Philately - Most Famous stamps of the world

Video presentation of the most famous stamps of the world, showing their number and the last price achieved in the auction.

25. 03. 2020

Collectors' Bourses:
Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)
Location: ZŠ na Riazanskej ul. č. 75, Bratislava
Entry: After paying the admission
Date: 05. 04. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).


Čas konania: 7:30 - 11:00

Ďalšie termíny v roku 2020: 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 19. 4., 26. 4.

V rámci burzy je možné prezerať si a zapožičať katalógy známok celého sveta MICHEL.

Zberateľské oblasti: Filatelia, numizmatika, filokartia, telefónne karty.

Organizátor: Kluby filatelistov v Bratislave

Informácie a objednávka stolov:
          Ing. Jozef VAŠKEBA
          Mobil: 0905/211 046
      Email: Jozef VAŠKEBA
          Jaroslav VALENTÍN
          Mobil: 0903/463 441
      Email: Jaroslav VALENTÍN


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Rudolf Meheš


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists