Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Collectors' Bourses:
Sundays Philatelic and Numismatic Exchange Bourse in Bratislava (Slovakia)

Sundays Philatelic and Numismatic Exchange Bourse in Bratislava (Slovakia)
Location: Hotel Jurki Dom, Domkárska 4 (Prievoz), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 28. 04. 2024

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).


Čas konania: 7:30 - 10:00

Zberateľské oblasti: Filatelia, numizmatika, filokartia, telefónne karty.

V rámci burzy je možné prezerať si a zapožičať katalógy známok celého sveta MICHEL.

Organizátor: Kluby filatelistov v Bratislave

Informácie a objednávka stolov (členovia ZSF - 1,00 €, ostatní - 2,00 €):

» Jaroslav VALENTÍN, mobil: 0903/463 441

» Email: stammuss@gmail.com

Zabezpečené občerstvenie.

Dopravné spojenie:

» Auto: Z križovatky Tomášikova - Gagarinova smer Prievoz po Kaštieľskej a Parkovej (stále po hlavnej popod diaľničný obchvat).

» MHD: Autobus č. 66 z Centrálneho trhoviska na Miletičovej ul. alebo z Bajkalskej ul. smer Prievoz (Domkárska ul.), výstupná zastávka Syslia ul. (pozri: Cestovný poriadok MHD Bratislava).Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Rudolf Meheš, Ján Fratrič


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists