Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

14. 04. 2024

Postal History and Postal Service:
Imprints of Slovak franking machines after 1993 - KOŠICE 1

Imprints of Slovak franking machines after 1993 - KOŠICE 1
Author: Vojtech Jankovič
Published: 29. 04. 2015 00:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of the imprints of Slovak franking machines of the KOŠICE 1 Post Office since 1993.Odtlačky výplatných strojov Pošty KOŠICE 1


Prehľad odtlačkov výplatných strojov Pošty KOŠICE 1 1 používaných od 1. 1. 1993 po súčasnosť rozdelený podľa typu používateľa na poštovéfiremné:.
Pošta KOŠICE 1 - Poštové OVS


Por. č.: 1.
Používateľ (zadávateľ): Pošta (Slovenský olympijský výbor/Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie)
Textový motív: Stretnutie slovenských účastníkov / Innsbruckej a tokyjskej olympiády / po tridsiatich / rokoch / 1964 / - / 1994
Obrazový motív: Logo ZOH 1964 Innsbruck a logo LOH 1964 Tokio.
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 10/1994 -
OVS Slovensko KOSICE 1
Poznámky a zaujímavosti: V texte sú dve gramatické chyby: "Innsbruckej" -> "innsbruckej"; "tokyjskej" -> "tokijskej".


Pošta KOŠICE 1 - Firemné OVS

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists