Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Postal History and Postal Service:
Imprints of franking machines as evidence of the unsuccessful reorganization of Slovak postcodes

Imprints of franking machines as evidence of the unsuccessful reorganization of Slovak postcodes
Author: Vojtech Jankovič
Published: 18. 10. 2023 23:20
Updated: 20. 10. 2023 23:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovak post offices that temporarily used franking machines with changed postal codes during the attempt to reorganize Slovak postal codes.Projekt reorganizácie poštových smerovacích čísel na Slovensku


Významný slovenský odborník na poštovú históriu a člen Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA) František Divok priniesol vo svojom príspevku [1] informáciu o takmer zabudnutom projekte Slovenskej pošty, a. s. Informácie sú doplnené zoznamom slovenských pôšt, na ktorých projekt v testovacej prevádzke prebiehal a niekoľkými ukážkami.

Projekt bol zameraný na reorganizáciu poštových smerovacích čísel (PSČ) zavedených ešte v bývalom Československu v roku 1973, pri ktorých malo Slovensko pridelené len smerovacie čísla začínajúce číslicami 8, 9 a 0. Autor sa odvoláva na opatrenie č. 338 PSVP, čiastka 38/200, ktoré upravuje zavedenie nových poštových smerovacích čísel platných v plnom číselnom rozsahu len pre Slovensko. Tie mali nie doplniť pôvodné PSČ začínajúce zvyšnými číslicami, ale pôvodné "československé" PSČ kompletne nahradiť PSČ novými. Vzhľadom na krátkosť trvania projektu a žiadne ďalšie informácie, môžeme usudzovať, že projekt bol vyhodnotený ako neúspešný a pošty sa vrátili k pôvodným "československým" PSČ.


Testovacia prevádzka a výplatné stroje s novými PSČ


Projekt reorganizácie PSČ bol naštartovaný testovacou prevádzkou na niektorých vybratých slovenských poštách, ktoré príspevok [1] uvádza v priloženej tabuľke. V realite sa reorganizácia prejavila zavedením nových PSČ do výplatných strojov používaných na týchto poštách. O inej forme zatiaľ nie sú hodnoverné informácie. I keď... Podľa vyjadrenia Blanky Hamarovej, ktorá pracuje na ORP Nitra, boli pri reorganizácii pripravené aj R-nálepky pošty Nitra 1 s novými PSČ (pravdepodobne 460 01), tie sa však, podľa jej vyjadrenia, s najväčšou pravdepodobnosťou nepoužívali. Žiaľ, po skončení projektu boli všetky zlikvidované, takže - zatiaľ? - neexistujú faktické dôkazy ich vzhľadu ani existencie.

Taktiež nie je známe presné obdobie od kedy do kedy tento testovací projekt reorganizácie poštových smerovacích čísel prebiehal, môžeme ho len odhadovať podľa doteraz nájdených odtlačkov výplatných strojov: Doteraz zachytené odtlačky výplatných strojov (OVS) dokladujú používanie nových smerovacích čísel vo výplatných strojoch v poštovej prevádzke od 20. 10. 2005 (Nitra 5) do 16. 2. 2006 (Nové Zámky 1). Presnejšiemu vymedzeniu by pomohlo nájdenie OVS s pôvodnými PSČ na uvedených poštách, resp. v konkrétnych výplatných strojoch čo najneskôr pred a čo najskôr po indikovanom období testovacej prevádzky.


Doplnenie nových zistení a vyobrazenie známych OVS s novými PSČ


V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený prehľad slovenských pôšt, ktorým bolo pridelené nové PSČ v pečiatkach výplatných strojov, prevzatý zo spomínaného príspevku [1]. Prehľad je doplnený o nové zistenia: v prípade pošty Nové Zámky 1 bolo doložené používanie nového PSČ 446 01 v dvoch výplatných strojoch s rozlišovacími číslami 1 a 2 a v prípade pošty Štúrovo 1 bolo doložené používanie nového PSČ 456 01 vo výplatnom stroji bez rozlišovacieho čísla a vo výplatnom stroji s rozlišovacím číslom 1.

Pod tabuľkou sú uvedené všetky doteraz známe vyobrazenia OVS s novými PSČ, čím sa výrazne rozširuje počet vyobrazení v príspevku [1]. Ich počet je však stále neúplný, preto prosíme zberateľov, aby prezreli svoje zbierky a prípadné informácie o nových OVS nám poskytli, najlepšie aj s ich kvalitným vyobrazením.


Poradové číslo
Nové PSČ
Názov pošty
Obdobie používania
1.
101 00
... - 4. 11. 2005 - 21. 1. 2006 - ...
2.
115 00
Bratislava 15
???
3.
138 00
Bratislava 38
???
4.
641 00
Čadca 1
???
5.
651 00
Dolný Kubín 1
???
6.
632 00
Dubnica nad Váhom 1
???
7.
633 70
... - 28. 11. 2005 - ...
8.
586 00
... - 30. 11. 2005 - ...
9.
749 00
Gelnica
???
10.
792 02
Humenné 2
???
11.
792 03
Humenné 3
???
12.
738 31
... - 16. 11. 2005 - ...
13.
441 20
... - 24. 11. 2005 - ...
14.
438 15
Komárno 5
???
15.
704 00
... - 28. 11. 2005 - 22. 12. 2005 - ...
16.
706 00
... - 21. 11. 2005 - 28. 11. 2005 - ...
17.
707 00
... - 14. 11. 2005 - 10. 1. 2006 - ...
18.
717 00
... - 11. 11. 2005 - ...
19.
720 00
... - 24. 11. 2005 - ...
20.
646 00
... - 7. 12. 2005 - ...
21.
647 00
Kysucké Nové Mesto 4
???
22.
748 01
Levoča
???
23.
898 60
... - 10. 1. 2006 - ...
24.
581 00
... - 29. 11. 2005 - ...
25.
300 01
Malacky
???
26.
681 00
Martin 1
???
27.
755 90
... - 28. 12. 2005 - ...
28.
860 01
... - 1. 12. 2005 - 22. 12. 2005 - ...
29.
863 03
... - 3. 1. 2006 - 17. 1. 2006 - ...
30.
865 05
... - 3. 2. 2006 - ...
31.
309 75
... - 23. 11. 2005 - ...
32.
728 01
Moldava nad Bodvou
???
33.
460 01
Nitra 1
???
34.
468 05
... - 20. 10. 2005 - ...
35.
472 12
Nitra 12
???
36a.
446 01
... - 24. 11. 2005 - 16. 2. 2006 - ...
36b.
446 01
... - 4. 11. 2005 - 10. 2. 2006 - ...
37.
450 82
... - 18. 11. 2005 - ...
38.
308 74
Pezinok 4
???
39.
735 21
Plešivec
???
40.
752 02
Poprad 2
???
41.
750 09
Poprad 9
???
42.
621 00
Považská Bystrica 1
???
43.
890 03
... - 2. 1. 2006 - ...
44.
541 00
Prievidza 1
???
45.
616 00
Rajec nad Rajčiankou
???
46.
591 00
... - 28. 11. 2005 - ...
47.
733 03
Rožňava 3
???
48.
899 01
Sabinov
???
49.
327 01
... - 28. 11. 2005 - ...
50.
869 01
... - 30. 11. 2005 - ...
51.
740 01
... - 30. 11. 2005 - ...
52.
747 51
Spišské Podhradie
???
53.
766 01
... - 28. 11. 2005 - 9. 2. 2006 - ...
54.
867 01
Strážske
???
55.
788 01
... - 3. 2. 2006 - ...
56.
757 01
Svit
???
57.
497 10
Šahy
???
58.
419 45
... - 7. 11. 2005 - 11. 11. 2005 - ...
59a.
456 01
... - 3. 11. 2005 - 9. 11. 2005 - ...
59b.
456 01
... - 24. 11. 2005 - ...
60.
873 03
Trebišov 3
???
61.
347 01
... - 9. 11. 2005 - ...
62.
349 43
Trenčín 3
???
63.
354 28
... - 7. 12. 2005 - ...
64.
319 77
... - 14. 12. 2005 - ...
65.
477 05
Vráble
???
66.
880 01
Vranov nad Topľou 1
???
67.
482 74
Zlaté Moravce 4
???
68.
501 00
Zvolen 1
???
69.
494 70
Želiezovce
???
70.
601 00
Žilina 1
???
71.
602 00
Žilina 2
???
72.
604 00
Žilina 4
???


B

 
OVS
 

D

 
OVS
 

F

 
OVS
 

J

 
OVS
 

K

 
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
 

L

 
OVS
OVS

M

 
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
 

N

 
OVS
 
OVS
OVS
OVS
 

P

 
OVS
 

R

 
OVS
 

S

 
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
 

Š

 
OVS
 
OVS
OVS

T

 
OVS
OVS

V

 
OVS
 


Späť na prehľadovú tabuľku


Výzva (a prosba)


Vyzývame zberateľov, aby prezreli svoje a zbierky a doplnili akékoľvek ďalšie informácie o iných dátumoch používania alebo novom vyobrazení tu uvedených OVS, prípadne o doplnení chýbajúcich OVS, ktoré tu uvedené nie sú. Informácie prosíme poslať na kontaktnú emailovú adresu: filanotes@gmail.com. Vopred ďakujeme za vašu snahu a spoluprácu.


Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov


© [1] Divok, F.: Príspevok k poznaniu používania slovenských výplatných strojov po roku 1993, in: Zborník prednášok 2019, Prednáškový seminár Slovenskej filatelistickej akadémie, Slovenská filatelistická akadémia, Košice, 2019.

© [2] Vlastná zbierka autora

Späť na prehľadovú tabuľkuKontakt na autora článku: Vojtech Jankovič.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists