Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

The issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

13. 06. 2022

Collectors' Bourses:
Sundays Philatelic and Numismatic Exchange Bourse in Bratislava (Slovakia)

Sundays Philatelic and Numismatic Exchange Bourse in Bratislava (Slovakia)
Location: Hotel Jurki Dom, Domkárska 4 (Prievoz), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 03. 07. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 11:00

Burza sa koná za sprísnených hygienických opatrení:

Bude zabezpečené aj občerstvenie.

Zberateľské oblasti: Filatelia, numizmatika, filokartia, telefónne karty.

V rámci burzy je možné prezerať si a zapožičať katalógy známok celého sveta MICHEL.

Organizátor: Kluby filatelistov v Bratislave

Informácie a objednávka stolov (členovia ZSF - 1 €, ostatní - 2 €):
» Jaroslav VALENTÍN, mobil: 0903/463 441

Dopravné spojenie:

» Auto: Z križovatky Tomášikova - Gagarinova smer Prievoz po Kaštieľskej a Parkovej (stále po hlavnej popod diaľničný obchvat).
» MHD: Autobus č. 66 z Centrálneho trhoviska na Miletičovej ul. alebo z Bajkalskej ul. smer Prievoz (Domkárska ul.), výstupná zastávka Syslia ul. (pozri: Cestovný poriadok MHD Bratislava).


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Rudolf Meheš, Ján Fratrič


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists