Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Diplomatic post of American embassy in Moscow

Diplomatic post of American embassy in Moscow
Author: Simon Horecký
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 13. 05. 2018 18:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An article from the Russian stamp territories area about the diplomatic post of American embassy in Moscow.


Každý zberateľ známok pripadne poštovej histórie Ruska/ZSSR určite rád vo svojej zbierke privíta novú zaujímavú celistvosť. V roku 2011 sa mi podarilo získať zaujímavú, aj keď trochu tajomnú celistvosť frankovanú sovietskou známkou a pečiatkovanú americkou dennou pečiatkou WASINGTON D.C. O tejto celistvosti som spočiatku nevedel skoro nič, iba to, že bola posielaná z americkej ambasády v Moskve. Vôbec som nevedel prečo je frankovaná sovietskymi známkami a prečo je posielaná a pečiatkovaná práve z Washingtonu D.C. Na podobné celistvosti som sa potom zameral. Za päť rokov sa mi podarilo nazhromaždiť pomerne slušnú zbierku takýchto celistvostí a na poslednom jesennom stretnutí našej sekcie som mal na túto tému prednášku, takže:

Poštová korešpondencia z amerických zastupiteľských úradov v zahraničí mohla byť buď posielaná normálnou poštou hostiteľskej krajiny, kde sa ambasáda, alebo konzulát nachádzal. Ako je nasledujúca celistvosť posielaná z Moskvy 7. 4. 1951 pracovníkom ambasády USA do mesta Waycross štát Georgia.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


Alebo mohla byť prepravovaná cez poštovú službu diplomatického zboru. Tieto celistvosti sa vyfrankovali známkami domácej krajiny, podľa platných poštových taríf krajiny, kde sa úrad nachádzal. Takýto list bol následne diplomatickou kuriérnou službou prepravený na Ministerstvo zahraničných vecí do Washingtonu D.C. odkiaľ list putoval na hlavnú poštu vo Washingtone, kde list následne opečiatkovali dennou pečiatkou Washingtonu D.C. a tiež fialovou riadkovou pečiatkou: WASHINGTON D.C.P.O ,THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDICATED BY POSTAGE, v preklade: tento list bol pôvodne posielaný z krajiny vyplateného poštovného. Následne tento list putoval k adresátovi americkou poštou.

Z mojej prednášky som vybral nasledovných 8 celistvostí:

1: List bol pôvodne posielaný z americkej ambasády v Petrohrade ( O čom in-formuje adresa odosielateľa na zadnej strane). Do USA list dorazil 2.3.1918 svedčí o tom ružové rámčekové razítko Department of state/ Ministerstvo za-hraničných veci MAR 2- 1918 . Následne 4.3.1918 bol list odoslaný z hlavnej pošty vo Washingtone a opečiatkovaný dennou pečiatkou Washington D.C. ako aj fialovou trojriadkovou pečiatkou: "WASHINGTON D.C.. P.O / This article was originally / mailed in country indicated / by postage". Celistvosť bola ešte v Petrohrade vyfrankovaná trojpáskou známky Mich: 69 v nominále 10 kop. Celková vyfrankovaná hodnota teda činí 30 kop. Poštová sadzba pre obyčajný list do zahraničia v prvom tarifnom období RSFSR činila 20 kop. Celistvosť bola teda prefrankovaná o 10 kop. V priebehu roku 1918 prerušila vláda USA všetky kontakty s boľševickou vládou v Moskve a podporovala bielogvardejské hnutie v občianskej vojne. USA uznala a nadviazala diplomatické vzťahy zo ZSSR až v roku 1934.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


2: List bol pôvodne posielaný z obnovenej americkej ambasády v Moskve. 19.4.1935 bol list následne posielaný z pošty vo Washingtone o čom svedčí denné razítko WASHINGTON. D.C. APR 19.1935. Celistvosť bola takisto orazí-tkovaná aj fialovým riadkovým razítkom: Washington D. C. P. O, THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDICATED BY POSTAGE, ktoré informuje, že list bol pôvodne posielaný zo zahraničia. Celistvosť bola v Moskve vyfrankovaná známkou Mich: 440 v nominále 15 kop. Celistvosť je vyfrankovaná v súlade s platným tarifom ZSSR pre obyčajný list do zahraničia.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


3: List je pôvodne posielaný z americkej ambasády, dočasne sídliacej v Kuj-biševe, kde bola ambasáda USA evakuovaná na konci roku 1941 kvôli možnému pádu Moskvy. Celistvosť bola z Washingtonu posielaná 2.11.1942 o čom svedčí denné razítko: WASHINGTON. D.C. NOV- 2.1942. Fialové riadkové razítko infor-mujúce o tom, že zásielka bola pôvodne poslaná zo zahraničia chýba, avšak na celistvosti sa nachádza čierne rámčekové razítko: MA from FC: mailed from foreign country: v preklade posielané zo zahraničia. List bol aj cenzurovaný svedčí o tom poznámka approved for pounch: schválené pre diplomatickú poštu na ľavom dolnom okraji. Celistvosť bola vyfrankovaná tromi známkami Mich: 578, 679, 781 v celkovej hodnote 50 kop. Celistvosť je opäť vyfrankovaná v súlade s platným tarifom ZSSR pre obyčajný list do zahraničia.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


4: List bol pôvodne posielaný opäť z Moskvy, čo svedčí o tom, že na konci roka 1943 bola už ambasáda USA znovu presťahovaná do Moskvy. Celistvosť bola z Washingtonu posielaná 22.11.1943 o čom svedči denné razítko: WASHINGTON. D.C. NOV- 22.1943. Na celistvosti sa nachádza aj fialové riadkové razítko: THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDICATED BY POSTAGE, ako aj čierne rámčekové razítko MA from FC, ktoré informuje o tom, že list bol pôvodne posielaný zo zahraničia. Celistvosť bola aj cenzurovaná, o čom svedčí poznámka approved for pounch: schválené pre diplomatickú poštu. Celistvosť je vyfrankovaná dvojpáskou známky Mich: 862 a známkou Mich: 681. Celková vy-frankovaná hodnota činí 1.50 rub čo nie je v súlade s platným tarifom pre obyčajnú ani doporučenú zásielku do zahraničia, ktoré boli 50 kop. pre obyčajnú zásielku, 1.30 rub. pre doporučenú. List ale mal byť pravdepodobne vyfran-kovaný ako pre doporučenú zásielku, čo by znamenalo, že je preplatený o 20 kop. Odosielateľom bol veľvyslanec USA v ZSSR William Averell Harriman, ktorý je na liste aj podpísaný. Celistvosť dorazila do miesta určenia vo veľmi zlom stave o čom svedčí fialové razítko: received in bad condition na zadnej strane, ako aj niekoľko reparácii. Prípadná katastrofálna pošta???? Do svojho cieľa však list dorazil, o čom svedči príchodzie razítko New York na zadnej strane.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve
  Veľvyslanec Harrima sediaci uprostred
medzi Stalinom a Churchillom, cca rok 1941
  Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve  


Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve
Fialová pečiatka:
received in bad condition at ...
informujúca adresáta o poškodení zásielky
Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


5: Celistvosť je opäť posielaná pôvodne z ambasády v Moskve. Celistvosť bola z Washingtonu posielaná 28.9.1943 o čom svedčí denné razítko: WASHINGTON D.C. 28. Sep- 1944. Fialové riadkové razítko chýba, avšak na celistvosti sa nachád-za čierne rámčekové razítko: AM- M from FC : American mail from foreign co-untry/ americká pošta zo zahraničia. List bol takisto aj cenzurovaný, svedči o tom poznámka approved for pounch: schválené pre diplomatickú poštu. Celistvosť je vyfrankovaná pestrou pravdepodobne filatelistickou frankatúrou štyroch známok Mich: 813, 842, 903, 912. Celková vyfrankovaná hodnota činí 2.80 rub., čo neodpovedá poštovému tarifu pre obyčajnú ani pre doporučenú zásielku do zahraničia. Pravdepodobne sa jedná o filatelistický list, ktorým chcel odosielateľ urobiť radosť svojmu priateľovi.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


6: List bol pôvodne posielaný z generálneho konzulátu USA vo Vladivostoku. Celistvosť bola z Washingtonu posielaná 28.11. 1944 o čom svedčí denné razítko Washington D.C. Oct-28.1944. Na celistvosti sa taktiež nachádza aj fialové riadkové razítko THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDI-CATED BY POSTAGE, ako aj čierne rámčekové razítko: AM- M from FC : American mail from foreign country. Celistvosť bola opäť cenzurovaná o čom svedčí poznámka Approved for pounch: schválené pre diplomatickú poštu. Odosielateľ použil pôvodne leteckú obálku, ale či celistvosť išla skutočne leteckou poštou je otázne. Celistvosť je vyfrankovaná štvorpáskou známky Mich: 578 a dvojpás-kou známky Mich: 677. Celková vyfrankovaná hodnota činí presne 1 rub., čo neodpovedá poštovému tarifu pre obyčajnú zásielku do zahraničia 50 kop., ani pre leteckú zásielku do zahraničia 1.50 rub.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


7. List bol pravdepodobne posielaný z amerického konzulátu v Minsku, o čom svedčí adresa: Bryan Minsk. Celistvosť bola z Washingtonu posielaná 31.1.1944 o čom svedčí denné razítko Washington D.C. Jan-31. 1947. Na celistvosti sa taktiež nachádza aj fialové riadkové razítko: THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDICATED BY POSTAGE. Táto celistvosť je zaujímavá tým, že je vyfrankovaná zmiešanou frankatúrou známok ZSSR a USA. Takisto ako u predchádzajúcej celistvosti je posielaná leteckou obálkou, avšak nápis Via Air Mail je preškrtnutý. Celistvosť bola vyfrankovaná známkami Mich: 675, 783 + leteckou známkou USA s nominálom 6 cent. Celková vy-frankovaná hodnota činí 55 kop. + 6 centov. 55 kop. by približne odpo-vedalo tarifu pre obyčajný list do zahraničia (50 kop). Bola americká letecká známka použitá ako doplatok pre leteckú zásielku???? Išla táto celistvosť skutočne leteckou poštou????? To je len niekoľko nezodpo-vedaných otázok, ktoré priniesla táto zaujímavá celistvosť.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


8. List bol pôvodne opäť posielaný z ambasády v Moskve. Celistvosť bola následne z Washingtonu D.C. posielaná 3.3.1948 o čom svedčí denné ra-zítko Washington D.C. MAR-3.1948. Na liste sa nachádza aj fialové riadkové razítko: THIS ARTICLE WAS ORINALY MAILED IN COUNTRY INDICATED BY POS-TAGE. Jedná sa o leteckú celistvosť, o čom svedčí nápis AIR MAIL. Celistvosť bola vyfrankovaná známkami Mich: 900 a 1061. Celková vyfran-kovaná hodnota činí spolu 1.50 rub., čo je presne v súlade s presným tarifom pre obyčajnú leteckú zásielku do zahraničia.

Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve


Podobné celistvosti, o ktorých som v mojom zhrnutí prednášky referoval, sa na filatelistickom trhu v Česku a na Slovensku vidia len naozaj veľmi zriedka a našinec musí mať veľké šťastie, aby na ne niekedy natrafil. V zahraničí, hlavne v Nemecku a samozrejme USA sú už bežnejšie. Dúfam teda, že som pre čitateľov našich in-formácii priniesol niečo zaujímavé a nové. Rovnakým spôsobom fungovala ame-rická diplomatická pošta na celom svete. Pred časom som dokonca natrafil na celistvosť posielanú z ambasády v Prahe a vyfrankovanú československou znám-kou.


Použite zdroje:


/1/ WWII U.S.A. Diplomatic mail - Need help with the postmark

/2/ W. Averell Harriman

/3/ Červinka L., Podhájský J., Vávra A.: První emise výplatních známek SSSR 1923–1928 Filatelistické príručky, sv. 48. STF SČF, Praha, 1994
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecky

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists