Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Poštová história a poštová prevádzka:
Odtlačky slovenských výplatných strojov od roku 1993 - KOŠICE 1

Odtlačky slovenských výplatných strojov od roku 1993 - KOŠICE 1
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 04. 2015 00:23

Prehľad odtlačkov výplatných strojov Pošty KOŠICE 1 od roku 1993 po súčasnosť.Odtlačky výplatných strojov Pošty KOŠICE 1


Prehľad odtlačkov výplatných strojov Pošty KOŠICE 1 1 používaných od 1. 1. 1993 po súčasnosť rozdelený podľa typu používateľa na poštovéfiremné:.
Pošta KOŠICE 1 - Poštové OVS


Por. č.: 1.
Používateľ (zadávateľ): Pošta (Slovenský olympijský výbor/Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie)
Textový motív: Stretnutie slovenských účastníkov / Innsbruckej a tokyjskej olympiády / po tridsiatich / rokoch / 1964 / - / 1994
Obrazový motív: Logo ZOH 1964 Innsbruck a logo LOH 1964 Tokio.
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 10/1994 -
OVS Slovensko KOSICE 1
Poznámky a zaujímavosti: V texte sú dve gramatické chyby: "Innsbruckej" -> "innsbruckej"; "tokyjskej" -> "tokijskej".


Pošta KOŠICE 1 - Firemné OVS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov