The COLLECTING educational program at the University of the Third Age continues successfully

Invitation to study the educational program COLLECTING AND PHILATELY at the University of the Third Age of UNIZA in Zilina (Slovakia).

27. 06. 2021

Collectors' Bourses:
Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)
Location: Hotel Jurki Dom, Domkárska 4 (Prievoz), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 25. 07. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia), which takes place under stricter hygienic measures.


Čas konania: 8:00 - 11:00

Ďalšie termíny v roku 2021: 25. 7. a potom až 5. 9. (AUGUST 2021 - prázdniny - burza sa nekoná)

Burza sa koná za sprísnených hygienických opatrení:
Od nedele 6. júna 2021 už nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o zaočkovaní alebo testovaní. Tiež počet prítomných v interiéri môže byť do 500, pretože Bratislava je zaradená ako zelený okres. Hygienické opatrenia - prekrytie dýchacích ciest je však nutné dodržiavať.

Bude zabezpečené aj občerstvenie.

Zberateľské oblasti: Filatelia, numizmatika, filokartia, telefónne karty.

V rámci burzy je možné prezerať si a zapožičať katalógy známok celého sveta MICHEL.

Organizátor: Kluby filatelistov v Bratislave

Informácie a objednávka stolov (členovia ZSF - 1 €, ostatní - 2 €):
» Jaroslav VALENTÍN, mobil: 0903/463 441

Dopravné spojenie:

» Auto: Z križovatky Tomášikova - Gagarinova smer Prievoz po Kaštieľskej a Parkovej (stále po hlavnej popod diaľničný obchvat).
» MHD: Autobus č. 66 z Centrálneho trhoviska na Miletičovej ul. alebo z Bajkalskej ul. smer Prievoz (Domkárska ul.), výstupná zastávka Syslia ul. (pozri: Cestovný poriadok MHD Bratislava).


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Rudolf Meheš, Ján Fratrič


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists