Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Postal History and Postal Service:
Interesting facts about Slovak franking meters - Using NOT VALID inscription on blue DEKVS

Interesting facts about Slovak franking meters - Using NOT VALID inscription on blue DEKVS
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 29. 08. 2016 14:16
Updated: 29. 02. 2020 12:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Interesting facts about franking machines and their meters at Slovak post offices - Anomalies of the use of the NOT VALID inscription on the blue DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. no. 74536).


V článku Výplatné stroje po novom autor M. Bachratý uvádza: "Uvedenie VS do prevádzky zabezpečuje pre používateľa predajca, ktorý je tiež povinný predložiť pošte kontrolné odtlačky na schválenie. Tieto majú samozrejme nulovú výplatnú hodnotu a nad ňou text „NOT VALID“ (neplatné), aby nemohlo dôjsť k zneužitiu nulového odtlačku na vyplatenie zásielky. Chýba tiež kód produktu. .... V počiatočnej fáze používania DEKVS sa vyskytli aj prípady, keď nad reálnou výplatnou hodnotou zostal nápis NOT VALID, ktorý tam bol omylom ponechaný po vyhotovení kontrolných odtlačkov. Keďže kombinácia údaja neplatnosti a nenulovej výplatnej hodnoty nie je prípustná, dodávateľ VS musel túto systémovú chybu na základe upozornenia pošty odstrániť."
Na dokumentáciu uvedených tvrdení o použití a nepoužití nápisu NOT VALID sú pod textom uvedené dve dvojice konkrétnych ukážok výplatného stroja BRATISLAVA 33 (ev. č. 9561) s nulovou výplatnou hodnotou a výplatného stroja BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou, pričom v druhom prípade sú obe ukážky dokonca s rovnakým dátumom použitia.

Odtlačky výplatných strojov
Odtlačky výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov
Odtlačky výplatných strojovZaujímavé anomálie


Pri podrobnejšom prezeraní väčšieho množstva korešpondencie druhého uvedeného výplatného stroja BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) sa ukazuje, že bežná prax používania nápisu NOT VALID vykazuje zaujímavé anomálie: Nápis NOT VALID sa neobjavuje len na začiatku používania z vyššie uvedených dôvodov, ale objavuje sa sporadicky niekoľkokrát počas sledovaného obdobia (31. 3. 2009 - 9. 2. 2011). Tieto anomálie môžu naznačovať, že tento nápis sa používa aj v iných prípadoch. Akých, zostáva zatiaľ záhadou.


Ukážky a prehľadová tabuľka zistených anomálií


Ako doklad spomínaných anomálií používania modrého DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) bez nápisu a s nápisom NOT VALID v rôznych časových obdobiach uvádzame niekoľko obrazových ukážok doplnených prehľadovou tabuľkou zistených dátumov používania oboch variantov. Najstarší zaznamenaný doklad použitia je z 31. 3. 2009 a najmladší doklad použitia je z 9. 2. 2011.

Odtlačky výplatných strojov
Odtlačky výplatných strojov
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najstarší známy odtlačok (31 . 3. 2009) a najbližší známy odtlačok (21. 7. 2009) pred použitím odtlačku s nápisom NOT VALID (28. 7. 2009).


Odtlačky výplatných strojov
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou s nápisom NOT VALID: Najstarší známy odtlačok (28 . 7. 2009).


Odtlačky výplatných strojov
Odtlačky výplatných strojov
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najbližší známy odtlačok (4 . 8. 2009) po použití odtlačku s nápisom NOT VALID (28. 7. 2009) a najbližší známy odtlačok (8. 4. 2009) pred použitím ďalšieho známeho odtlačku s nápisom NOT VALID (25. 8. 2009).


Odtlačky výplatných strojov
Odtlačky výplatných strojov
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou: Dva odtlačky s a bez nápisu NOT VALID s rovnakým dátum použitia (poradové čísla ukazujú, že odtlačok s nápisom bol realizovaný skôr).


Odtlačky výplatných strojov
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najmladší známy odtlačok (9. 2. 2011).


Bez nápisu NOT VALID
S nápisom NOT VALID
31.03.2009
07.04.2009, 24.04.2009, 29.05.2009, 02.06.2009, 09.06.2009, 12.06.2009, 16.06.2009, 23.06.2009, 30.06.2009, 02.07.2009, 07.07.2009, 17.07.2009
21.07.2009
 
 
28.07.2009
04.08.2009
...
07.08.2009
 
 
25.08.2009
02.09.2009
03.09.2009, 16.09.2009, 22.09.2009, 29.09.2009, 02.10.2009, 06.10.2009, 13.10.2009
14.10.2009
 
 
16.10.2009
...
20.10.2009
10.11.2009 (vyššie poradové číslo)
10.11.2009 (nižšie poradové číslo)
24.11.2009
01.12.2009
29.12.2009
 
 
19.01.2010
26.01.2009
09.02.2009
12.02.2010
 
 
02.03.2010
09.03.2010
12.03.2010, 16.03.2010, 23.03.2010, 07.04.2010, 27.04.2010, 11.05.2010, 18.05.2010, 25.05.2010, 01.06.2010, 08.06.2010, 15.06.2010, 18.06.2010, 22.06.2010, 29.06.2010, 02.07.2010, 14.07.2010, 16.07.2010, 20.07.2010, 03.08.2010, 10.08.2010, 17.08.2010, 24.08.2010
03.09.2010
 
 
07.09.2010
14.09.2010
...
21.09.2010
 
 
28.09.2010
01.10.2010
04.10.2010, 08.10.2010, 13.10.2010, 18.01.2011
09.02.2011
 


VÝZVA/PROSBA: Pretože som si vedomý, že moje zistenia nemusia byť kompletné, prosím ďalších zberateľov, aby sa pozreli do svojich zbierok a poslali ukážky použitia tohto DEKVS v iných, v článku neuvedných, dátumoch. Za vašu pomoc a úsilie vopred ďakujem.


Možné vysvetlenia zistených anomálií


Jedným z možných vysvetlení zistených anomálií by mohlo byť používanie nie jedného ale dvoch strojov. To sa však zdá málo pravdepodobné, lebo poradové čísla jednotlivých odtlačkov nasledujú chronologicky v súlade s dátumami ich použitia, čo je pri paralelnom používaní dvoch strojov vysoko nepravdepodobné. Ďalším vysvetlením by mohla byť (softvérová) chyba zariadenia, ktorá niekedy nápis zobrazí a niekedy nie. Tretím, zatiaľ najpravdepodobnejším, vysvetlením by mohlo byť to, že nejde o (softvérovú) chybu ale o správny chod zariadenia - v momente nedostatočného kreditu používateľa sa na odtlačku objaví nápis NOT VALID; akonáhle používateľ kredit doplní, nápis zmizne. Takéto vysvetlenie dáva zmysel, najmä ak si uvedomíme, že všetky sledované zásielky sú od spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o, ktorá podáva zásielky vo veľkých objemoch. Otázkou len zostáva, prečo Slovenská pošta pripustí na spravovanie zásielky s odtlačkom výplatného stroja, ktorý je označený ako neplatný. Buď o tom nevie (a potom ide skutočne o chybný chod, ktorý pripustí spracovanie neplatne vyfrankovaných zásielok), alebo o tom vie a takéto správanie toleruje, lebo ide o dobrého zákazníka (a nepriamo tým podporuje zberateľov, ktorí majú o jednu zaujímavosť navyše).


Otvorené otázky


Vyššie uvedené fakty a ilustračné ukážky nechávajú niekoľko otvorených otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpoveď. Dokáže niekto priniesť do tejto problematiky viac svetla?

  • Vie niekto doložiť ďalšie dátumy používania modrého DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) bez nápisu a s nápisom NOT VALID?
  • Vie niekto vysvetliť príčinu nezvyklého opakovaného použitia nápisu NOT VALID v tomto výplatnom stroji?
  • Vie niekto doložiť podobné anomálie, prípadne iné zaujímavosti používania výplatných strojov aj z iných slovenských pôšt?
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists