Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS

Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS

Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS

Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS


Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS
  Zaujímavosti používania výplatných strojov a ich odtlačkov na slovenských poštách - Anomálie používania nápisu NOT VALID na modrých DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536).
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 08. 2016 14:16
Aktualizované: 29. 12. 2016 14:16
 


V článku Výplatné stroje po novom autor M. Bachratý uvádza: "Uvedenie VS do prevádzky zabezpečuje pre používateľa predajca, ktorý je tiež povinný predložiť pošte kontrolné odtlačky na schválenie. Tieto majú samozrejme nulovú výplatnú hodnotu a nad ňou text „NOT VALID“ (neplatné), aby nemohlo dôjsť k zneužitiu nulového odtlačku na vyplatenie zásielky. Chýba tiež kód produktu. .... V počiatočnej fáze používania DEKVS sa vyskytli aj prípady, keď nad reálnou výplatnou hodnotou zostal nápis NOT VALID, ktorý tam bol omylom ponechaný po vyhotovení kontrolných odtlačkov. Keďže kombinácia údaja neplatnosti a nenulovej výplatnej hodnoty nie je prípustná, dodávateľ VS musel túto systémovú chybu na základe upozornenia pošty odstrániť."
Na dokumentáciu uvedených tvrdení o použití a nepoužití nápisu NOT VALID sú pod textom uvedené dve dvojice konkrétnych ukážok výplatného stroja BRATISLAVA 33 (ev. č. 9561) s nulovou výplatnou hodnotou a výplatného stroja BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou, pričom v druhom prípade sú obe ukážky dokonca s rovnakým dátumom použitia.

Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky výplatných strojovZaujímavé anomálie


Pri podrobnejšom prezeraní väčšieho množstva korešpondencie druhého uvedeného výplatného stroja BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) sa ukazuje, že bežná prax používania nápisu NOT VALID vykazuje zaujímavé anomálie: Nápis NOT VALID sa neobjavuje len na začiatku používania z vyššie uvedených dôvodov, ale objavuje sa sporadicky niekoľkokrát počas sledovaného obdobia (31. 3. 2009 - 9. 2. 2011). Tieto anomálie môžu naznačovať, že tento nápis sa používa aj v iných prípadoch. Akých, zostáva zatiaľ záhadou.


Ukážky a prehľadová tabuľka zistených anomálií


Ako doklad spomínaných anomálií používania modrého DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) bez nápisu a s nápisom NOT VALID v rôznych časových obdobiach uvádzame niekoľko obrazových ukážok doplnených prehľadovou tabuľkou zistených dátumov používania oboch variantov. Najstarší zaznamenaný doklad použitia je z 31. 3. 2009 a najmladší doklad použitia je z 9. 2. 2011.

Odtlačky výplatných strojov   Odtlačky výplatných strojov
 
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najstarší známy odtlačok (31 . 3. 2009) a najbližší známy odtlačok (21. 7. 2009) pred použitím odtlačku s nápisom NOT VALID (28. 7. 2009).


Odtlačky výplatných strojov
 
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou s nápisom NOT VALID: Najstarší známy odtlačok (28 . 7. 2009).


Odtlačky výplatných strojov   Odtlačky výplatných strojov
 
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najbližší známy odtlačok (4 . 8. 2009) po použití odtlačku s nápisom NOT VALID (28. 7. 2009) a najbližší známy odtlačok (8. 4. 2009) pred použitím ďalšieho známeho odtlačku s nápisom NOT VALID (25. 8. 2009).


Odtlačky výplatných strojov   Odtlačky výplatných strojov
 
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou: Dva odtlačky s a bez nápisu NOT VALID s rovnakým dátum použitia (poradové čísla ukazujú, že odtlačok s nápisom bol realizovaný skôr).


Odtlačky výplatných strojov
 
Modrý DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) s nenulovou výplatnou hodnotou bez nápisu NOT VALID: Najmladší známy odtlačok (9. 2. 2011).


Bez nápisu NOT VALID S nápisom NOT VALID
31.03.2009
07.04.2009, 24.04.2009, 29.05.2009, 02.06.2009, 09.06.2009, 12.06.2009, 16.06.2009, 23.06.2009, 30.06.2009, 02.07.2009, 07.07.2009, 17.07.2009
21.07.2009
 
  28.07.2009
04.08.2009
...
07.08.2009
 
  25.08.2009
02.09.2009
03.09.2009, 16.09.2009, 22.09.2009, 29.09.2009, 02.10.2009, 06.10.2009, 13.10.2009
14.10.2009
 
  16.10.2009
...
20.10.2009
10.11.2009 (vyššie poradové číslo) 10.11.2009 (nižšie poradové číslo)
24.11.2009
01.12.2009
29.12.2009
 
  19.01.2010
26.01.2009
09.02.2009
12.02.2010  
  02.03.2010
09.03.2010
12.03.2010, 16.03.2010, 23.03.2010, 07.04.2010, 27.04.2010, 11.05.2010, 18.05.2010, 25.05.2010, 01.06.2010, 08.06.2010, 15.06.2010, 18.06.2010, 22.06.2010, 29.06.2010, 02.07.2010, 14.07.2010, 16.07.2010, 20.07.2010, 03.08.2010, 10.08.2010, 17.08.2010, 24.08.2010
03.09.2010
 
  07.09.2010
14.09.2010
...
21.09.2010
 
  28.09.2010
01.10.2010
04.10.2010, 08.10.2010, 13.10.2010, 18.01.2011
09.02.2011
 


VÝZVA/PROSBA: Pretože som si vedomý, že moje zistenia nemusia byť kompletné, prosím ďalších zberateľov, aby sa pozreli do svojich zbierok a poslali ukážky použitia tohto DEKVS v iných, v článku neuvedných, dátumoch. Za vašu pomoc a úsilie vopred ďakujem.


Možné vysvetlenia zistených anomálií


Jedným z možných vysvetlení zistených anomálií by mohlo byť používanie nie jedného ale dvoch strojov. To sa však zdá málo pravdepodobné, lebo poradové čísla jednotlivých odtlačkov nasledujú chronologicky v súlade s dátumami ich použitia, čo je pri paralelnom používaní dvoch strojov vysoko nepravdepodobné. Ďalším vysvetlením by mohla byť (softvérová) chyba zariadenia, ktorá niekedy nápis zobrazí a niekedy nie. Tretím, zatiaľ najpravdepodobnejším, vysvetlením by mohlo byť to, že nejde o (softvérovú) chybu ale o správny chod zariadenia - v momente nedostatočného kreditu používateľa sa na odtlačku objaví nápis NOT VALID; akonáhle používateľ kredit doplní, nápis zmizne. Takéto vysvetlenie dáva zmysel, najmä ak si uvedomíme, že všetky sledované zásielky sú od spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o, ktorá podáva zásielky vo veľkých objemoch. Otázkou len zostáva, prečo Slovenská pošta pripustí na spravovanie zásielky s odtlačkom výplatného stroja, ktorý je označený ako neplatný. Buď o tom nevie (a potom ide skutočne o chybný chod, ktorý pripustí spracovanie neplatne vyfrankovaných zásielok), alebo o tom vie a takéto správanie toleruje, lebo ide o dobrého zákazníka (a nepriamo tým podporuje zberateľov, ktorí majú o jednu zaujímavosť navyše).


Otvorené otázky


Vyššie uvedené fakty a ilustračné ukážky nechávajú niekoľko otvorených otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpoveď. Dokáže niekto priniesť do tejto problematiky viac svetla?

  • Vie niekto doložiť ďalšie dátumy používania modrého DEKVS BRATISLAVA 35 (ev. č. 74536) bez nápisu a s nápisom NOT VALID?
  • Vie niekto vysvetliť príčinu nezvyklého opakovaného použitia nápisu NOT VALID v tomto výplatnom stroji?
  • Vie niekto doložiť podobné anomálie, prípadne iné zaujímavosti používania výplatných strojov aj z iných slovenských pôšt?


Poslať komentár
Súvisiace články (1):

Výplatné stroje po novomVýplatné stroje po novom

Súvisiace odborné sekcie (1):

Odtlačky výplatných strojovOdtlačky výplatných strojov


Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 29. 08. 2016 14:16
Aktualizované: 29. 12. 2016 14:16
 
Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS
Zaujímavosti slovenských OVS - Používanie nápisu NOT VALID na modrých DEKVS
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Robte to, čo má zmysel pre vás, nie pre niekoho iného.

(Chris Guillebeau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk