Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)
Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi

Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi

Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi

Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi


Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi
  Zaujímavá celistvosť prepravená zo Sovietskeho zväzu pravdepodobne diplomatickou poštou v období II. svetovej vojny.
   
  Autor: Simon Horecký
Publikované: 12. 01. 2014 14:42
 


Nedávno sa mi podarilo naraziť na veľmi zaujímavú a netradičnú celistvosť s veľmi bohatou frankatúrou. V nasledujúcich riadkoch sa budem snažiť zrekonštruovať okolnosti jej vzniku a rovnako aj jej cestu zo Sovietskeho zväzu až do USA, samozrejme budem len rád, ak niekto niečo doplní alebo prípadne opraví.

Odosielateľ použil neznámu pôvodne leteckú obálku (natlačená nálepka VIA AREA v ľavej dolnej časti obálky) a vyfrankoval ju nasledujúcimi známkami:

 • Výplatnou známkou s portrétom V.I. Lenina
  3 R. Mi 689, vydaná v novembri 1939
 • 23. výročie vzniku červenej armády
  50 k, Mi 799, vydaná vo februári 1941
 • 150. výročie dobytia tureckej pevnosti Ismail
  1 R, Mi 809, vydaná v marci 1941
 • 1 výročie vzniku Karelsko - Fínskej SSR
  45 k, Mi 811, vydaná v marci 1941
 • 25. výročie úmrtia maliara V. J. Surikova
  1 R, Mi 817, vydaná v júni 1941
 • 500. výročie narodenia A. Navoja
  1 R, Mi 828, vydaná v januári 1942
 • Veľká vlastenecká vojna
  1 R, Mi 841, vydaná v decembri 1942


Známkové územia - Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi


Celistvosť je opečiatkovaná tromi veľkými kruhovými, modrými pečiatkami s textom: AMERICAN AMBASSY : US NAVAL ATTACHE (v preklade: americká ambasáda : námorný atašé Spojených štátov) dookola a štylizovanou kresbou amerického orla držiaceho námornú kotvu vo vnútornom kruhu pečiatky. Na celistvosti sa nachádza aj jedna menšia čierna okrúhla pečiatka s textom: PASSED BY NAVAL CENSOR (v preklade: skontrolované námorným cenzorom). Taktiež sa na celistvosti nachádzajú tri riadkové pečiatky ARCHANGEL U.S.S.R. (Archangeľsk ZSSR), bohužiaľ pečiatky nie sú dobre viditeľné.

List je adresovaný na Maggie Schultz na juh USA do mesta New Orleans. Odosielateľom bol podľa zadnej strany listu kapitán Hardy Schultz zo spiatočnou adresou do New Yorku USA. Pravde- podobne išlo o list rodinnému príslušníkovi kapitána, možno o sestru, švagrinú? Zaujímavým faktom je, že na celistvosti nie je žiadna denná pečiatka, ani žiadny iný údaj, ktorý by nám prezradil deň a rok, kedy bol list posielaný.Známkové územia - Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi


Z nasledujúcich údajov konštatujem, že ide o celistvosť posielanú diplomatickou poštou, ktorú posielal pracovník úradu amerického námorného atašé na ambasáde Spojených štátov Amerických v Moskve. Hlavným vodítkom sú už spomínané tri veľké modré okrúhle pečitaky úradu, ako aj menšia čierna pečiatka námorného cenzora. List bol teda posielaný z Moskvy, ale prečo sa potom na celistvosti nachádzajú tri riadkové pečiatky s textom ARCHANGEL - U.S.S.R.?Známkové územia - Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi


Ako je známe, mesto Archangeľsk je dôležitý námorný pristav a práve v čase druhej svetovej vojny to bol jeden z prístavov pre spojenecké námorné konvoje, ktoré prevážali životne dôležitú materiálnu pomoc do Sovietskeho zväzu, avšak Archangeľsk alebo po anglicky Archangel bol iba náhradným prístavom pre spojenecké konvoje (hlavným a najdôležitejšom prístavom bol Murmansk).

Od začatia prúdenia spojeneckých konvojov do Sovietskeho zväzu v auguste 1941 až do konca vojny, v Archangeľsku zakotvilo iba sedem konvojov, čo naše pátranie zjednodušuje. Posledná známka z celistvosti (Mi 841) bola podľa katalógu Michel vydaná v decembri 1942, podľa ruského Katalógu Ljapin Special 2009 bola vydaná v novembri 1942. Každopádne to bolo koncom roku 1942.

Podľa tohto údaju nám do úvahy pripadajú tri konvoje, ktorými celistvosť mohla byť prepravovaná a to všetky tri z roku 1943:


JW
54B
Odchod: Liverpool
November 22, 1943
Príchod: Archangeľsk
November 26, 1943
RA
54B
Odchod: Archangeľsk
December 3, 1943
Príchod: Loch Ewe
December 9, 1943
 
JW
55A
Odchod: Liverpool
December 12, 1943
Príchod: Archangeľsk
December 22, 1943
RA
55A
Odchod: Kolský záliv
December 22, 1943
Príchod: Loch Ewe
Január 1, 1944
 
JW
55B
Odchod: Liverpool
December 20, 1943
Príchod: Archangeľsk
December 30, 1943
RA
55B
Odchod: Kolský záliv
December 31, 1943
Príchod: Loch Ewe
Január 8, 1944


Ako je evidentne z tabuľky vidieť, konvoje, ktoré smerovali do Sovietskeho zväzu z Veľkej Británie niesli kódový názov JW, a konvoje, ktoré sa vracali zo Sovietskeho zväzu do Británie, niesli kódové meno RA. Spomínané tri konvoje z roku 1943 boli posledné konvoje, ktoré smerovali do Archangeľska. Teda celistvosť musela byť prepravovaná jedným z nich, osobne sa domnievam, že celistvosť bola prepravovaná konvojom RA 54B ktorý vyplával priamo z Archangeľska 3. decembra, ale to je iba môj dohad. Každopádne jedným z týchto troch konvojov bol list prepravovaný. Z nasledujúcich zistení vyplýva, že spomínaný list bol posielaný niekedy medzi novembrom 1943 až decembrom 1943, a bol posielaný pracovníkom úradu amerického námorného atašé na americkej ambasáde v Moskve.

Z Moskvy putoval list do Archangeľska, kde bol spolu z ďalšími listami diplomatickej pošty naložený na loď a odtiaľ putoval smerom na západ. Ako je zjavné z tabuľky, spiatočné konvoje z Archangeľska smerovali do Škótskeho prístavu Loch Ewe. Ako sa list dostal zo Škótska do USA neviem, pravdepodobne to bolo lietadlom alebo loďou a v USA bol tento list doručený diplomatickým kuriérom, aspoň tak mi to vysvetlil americký filatelista, od ktorého som celistvosť získal, keď som sa ho pýtal, prečo na celistvosti nie sú ďalšie poštové údaje.Známkové územia - Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmiViac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon HoreckyPoslať komentár
Súvisiace odborné sekcie (1):

Sekcia známkových zemí Ruska pri SČFSekcia známkových zemí Ruska pri SČF


Autor: Simon Horecký

Publikované: 12. 01. 2014 14:42
 
Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi
Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak je vaša firemná filozofia dlhšia ako táto veta, je možno príliš dlhá.

(Chris Guillebeau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk