Postal use of savings stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Let the stamps and entires speak
Postal use of savings stamps

Postal use of savings stamps

Postal use of savings stamps

Postal use of savings stamps


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Postal use of savings stamps
  An article from the Russian stamp territories area devoted to the postal use of savings stamps in 1918 - 1922
   
  Author: Hynek Motal
Published: 02. 10. 2018 15:27
 


V prvních letech sovětské vlády se při nedostatku poštovních známek používaly pro vyplácení dopisů i předrevoluční známky spořitelní a kontrolní. Úředně bylo povoleno využívat těchto známek na celém území RSFSR, Ukrajinské a Běloruské SSR od 15. srpna 1921. Na území Turkmenského poštovního obvodu bylo povoleno používat těchto známek již od 5. června 1918 a v řadě dalších poštovních obvodů byly používány bez povolení. Od 15. srpna 1921 se všechny spořitelní a kontrolní známky bez ohledu na jejich natištěné hodnoty prodávaly po 250 rublech a byly určeny k vyplácení obyčejných dopisů.

V katalozích jsou vedeny kontrolní známky osmi hodnot: 25 a 50 kopějek a 1, 3, 5, 10, 25 a 100 rublů a jen dvě hodnoty známek spořitelních, a to 25 a 50 kopějek, ačkoli ve své době byly vytištěny a využívány spořitelní známky i rublových hodnot. V nařízení Lidového komisariátu pošt a telegrafů o poštovním využití spořitelních a kontrolních známek se nehovoří o konkrétních hodnotách těchto známek. Předpokládá se, že spořitelní známky od 1 do 100 rublů byly již zcela spotřebovány a v poštovních úřadech se nezachovaly.

Jak je uváděno v literatuře /1/, v některých poštovních úřadech přece jen mohlo dojít k použití spořitelních známek i rublových hodnot pro vyplácení korespondence v letech 1918–22. Dosud však nebyly tato známky s poštovním razítkem a příslušným datem známy, nemluvě již o celých dopisech.

Na fotografii v /2/ je spořitelní známka 3 ruble zelené barvy, jež je znehodnocena razítkem „Talicy Vol“ se zcela čitelným datem 1.12.1921. Přihlížíme-li k místu orazítkování, kvalitě otisku razítka a ke stavu samotné známky, je možno předpokládat, že byla skutečně použita na dopise. Zřejmě se několik exemplářů podobných známek někde zachovalo (Obr. 1). Může to být tím, že jsou téměř k nerozeznání od podobných známek kontrolních. Co se týká dopisů se spořitelními známkami rublových hodnot, lze pravděpodobnost jejich nálezu v současné době považovat za mizivou.

Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 1: Poštovně použitá spořitelní známka 3 ruble zelené barvy.


Spořitelní známka 50 kop existuje ve dvou typech /3/ (Obr. 2):

  1. typ má letopočet v datu vyznačen dvojčíslím „18…..g.“,
  2. typ pouze jednou číslicí „1…..g.“ Známka 2. typu je řádově vzácnější než známka 1. typu.
Poštové použitie sporiteľných známok   Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 2: Spořitelní známka 50 kop existuje ve dvou typechLiteratura


/1/ Karlinskij V.: Filatělija SSSR 1/1968
/2/ Epštejn A.. Počtovoje obraščenije sběregatělnych marok. Filatělija SSSR 4/1984
/3/ Katalog počtovych marok SSSR 1918–1980, tom 2. CFA, Moskva, l983


-oOo-


Je třeba dobře rozlišovat známky skutečně poštovně použité a známky spořicí:

● Známky poštovně použité mají razítko prakticky kdekoli po celé ploše, někdy i dva či více otisků razítek, jinak nic (Obr. 3).

Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 3: Peněžní průvodka na 75 tisíc rublů z Andižánu (17.12. 1921) do Taškentu. Vyplaceno 3 kontrolními známkami 50 k. Druhé období platnosti (viz níže). Převzato ze „Standart-kollekcija 4, R.S.F.S.R. Specializirovannyj katalog počtovych marok 1918-1923“.


● Poštovní spořitelny jako oddělení poštovních úřadů používaly rovněž poštovních razítek, ale jen jedno na levé části známky, aby jeho otisk částečně zasahoval i na stránku spořitelní knížky, na níž byla známka nalepena. Kromě toho bylo na známce rukopisně či razítkem doplněno datum nebo známka opatřena diagonálně podpisem poštmistra (Obr. 4).

Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 4: Použítí známky jako spořicí.Dovoluji si připojit ještě dle mého soudu zajímavé a důležité informace. Kontrolní a spořitelní známky velkého formátu měly na území RSFSR dvě období platnosti:

  1. Od 5.6.1918 do 14.8.1921 za nominální hodnotu.
  2. Od 15.8.1921 do 14.9.1922 za 250 r každá bez ohledu na nominální hodnotu (Obr. 4-6).
Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 5: Vyplaceno kromě jiného 1 spořitelní známkou 25 k.


Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 6: Vyplaceno 5 kontrolními známkami 25 r.


Poštové použitie sporiteľných známok

Obr. 7: Vyplaceno 40 kontrolními známkami 5 r.

Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.Post a comment

Author: Hynek Motal
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 02. 10. 2018 15:27
 
Postal use of savings stamps
Postal use of savings stamps
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Richard Paul Evans)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk