The World Postage Stamps Exhibition EFIRO 2024 - The golden campaign of Slovak philately continues

Evaluation of the world exhibition EFIRO 2024 in Bucharest by a long-time successful exhibitor, but not a juror, Jaromír Petřík.

17. 07. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - British Military Post in Egypt in the years 1932-39

Postage stamp territories - British Military Post in Egypt in the years 1932-39
Author: Marián Kováč
Published: 08. 03. 2014 08:20
Updated: 27. 02. 2015 21:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An article from the postage stamp territories area focused on the issue of postage stamps for the British Military Post in Egypt in years 1932-39.


V roku 1869 bol slávnostne otvorený Suezský prieplav. Tento projekt sa začal ako čisto súkromný anglicko-francúzsky podnik. Prirodzene, že najväčší zisk z neho mala Británia, ktorej sa tak enormne navýšili zisky z obchodu s Indiou, Austráliou a Ďalekým Východom. Udržať prieplav voľný sa stalo hlavnou prioritou britskej vlády. Británia sa začala čoraz intenzívnejšie zaoberať vnútornými vecami Egypta, čo sa mu samozrejme nepáčilo, až situácia vyústila do priamej vojenskej intervencie v roku 1882. Po obsadení Egypta vláda prisľúbila stiahnutie okupačného vojska, získala však právo na stále posádky pozdĺž celého prieplavu. Postupne však obchodne a administratívne prenikali do krajiny tisíce Britov. Z Egypta sa stala oficiálne nezávislá krajina, uznávajúca však suverenitu tureckého sultána, ale reálne vedená Britmi, ktorí Egypt nakoniec definitívne počas prvej svetovej vojny vyhlásili za britský protektorát.

Po vojne sa nacionalisti na Parížskej mierovej konferencii snažili dosiahnuť uznanie nezávislosti Egypta. To najprv Veľká Británia odmietla, ale o tri roky neskôr nakoniec odsúhlasila. Nezávislosť bola vyhlásená 22. februára 1922, vznikla konštitučná monarchia Egyptské kráľovstvo.

Dňa 26. augusta 1936 zástupcovia Egypta a Veľkej Británie podpísali v Londýne zmluvu, ktorou sa skončila britská vojenská okupácia. Egypt tým získal suverenitu, ale Briti si ponechali právo udržiavať v oblasti Suezského prieplavu desaťtisícový kontingent vojsk, ktoré mali chrániť lodnú dopravu.

Pokračujúca nestabilita v dôsledku zostávajúceho britského vplyvu viedla k spleti nepokojov, z ktorého Egypt vyviedla armáda na čele s Muhammadom Nagíbom. Zvrhol kráľa Farúka, zrušil monarchiu a 18. júna 1953 vyhlásil republiku. Britská vojenská prítomnosť v Egypte trvala až do roku 1954.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Mapa severnej časti Egyptu z roku 1930.


Podľa koncesionárskej dohody uzatvorenej s egyptskou vládou mohli príslušníci britských vojenských síl a členovia ich rodín v Egypte používať zľavnené poštovné pre obyčajné listy zaslané do Veľkej Británie a Írska. Pre tieto účely boli od 1. novembra 1932 do 16. decembra 1935 vydávané známky s nápisom „BRITISH FORCES IN EGYPT“. Prvé známky vydané v novembri 1932 s nápisom „POSTAL SEAL“, respektíve ďalšie vydané v auguste 1933 s rovnakým motívom, ale s nápisom „LETTER SEAL“, boli tlačené typografiou (kníhtlač) v tlačiarni Hanbury, Tomsett & Co., Ltd v Londýne.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39  Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 


Ďalšie známky vydávané v rokoch 1932-35 s nápisom „XMAS SEAL“ boli tlačené litografiou (kameňotlač) v tlačiarni Walker & Co, Amalgamated Press v Káhire.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39


V rokoch 1934-35 boli vydávané známky s nápisom „LETTER STAMP“ tlačené hĺbkotlačou v tlačiarni Harrison & Sons, Ltd v Londýne.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 


Aby bolo možné využiť zľavnenú sadzbu, bolo povinné prilepiť známky na zadnú stranu obálok a adresná strana zásielok bola označená ručnou pečiatkou „EGYPT POSTAGE PREPAID”.

Na odoslanie obálok s týmito známkami mohli byť použité iba britské vojenské poštové schránky.

Niektoré denné pečiatky obsahovali tri písmená:
F.P.O. – Field Post Office
M.P.O. - Military Post Office
B.P.O. – Base Post Office
Používali sa v mestách Káhira (Cairo), Alexandria, Abu Qir, Abu Suwer, Mersa Mutrah, Moascar a Port Said.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 


Dňa 1. marca 1936 boli vydané dve známky s nápisom „ARMY POST EGYPT“ s portrétom kráľa Fuada.
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39


Neskôr 16. decembra 1939 boli vydané dve známky zobrazujúce jeho syna, kráľa Farúka, ktorý nastúpil na trón po jeho smrti.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39


Obe tieto vydania boli tlačené hĺbkotlačou v tlačiarni Survey Dept v Káhire na papieri s priesvitkou.   Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39

priesvitka


Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní, tieto známky sa už lepili na adresnú stranu. Aby bolo možné využiť zľavnené poštovné, na odoslanie zásielok s týmito známkami museli byť tiež použité výhradne britské vojenské poštové schránky.


Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 
Marián Kováč: Britská vojenská pošta v Egypte v rokoch 1932-39
 


Platnosť týchto známok bola ukončená v apríli 1941, ale koncesia pokračovala ďalej, bez používania špeciálnych známok. Nakoniec bola zrušená v októbri 1951.


Zdroje


[1] Stanley Gibbons: Commonwealth & British Empire, 2006.

[2] Scott: Standard postage stamp catalogue, 2007.

[3] Kolektív: Kronika 20. storočia

[4] Wikipedia.org
Kontakt na autora článku: Marian Kovac

Author: Marián Kováč

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists