Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Stamp Territories and Territorial Philately:
Stamp territories of Russia - Monetary reform 1961

Stamp territories of Russia - Monetary reform 1961
Author: Simon Horecký
Published: 08. 02. 2021 11:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the Russian stamp territories area dedicated to the monetary reform in Soviet Union (USSR) in 1961.


Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Stále nie príliš známou oblasťou poštovej histórie ZSSR je obdobie počas menovej reformy na začiatku roku 1961, kedy boli niekoľko mesiacov platné známky starej ako aj novej meny. Celistvosti s frankatúrou známok starej meny počas menovej reformy, alebo zo zmiešanou frankatúrou známok starej a novej meny sa nevidia až tak často, ale napriek tomu nie sú katalógovo zvlášť špeciálne ocenené. Mnohé celistvosti z tohto obdobia tak zostávajú zahrabané v zbierkach a krabiciach úplne nepovšimnuté. Pre mnohých zberateľov klasiky je už toto obdobie z filatelistického hľadiska jednoducho nezaujímavé, ale nemyslím si, že majú pravdu.

Od 1. januára 1961 prebiehala v ZSSR v poradí tretia menová reforma nazývaná aj Chruščovova reforma. Nový rubeľ sa zamieňal v kurze 10:1 oproti starému rubľu. Ceny všetkých tovarov, ako aj výplaty sa taktiež zmenili v rovnakom kurze. Duálny obeh dvoch mien „starej a novej“ trval až do 1. apríla 1961, po tomto dátume boli platné už iba obeživá nového rubľa. Zaujímavosťou je, že menovou reformou sa zvýšilo krytie zlata sovietskeho rubľa až 4,44-krát na 0.987412 g za jeden rubeľ. Zmenil sa takisto aj kurz rubľa voči americkému doláru. Z pôvodného kurzu 4:1 na 90 kop. k 1 doláru. Rubeľ z roku 1961 bol najdlhšou platnou menou v histórii ZSSR, platný bol až do roku 1991, kedy prebehla ďalšia menová reforma, tentokrát však nie až tak úspešná.

Známky starej meny boli platné až do 30. 4. 1961 a boli taktiež preceňované v pomere 10:1. Od 1. 1. 1961 boli taktiež na všetku korešpondenciu posielanú sovietskou poštou zavedené nové poštové tarify (35. tarifné obdobie). Do 30. 4. 1961 boli platné všetky známky a poštové ceniny vydávané ZSSR od roku 1923. Prvé známky ZSSR vydané v roku 1923 boli teda platné až 38 rokov. Celistvosti s tak starými známkami posielané počas menovej reformy sa však nevidia často a vo veľkej väčšine prípadov sa jedná o čisto filatelistické výrobky, aj keď pre nás zberateľov veľmi zaujímavé. O podobnej celistvosti aj keď nie z roku 1961 referuje môj dobrý priateľ Tomáš Kotas v 73. čísle našich informácii.

Dokladom poštovej prevádzky celistvostí frankovaných starým rubľom a zmiešanými fraktúrami starého a nového rubľa v čase menovej reformy je nasledovných 8 celistvostí:

Č. 1: Doporučený, medzinárodný, letecký list posielaný z Rigy 23. 1. 1961 do Ventnor City, štát New Jersey, USA. List dorazil adresátovi do USA cez Atlantic City už 31. 1. 1961, svedčia o tom dve americké príchodzie pečiatky na zadnej strane. Celistvosť je vyfrankovaná výlučne známkami starého rubľa Michel č. 937, 1124, 2310, 2423. Poštová sadzba v 35. tarifnom období, od 1. 1. 1961, pre doporučenú, medzinárodnú leteckú zásielku do krajín mimo socialistického bloku činila 28 Kop. Celková vyfrankovaná hodnota vychádza na 290 kop., po precenení v kurze 10:1 to vychádza na sumu 29 kop, teda táto celistvosť je prefrankovaná o jednu kopejku.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Príchodzie pečiatky USA na zadnej strane celistvosti: ATLANTIC CITY, N. J. / JAN 30, 1961 a ATLANTIC CITY, N.J. VENTNOR CITY DR. / JAN 31, 1961.Č. 2: Doporučený, medzinárodný list posielaný z Moskvy 30. 1. 1961 do Hamburgu, Nemecká spolková republika (NSR). Celistvosť je vyfrankovaná zmiešanou frankatúrou známok starého a nového rubľa. Známkami starého rubľa: Michel č. 983, 986, 1633 a Michel č. 2433 už v novej mene. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre doporučenú zásielku do krajín mimo socialistického bloku činila 18 kop. Celková vyfrankovaná hodnota známok starej meny vychádza na 170 kop, po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 17 kop. + Michel č. 2423 v nominále 1 kop. = 18. kop. Celková vyfrankovaná suma teda presne zodpovedá platnej sadzbe.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Č. 3: Doporučený, medzinárodný list posielaný z Viljardi (Estónska SSR) 17. 2. 1961 do Heiligenstadtu v Nemeckej demokratickej republika (NDR). Celistvosť je vyfrankovaná zmiešanou frankatúrou známok starého a nového rubľa. Známkami starého rubľa Michal č. 1018, 2093 a Michel č. 2444 už v novej mene. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre doporučenú, medzinárodnú zásielku do krajín socialistického bloku činila 10 kop. Celková vyfrankovaná hodnota známok starého rubľa činí 60 kop., po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 6 kop. + Michel č. 2444 v nominále 4 kop. = 10 kop. Celková vyfrankovaná suma teda opäť presne zodpovedá danej sadzbe.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Č. 4: Doporučený, medzinárodný, letecký list posielaný z Baldone (Lotyšska SSR) 18. 3. 1961 do Karsruhe, Nemecká spolková republika (NSR). Celistvosť je vyfrankovaná zmiešanou frankatúrou známok starého a nového rubľa. Známkami starého rubľa Michel č. 782, 892, 1102 a Michel č. 1113, 2439 už v novej mene. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre doporučenú, medzinárodnú, leteckú zásielku do krajín mimo socialistického bloku činila 28 kop. Celková vyfrankovaná hodnota známok starej meny vychádza na 190 kop, po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 19 kop. + Michel č. 2439 v nominále 10 kop. = 29 kop. Teda táto celistvosť je opäť prefrankovaná o jednu kopejku.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Č. 5: Obyčajný, medzinárodný, letecký list posielaný z Rigy 23. 6. 1961 do Londýna, Veľká Británia. Celistvosť je vyfrankovaná výlučne známkami starého rubľa Michal č. 1754, 1844, 2242, 2256, 2346, 2359, 2366. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre obyčajnú medzinárodnú leteckú zásielku do krajín mimo socialistického bloku činila 16 kop. Celková vyfrankovaná suma vychádza na 360 kop, po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 36 kop. To znamená, že list je vysoko prefrankovaný o 20 kop. Jedná sa teda pravdepodobne o filatelistickú zásielku, ktorou chcel sovietsky filatelista urobiť radosť svojmu britskému kolegovi.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Č.6: Doporučený, medzinárodný list posielaný z Liepaje (Lotyšská SSR) 27. 3. 1961 do Gröningenu, Holandsko. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre doporučenú, medzinárodnú zásielku mimo krajín socialistického bloku činí 18 kop. Celistvosť je vyfrankovaná známkami starej meny Michel č. 988, 997 a Michel č. 2435, 2439 už v novej mene. Celková vyfrankovaná hodnota známok starej meny vychádza na 60 kop, po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 6 kop. + Michel č. 2435 a 2439 v nominále 2 a 10 kop. = 18. kop. Celková vyfrankovaná suma teda presne zodpovedá danej sadzbe. Pravdepodobne sa jedná o filatelisticky motivovanú celistvosť, ale z čisto formálneho hľadiska jej nemožno nič vytknúť.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961


Č.7: Doporučený, medzinárodný list posielaný z Rigy 10. 4. 1961 do dedinky Torrskog vo Švédsku. Poštová sadzba v 35. období pre doporučenú, medzinárodnú zásielku mimo krajín socialistického bloku činí 18 kop. Celistvosť je vyfrankovaná na prednej strane známkami starej meny Miichel č. 2113, 2215, 2116, 2117, 2169, 2259 a na zadnej strane Michel č. 2114 a 2457 už v novej mene. Celková vyfrankovaná hodnota známok starej meny vychádza na 140 kop., po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 14 kop. + Michel. č. 2457 v nominále 4 kop. = 18 kop. Celistvosť je teda opäť v súlade s danou sadzbou.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Frankatúra Michel č. 2114 a 2457 na zadnej strany celistvosti.Č. 8: Doporučený, medzinárodný, letecký list posielaný z Moskvy 30. 4. 1961 do Prahy, Československo. Poštová sadzba v 35. tarifnom období pre doporučenú, leteckú medzinárodnú zásielku do krajín socialistického bloku činí 12 kop. Celistvosť je vyfrankovaná známkami starej meny Michel č. 748 a 2415. Celková vyfrankovaná hodnota známok vychádza na 120 kop, po precenení v kurze 10:1 to vychádza na 12 kop. Celková vyfrankovaná suma teda presne zodpovedá danej sadzbe.

Krása tohto listu však tkvie v tom, že je posielaný v posledný deň platnosti starej meny. Je to klenot do každej zbierky Sovietskeho zväzu (ZSSR). O tejto celistvosti už raz referoval Ing. Vavra v 67. čísle našich informácii, ale mám pre túto krásnu celistvosť jednoducho slabosť, preto o nej referujem ešte raz.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961Celistvosti posielané počas menovej reformy ja osobne považujem za jednu zo zberateľsky najzaujímavejších oblastí v povojnovej filatelii Sovietskeho zväzu (ZSSR). Je preto škoda, že mnoho zberateľov z tuzemska aj zahraničia mu nevenuje vôbec pozornosť. Viem iba o jednom výstavnom exponáte z Nemecka, ktorý bol vystavený v nemeckom Sildenfingene v roku 2012 pri každoročnej filatelistickej burze. Toto je myslím prvý článok v celej histórii našich informácií, ktorý je venovaný výlučne menovej reforme v roku 1961.

Skúste aj vy doma prezrieť vaše zbierky. Určite sa tam nájde nejaká zaujímavá celistvosť, ktorá bude stáť sa zmienku. Kompletný zoznam poštových sadzieb Sovietskeho zväzu (ZSSR) nájdete v prílohe filatelistickej príručke číslo 48: První emise výplatních známek SSSR 1923–1928.

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Známkové územia Ruska - Menová reforma 1961

Stará (1947) verzus nová (1961) sovietska 10-rubľová bankovka.
Použité zdroje:


/1/ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1961 Г.

/2/ Červinka L., Podhájský J., Vávra A.: První emise výplatních známek SSSR 1923–1928, Filatelistické príručky, sv. 48., STF SČF, Praha, 1994

/3/ Vávra, A.: Komerční hodnocení sověckých celistvostí, Informace sekce známkových zemí Ruska, č. 67, 2008
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecký

Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists