógu som nenašiel ani zmienku, že by celina bola neskôr opatrená pretlačou ПOЧTA. Ani pod kapitolou Sovietska zóna/Sowjetische Besatzungs zone som nenašiel žiadne informácie týkajúce sa tejto celiny, ale je myslím na 100% isté, že táto celina bola zhotovená práve úradmi v Sovietskej okupačnej zóne.

Záhadná celina s množstvom otáznikov


Ako je známe po porážke Nemecka a konečnej kapitulácii nacistickej Tretej ríše 8. mája 1945, bolo porazené Nemecko na základe dohody z Jaltskej konferencie rozdelené na 4 okupačne zóny a to: sovietsku, americkú, britskú a francúzsku. Bývalé Nemecké územia východne od Odry a Nisy boli odstúpené v rámci povojnových reparácii obnovenému Poľsku. Severná časť provincie Východného Pruska sa stala súčasťou ZSSR a bolo premenovaná na Kaliningradskú oblasť, ktorá je dodnes súčasťou Ruskej Federácie.

Záhadná celina s množstvom otáznikov


Dňa 23. mája 1949 sa americká, britská a francúzska zóna spojili a vytvorili Nemecku spolkovú Republiku (BRD). Na území sovietskej zóny vznikla o niekoľko mesiacov neskôr (7. 10. 1949) Nemecká Demokratická Republika (DDR). Podľa dohody z Postupimskej konferencie malo špecifické postavenie bývalé nemecké hlavné mesto Berlín, ktoré sa nachádzalo priamo v srdci sovietskej zóny. Mesto bolo znovu rozdelené na 4 sektory. Východný Berlín sa stal hlavným mestom NDR a spojenecké okupačné sektory vytvorili neskôr v roku 1949 Západný Berlín.

Známky sovietskej okupačnej zóny sa zaraďujú skôr do poštovej histórie NDR alebo Nemecka, ale v poslednom čase sa o ne začali zaujímať aj zberatelia z Ruska. Katalóg Ljapin Special Russland 2009 v sebe zahrnul všetky známky vydávané provinciami sovietskej okupačnej zóny ako aj definitívne vydania sovietskej zóny. Situácia v povojnovom Nemecku bola veľmi komplikovaná, spojenci sami nemali jasno v otázke budúcnosti Nemecka po porážke, a to sa samozrejme odrazilo aj v poštovej histórii. Podobne ako v Česko-slovensku, tak aj v Nemecku vznikol celý rad rôznych provizórnych pretlačí na známkach Tretej ríše, ktorých pôvod je dodnes sporný. 5 provincii dostalo oficiálne povolenie vydávať svoje vlastné známky a to: Berlin-Brandenbursko, Sasko, Východné Sasko, Meklenbursko - Predné Pomoransko a Durýnsko.

Najzaujímavejšou a zároveň známkou, ktorá by mohla naše pátranie posunúť ďalej, je prvá známka provincie Východné Sasko červená 12.Pf vydaná dňa 23. 6. 1945. Ako jediná známka vydaná v povojnovom Nemecku má dvojjazyčný nápis POST : ПOЧTA. Známka bola uvedená do predaja dňa 23. 6. 1945 na hlavnej pošte v Drážďanoch, ale po masívnych protestoch zo strany verejnosti ju poštová správa po necelom jednom dni radšej stiahla z obehu. V predaji bola iba okolo 8 hodín. Pôvodne mala byť známka uvedená do predaja už 21 .6. 1945, ale prvý náklad vytlačený vodovým atramentom sa skoro celý zničil (archy sa zlepili dohromady), a preto bol olejovou farbou vytlačený druhý náklad, ktorý sa dostal do predaja 23. 6. 1945. Pre veľmi krátku dobu platnosti sú samozrejme celistvosti s touto známkou veľmi vzácne a objavujú sa len veľmi zriedka. Pravá celistvosť musí mať razítko Dresden s dátumom 23. 6. 1945. Pre extrémne krátku dobu platnosti známky prakticky neopustili Drážďany a nedostali do iných miest Východného Saska. Známka bola nahradená sériou 9 známok s rovnakým motívom ale už len s nápisom POST vydaných v júni až júli 1945.

Kedy a kde bola vydaná celina s pretlačou ПOЧTA? Jedná sa o nevydaný projekt, ktorý bol pripravený do obehu spolu so známkou 12Pf vo Východnom Sasku? Alebo sa jedná o lokálne vydanie zhotovené v Sovietskej okupačnej zone? Prečo o nej nie je ani zmienka v katalógu Michel Ganzachen Deutchland? Alebo sa jedná iba o dobový filatelistický výrobok? Ak niekto z čitateľov bude o tejto záhadnej celine niečo vedieť pripadne bude mať ďalšie indície budem len rád.

Záhadná celina s množstvom otáznikov   Záhadná celina s množstvom otáznikovViac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov