Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Stamp Territories and Territorial Philately:
Mystery stationery with a number of question marks

Mystery stationery with a number of question marks
Author: Simon Horecký
Published: 06. 07. 2017 22:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An article from the stamp territories area about the existence of an unknown stationery which gives rise to many questions.


Nedávno sa mi do podarilo získať jednu veľmi zaujímavú, ale tiež záhadnú celinu. Jedná sa pôvodne o bežnú a ľahko dostupnú celinu nacistického Nemecka s natlačenou 5Pf známkou s podobizňou Führera Adolfa Hitlera. Ale čo ju robí zaujímavou sú dve pretlače ПOЧTA v pravom hornom rohu prekrývajúcu natlačenú známku a na ľavom dolnom rohu prekrývajúcu propagandistické heslo.

Pôvodnú celinu 5pf (P 313) tlačenú v auguste až novembri 1944, som veľmi rýchlo a jednoducho našiel v katalógu Michel Ganzachen-Katalog Deutchland 2009. Ale v rovnakom katalógu som nenašiel ani zmienku, že by celina bola neskôr opatrená pretlačou ПOЧTA. Ani pod kapitolou Sovietska zóna/Sowjetische Besatzungs zone som nenašiel žiadne informácie týkajúce sa tejto celiny, ale je myslím na 100% isté, že táto celina bola zhotovená práve úradmi v Sovietskej okupačnej zóne.

Záhadná celina s množstvom otáznikov


Ako je známe po porážke Nemecka a konečnej kapitulácii nacistickej Tretej ríše 8. mája 1945, bolo porazené Nemecko na základe dohody z Jaltskej konferencie rozdelené na 4 okupačne zóny a to: sovietsku, americkú, britskú a francúzsku. Bývalé Nemecké územia východne od Odry a Nisy boli odstúpené v rámci povojnových reparácii obnovenému Poľsku. Severná časť provincie Východného Pruska sa stala súčasťou ZSSR a bolo premenovaná na Kaliningradskú oblasť, ktorá je dodnes súčasťou Ruskej Federácie.

Záhadná celina s množstvom otáznikov


Dňa 23. mája 1949 sa americká, britská a francúzska zóna spojili a vytvorili Nemecku spolkovú Republiku (BRD). Na území sovietskej zóny vznikla o niekoľko mesiacov neskôr (7. 10. 1949) Nemecká Demokratická Republika (DDR). Podľa dohody z Postupimskej konferencie malo špecifické postavenie bývalé nemecké hlavné mesto Berlín, ktoré sa nachádzalo priamo v srdci sovietskej zóny. Mesto bolo znovu rozdelené na 4 sektory. Východný Berlín sa stal hlavným mestom NDR a spojenecké okupačné sektory vytvorili neskôr v roku 1949 Západný Berlín.

Známky sovietskej okupačnej zóny sa zaraďujú skôr do poštovej histórie NDR alebo Nemecka, ale v poslednom čase sa o ne začali zaujímať aj zberatelia z Ruska. Katalóg Ljapin Special Russland 2009 v sebe zahrnul všetky známky vydávané provinciami sovietskej okupačnej zóny ako aj definitívne vydania sovietskej zóny. Situácia v povojnovom Nemecku bola veľmi komplikovaná, spojenci sami nemali jasno v otázke budúcnosti Nemecka po porážke, a to sa samozrejme odrazilo aj v poštovej histórii. Podobne ako v Česko-slovensku, tak aj v Nemecku vznikol celý rad rôznych provizórnych pretlačí na známkach Tretej ríše, ktorých pôvod je dodnes sporný. 5 provincii dostalo oficiálne povolenie vydávať svoje vlastné známky a to: Berlin-Brandenbursko, Sasko, Východné Sasko, Meklenbursko - Predné Pomoransko a Durýnsko.

Najzaujímavejšou a zároveň známkou, ktorá by mohla naše pátranie posunúť ďalej, je prvá známka provincie Východné Sasko červená 12.Pf vydaná dňa 23. 6. 1945. Ako jediná známka vydaná v povojnovom Nemecku má dvojjazyčný nápis POST : ПOЧTA. Známka bola uvedená do predaja dňa 23. 6. 1945 na hlavnej pošte v Drážďanoch, ale po masívnych protestoch zo strany verejnosti ju poštová správa po necelom jednom dni radšej stiahla z obehu. V predaji bola iba okolo 8 hodín. Pôvodne mala byť známka uvedená do predaja už 21 .6. 1945, ale prvý náklad vytlačený vodovým atramentom sa skoro celý zničil (archy sa zlepili dohromady), a preto bol olejovou farbou vytlačený druhý náklad, ktorý sa dostal do predaja 23. 6. 1945. Pre veľmi krátku dobu platnosti sú samozrejme celistvosti s touto známkou veľmi vzácne a objavujú sa len veľmi zriedka. Pravá celistvosť musí mať razítko Dresden s dátumom 23. 6. 1945. Pre extrémne krátku dobu platnosti známky prakticky neopustili Drážďany a nedostali do iných miest Východného Saska. Známka bola nahradená sériou 9 známok s rovnakým motívom ale už len s nápisom POST vydaných v júni až júli 1945.

Kedy a kde bola vydaná celina s pretlačou ПOЧTA? Jedná sa o nevydaný projekt, ktorý bol pripravený do obehu spolu so známkou 12Pf vo Východnom Sasku? Alebo sa jedná o lokálne vydanie zhotovené v Sovietskej okupačnej zone? Prečo o nej nie je ani zmienka v katalógu Michel Ganzachen Deutchland? Alebo sa jedná iba o dobový filatelistický výrobok? Ak niekto z čitateľov bude o tejto záhadnej celine niečo vedieť pripadne bude mať ďalšie indície budem len rád.

Záhadná celina s množstvom otáznikov   Záhadná celina s množstvom otáznikovViac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists