Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Postal History of China and postage stamps used in contractual ports.

Postage stamp territories - Postal History of China and postage stamps used in contractual ports.
Author: Marián Kováč
Published: 31. 07. 2013 18:12

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú históriu Číny a poštové známky používané v zmluvných prístavoch na jej území.


V roku 1644 nastúpila na čínsky trón mandžuská dynastia Čching. Počas svojej vlády uskutočňovala výbojnú zahraničnú politiku, no napriek tomu, že Čchingovia dosiahli navonok značné územné zisky, Čína nebola na prahu 19. storočia vnútorne silným štátom, ktorý by dokázal čeliť koloniálnej expanzii kapitalistických krajín.

Uzavretosť čínskeho trhu pre zámorský tovar spôsobila, že britskí a americkí obchodníci sa zamerali na dovoz nesmierne zhubného tovaru, ópia. Hoci od roku 1800 bol jeho export v Číne formálne zakázaný, s tichým súhlasom skorumpovaných úradníkov neustále narastal. Cisársky dvor v snahe zamedziť pašovanie vyslal do Kantonu svojho osobitného splnomocnenca, ktorý v júni 1839 dal skonfiškovať a zničiť asi 1400 ton ópia. Britská vláda to využila ako zámienku na začatie vojnových akcií, začala sa takzvaná prvá ópiová vojna. Po obsadení Šanghaja a ďalších dôležitých bodov došlo 29. augusta 1842 k podpísaniu prvej z veľkého počtu nerovnoprávnych zmlúv, ktorá dostala názov Nankinská. Tá otvorila Britom päť čínskych prístavov, darovala im ostrov Hong Kong, zaviazala Čínu zaplatiť vojenské náhrady a zbavila ju colnej samostatnosti. Spojené štáty a neskôr aj Francúzsko, dosiahli pod hrozbou vojny rovnaké výsady ako Británia. Čína stratila zvrchovanosť.

Keďže s jedlom rastie chuť, veľmoci žiadali od Číny, aby zrevidovala zmluvy z rokov 1842-1844 a rozšírila ich výsady. Čchinská vláda to odmietla a Veľká Británia rozpútala v októbri 1856 ostreľovaním Kantonu takzvanú druhú ópiovú vojnu. Jej prvá etapa sa skončila podpísaním Tientsinských zmlúv. Keďže kapitalisti neboli celkom spokojní, opäť rozpútali vojnové akcie. Ich vojská obsadili Peking a cisársky dvor utiekol. V októbri 1860 boli podpísané Pekinské konvencie, otvorili sa ďalšie prístavy a znížili sa clá. V Pekingu zriadili misie európskych štátov a USA. Obchod s ópiom bol oficiálne legalizovaný.

A čo sa píše o tomto období v katalógu Stanley Gibbons?

Prvé poštové známky používané v Šanghaji, boli vydané v roku 1865. Boli tlačené litografiou (kameňotlač) v tlačiarni Nissen & Parker v Londýne. Neskôr od roku 1893 firmou Barclay & Fry, Londýn. V období 1865 až do roku 1896 bolo vytlačených 167 výplatných (výplatné a s pretlačou meny alebo jubilejné) a 22 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


Šanghaj sa rozprestiera okolo ústia rieky Jang-c’-ťiang do Východočínskeho mora a ako zahraničný prístav bol otvorený už v roku 1843. Zahraniční obchodníci v meste boli ale nespokojní s vysokými poplatkami Min Chu (čínske súkromné poštové úrady) a v roku 1864 usporiadali poštový systém v rámci magistrátu.

Agentúry šanghajskej lokálnej pošty boli otvorené v ďalších 16 mestách Číny. V období 1893-1896 sa mnoho z týchto agentúr stalo súčasťou poštových služieb zastupiteľstiev prístavných miest, ktoré vydali svoje vlastné známky. Sú to tieto: Amoy, Foochow, Hankow, Chefoo, Chinkiang, Chungking, Ichang, Kewkiang, Nanking, Tientsin a Wuhu.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území

Mapa Číny z roku 1861.


AMOY


Amoy sa nachádza na ostrove pri pobreží provincie Fukien. Pre zahraničný obchod bol otvorený Nankinskou zmluvou v roku 1842. Šanghajská lokálna poštová agentúra bola v Amoy otvorená 5. februára 1890 a šanghajské známky sa tu používali v období od 1. marca 1890 do 31. marca 1895. Lokálna pošta Amoy bola založená 1. apríla 1895.

Jej známky boli tlačené litografiou v tlačiarni Schleicher & Schűll, v Dűrene v Nemecku. Všetky ďalšie pretlače nominálnej hodnoty a pretlače pre doplatné známky boli robené v tlačiarni Fohkien Printing Office v Amoy. V rokoch 1895 až 1896 bolo vydaných 23 výplatných (z toho 6 výplatných a ostatné s pretlačou meny) a 12 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


FOOCHOW


Foochow je hlavné mesto provincie Fukien a pre zahraničný obchod bol otvorený Nankinskou zmluvou v roku 1842. Šanghajská lokálna poštová agentúra bola otvorená vo Foochow v roku 1882 a šanghajské známky sa tu používali do 31. decembra 1894. Lokálna pošta Foochow bola založená 1. januára 1895.

V rokoch 1895 až 1896 bolo vydaných 11 výplatných známok, tlačených litografiou firmou Waterlow & Sons Ltd. v Londýne.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


HANKOW


Hankow sa nachádza v provincii Hupeh, približne 966 kilometrov od Šanghaja, proti prúdu rieky Jang-c’-ťiang. Prístav bol pre zahraničný obchod otvorený Tientsinskou zmluvou v roku 1860. Agentúra Šanghajskej lokálnej pošty bola otvorená v roku 1878 a lokálna pošta Hankow bola otvorená v roku 1893.

Prvé známky, z rokov 1893 až 1894, boli tlačené kníhtlačou, od roku 1894 litografiou firmou Waterlow & Sons, od roku 1896 litografiou firmou Tsukiji Type Foundry Co. v Tokiu. Celkovo bolo v rokoch 1893 až 1896 vydaných 30 výplatných známok a 13 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


CHEFOO


Chefoo sa nachádza v provincii Shantung, v zálive Pechile (teraz Bohai). Pre zahraničný obchod bol otvorený Pekinskou zmluvou v roku 1860. Lokálna pošta Chefoo bola založená 11. júla 1893.

Všetky známky boli tlačené litografiou v tlačiarni Schleicher & Schűll, v Dűrene v Nemecku. V rokoch 1893 až 1896 bolo vydaných 13 výplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


CHINKIANG


Chinkiang sa nachádza v provincii Kiangsu, približne 180 kilometrov od Šanghaja, proti prúdu rieky Jang-c’-ťiang. K zmluvným prístavom sa pripojil v roku 1860. Lokálna pošta Chinkiang bola založená v roku 1894.

Známky boli tlačené v tlačiarni Tsukiji Type Foundry Co. v Tokiu, v roku 1894 zo stereotypných dosiek, od roku 1895 litografiou. Celkovo bolo v rokoch 1894 až 1895 vydaných 15 výplatných, 30 doplatných a 8 služobných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


CHUNGKING


Chungking sa nachádza približne 2 414 kilometrov od Šanghaja, proti prúdu rieky Jang-c’-ťiang. Pre zahraničný obchod bol otvorený Pekinskou zmluvou v roku 1890. Lokálna pošta Chungking bola založená 1. novembra 1893.

Prvé známky v rokoch 1893 až 1894 boli tlačené litografiou v tlačiarni Kelly & Walsh v Šanghaji, neskôr od roku 1894 litografiou v Tsukiji Type Foundry Co. v Tokiu. V rokoch 1893 až 1895 bolo vydaných 7 výplatných a 6 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


ICHANG


Ichang je situovaný približne 1 770 kilometrov od Šanghaja a 643 kilometrov od Hankowa. Ako zmluvný prístav bol otvorený zmluvou z Chefoo v roku 1876 a prví cudzinci prišli v roku 1878. Agentúra Chungkingskej lokálnej pošty bola otvorená v Ichangu v decembri 1893 a lokálna pošta začala fungovať v novembri 1894.

Všetky známky boli tlačené litografiou v tlačiarni Tsukiji Type Foundry Co. v Tokiu. V rokoch 1894 až 1896 bolo vydaných 14 výplatných známok a 5 s pretlačou meny.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


KEWKIANG


Kewkiang leží v provincii Kiangsi približne 737 kilometrov od Šanghaja, proti prúdu rieky Jang-c’-ťiang. Pre zahraničný obchod bol otvorený Tientsinskou zmluvou v roku 1858 a lokálna pošta Kewkiang bola založená v roku 1893.

Známky boli tlačené typografiou v tlačiarni Central China Press v Kewkiangu. V rokoch 1894 až 1896 bolo vydaných 16 výplatných (z toho 13 výplatných a 3 s pretlačou meny) a 26 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


NANKING


Nanking sa nachádza približne 321 kilometrov od Šanghaja, proti prúdu rieky Jang-c’-ťiang. Pre zahraničný obchod bol otvorený Tientsinskou zmluvou, ratifikovanou Pekinskou zmluvou v roku 1860. Agentúra Šanghajskej lokálnej pošty bola otvorená v roku 1885 a lokálna pošta Nanking bola založená v roku 1896.

Všetky známky Nankingu boli tlačené litografiou v tlačiarni Tsukiji Type Foundry Co. v Tokiu. V rokoch 1896 až 1897 bolo vydaných 16 výplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


TIENTSIN


Tientsin leží na rieke Hai He približne 30 kilometrov od pobrežia zálivu Pechile (teraz Bohai) na severozápade Žltého mora. K zmluvným prístavom sa pripojil v roku 1860 a britský konzulát bol založený v roku 1861.

Podľa katalógu Stanley Gibbons sú známky s vyobrazením draka a nápisom "TIENTSIN" bogus, čiže neoficiálne, podvodné vydanie.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


WUHU


Wuhu je situovaný v provincii Anhwei na rieke Jang-c’-ťiang približne 453 kilometrov od pobrežia. Ako zmluvný prístav bol otvorený v roku 1876 a lokálna pošta Wuhu bola založená v roku 1894.

Všetky známky Wuhu boli tlačené litografiou v tlačiarni Shanghai Lithographic Society. V rokoch 1894 až 1897 bolo vydaných 74 výplatných (z toho 41 výplatných a ostatné s pretlačou) a 31 doplatných známok.

Poštová história Číny a prvé známky používané na jej území


Parníky, pôsobiace v čínskych teritoriálnych vodách, mali cisárskym výnosom zakázané od 2. februára 1897 prijímať akúkoľvek inú poštu, ako z novej, slávnostne otvorenej čínskej cisárskej pošty. To znemožnilo výmenu poštových zásielok medzi prístavmi a žiadny z týchto lokálnych poštových úradov neprežil dlhšie ako niekoľko mesiacov.Zdroje:
  1. Nataša Silná, Jaroslav Škvařil: Čína od včerajška k dnešku
  2. Stanley Gibbons: Stamp catalogue, part 17, CHINA, 5th edition, 1995
  3. Wikipedia.org

Author: Marián Kováč

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists